DERS TANITIM BİLGİLERİ
Dersin Adı
Kodu
Sınıf / Y.Y.
Ders Saati
(T+U+L)
Kredi
AKTS
Endüstri ve Sistem Müh. Giriş
ES2131
2 / Güz
(2+0+0)
2
3
Dersin Dili
:
Türkçe
Dersin Seviyesi
:
Lisans, Zorunlu
Dersin Önkoşulu
:
Matematik I-II, İstatistik-I
Dersin Öğretim
Elemanları
:
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Endüstri Mühendisliğinin ulusal ve uluslar arası boyutta rolünü,
çalışma alanlarını, problemlere çözüm getirme yaklaşımlarını ve Endüstri
Mühendislerinden beklentileri öğrencilere detaylı olarak vermektir.
Dersin Öğrenim
Kazanımları
Bu ders sonunda başarılı olan öğrenciler,
 Endüstri mühendisliğinin gelişimini ve ilgi alanlarını öğrenir.
 Endüstri mühendisliği çalışma konularını ve mühendislik etiğini öğrenir.
 Sistem Mühendisliği süreci hakkında bilgi sahibi olur.
 Endüstri Mühendisliğinin temel kavramlarını öğrenir.
 Üretim Planlama ve Stok Yönetimi konusunda bilgi sahibi olur.
 İş Etüdü konusunda bilgi sahibi olur.
 Kalite Yönetimi temel kavramlarını öğrenir.
 Tesis Planlama tekniklerini öğrenir.
 Yöneylem Araştırması teknikleri konusunda bilgi sahibi olur.
Dersin İçeriği
:
Endüstri Mühendisliği çalışma alanları, tarihçesi, gelişimi, geleceği; Sistem
Mühendisliği süreci; verimlilik kavramı, verimlilik yönetimi; iş etüdü; iş
değerlendirme, iş ve ücret; kalite ve kalite kontrol; tesis planlama; üretim planlama
ve kontrol; Tedarik Zinciri Yönetimi; Yöneylem Araştırması, Simülasyon,
Optimizasyon, Olasılık ve İstatistik.
:
a. Ara Sınav: 80 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Ara sınavın 40 puanlık
kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 40 puanlık diğer kısmını ise metin / problem tipi
sorular oluşturacaktır.
b. Yarıyıl Değerlendirme Notu: Yarıyıl içinde Harbiyelilerin derse ve verilen
görevlere hazırlanmaları, derse katılımları, verilen problemleri çözmeleri ve izleme
testleri dikkate alınarak 20 tam puan üzerinden Öğretim Elemanınca verilecektir.
Her ünitenin sonunda, tamamlanan ünite ile ilgili izleme testi yapılacaktır.
c. Yarıyıl Sonu Sınavı: Yarıyıl sınavı 100 tam puan üzerinden yapılacak olup,
soruların 50 puanlık kısmını çoktan seçmeli tip sorular, 50 puanlık diğer kısmını
ise metin / problem tipi sorular oluşturacaktır.
ç. Dersin Taban Notu: 50’dir
Değerlendirme
1. Endüstri Mühendisliğine Giriş
Editör: Prof. Dr. Ercan ÖZTEMEL
Yazarlar: (İsimler bölüm sırasına göre verilmiştir.)
Kaynaklar
:
Prof. Dr. Ercan Öztemel
Prof.Dr. Murat Dinçmen
Prof. Dr. Ömer Saatçioğlu
Prof. Dr. Seniye Ümit Oktay Fırat
Prof. Dr. Türkay Dereli
Prof. Dr. Adil Baykasoğlu
Prof. Dr. Yasemin Claire Erensal
Prof. Dr. Ali Rıza Kaylan
Dr. Esra Kurt Tekez
Dr. Seher Arslankaya
Dr. Tülay Korkusuz Polat
Prof. Dr. Harun Taşkın
Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu
Prof. Dr. Gönül Yenersoy
Doç. Dr. Cemalettin Kubat
Prof. Dr. M. Akif Eyler
Yardımcı Ders Kitapları
2. Endüstri ve Sistem Mühendisliğine Giriş
Wayne Turner, Joe Mize, Kenneth Case, John Nazemtz
Çevirenler: Ufuk Kula, Orhan Torkul, Harun Taşkın
3. Endüstri Mühendisliğine Giriş
Mehmet Tanyaş
4. Üretim Planlama ve Kontrol
Gönül Yenersoy
5. Amaç
Eliyahu Goldratt, Jeff Cox
Çeviren: Ayşe Bilge Dicleli
S.
Nu.
1
1
Endüstri ve Sistem Mühendisliği ve Muharebe Sahası Ana Fonksiyon Alanları ile
ilgili problemleri belirlemek, tanımlamak, modellemek ve çözebilmek maksadıyla
uygun analitik yöntemlerle modelleme teknikleri seçebilmeli ve uygulayabilmelidir.
3
Bir sistemi ya da süreci analiz edebilmeli ve istenen gereksinimleri karşılamak
maksadıyla gerçekçi kısıtlar altında en uygun yöntemle tasarlamalı ve
uygulayabilmelidir.
5
7
Bilgiye erişmek maksadıyla kaynak araştırması yapabilmeli, veri tabanlarını ve
diğer bilgi kaynaklarını kullanabilmeli ve yaşam boyu öğrenmeyi sürdürebilmelidir.
8
Türkçeyi iletişimde sözlü ve yazılı olarak etkin bir şekilde kullanabilmeli, ilave bir
yabancı dil kullanma becerisine sahip olmalıdır.
x
x
x
x
x
x
x
x
11
Mesleki fonksiyon alanlarında girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik
kavramlarının farkında olmalıdır.
x
12
Mesleki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutta sağlık, çevre ve güvenlik
üzerindeki etkilerini bilmeli ve hukuksal sonuçlarının farkında olmalıdır.
x
13
Harekât analizi yöntem ve tekniklerini muharebe sahasının canlandırılması ve
fonksiyon alanlarının analizinde etkin bir şekilde kullanabilmelidir.
5
x
Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmalıdır.
Endüstri ve Sistem Mühendisliği ile ilgili proje yönetimi, risk yönetimi ve değişim
yönetimi konularında uygulama düzeyinde bilgi sahibi olmalıdır.
4
x
Endüstri ve Sistem Mühendisliği ve Muharebe Sahası Ana Fonksiyon Alanlarına
ilişkin problemlerin incelenmesi ve çözümü maksadıyla deney tasarlayabilmeli,
deney yapabilmeli, veri toplayabilmeli, sonuçları analiz edebilmeli ve
yorumlayabilmelidir.
Alanında bireysel ve takım üyesi olarak ve disiplinler arası takımlarda etkin bir
şekilde çalışabilmeli ve sorumluluk alabilmelidir.
10
3
Endüstri ve Sistem Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan teknik, araç ve
bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde seçebilmeli, kullanabilmeli ve
geliştirebilmelidir.
6
9
2
Matematik, Fen Bilimleri, Endüstri ve Sistem Mühendisliği ile ilgili konularda yeterli
bilgiye sahip olmalı; kuramsal ve uygulamalı bilgileri, alanı ile ilgili problemlerin
modellenmesinde ve çözümünde kullanabilmelidir.
2
4
Dersin
Katkı Düzeyi
Program Yeterlilikleri
x
HAFTALIK KONULAR
Hafta
Konular
1
Mühendislik Tarihi ve Endüstri Mühendisliğinin Gelişimi
2
Endüstri ve Sistem Mühendisliğine Genel Bir Bakış
3
Sistem Mühendisliği Konsepti ve Süreci
4
Rekabet, Strateji ve Verimlilik
5
Üretim Sistemleri
6
Tesis Planlama ve Düzenleme
7-8
Ara Sınav
9
Üretim Planlama ve Kontrol
10
Üretim Planlama ve Kontrol
11
Çizelgeleme
12
Tedarik Zinciri Yönetimi
13
İş Etüdü ve Ergonomi
14
Kalite Yönetimi
15
Yöneylem Araştırması ve Simülasyon
16
Yarıyıl Sonu Sınavı
AKTS KREDİSİ / İŞ YÜKÜ TABLOSU
SAYI
SÜRE
(Saat)
TOPLAM
İŞ YÜKÜ
(Saat)
13
2
26
Genel Laboratuar Uygulaması
-
-
-
Sınıf Çalışması
-
-
-
Bireysel veya Grup Halinde Çalışma
8
1,5
12
Ödev Problemlerinin Çözülmesi ve Rapor Olarak Teslimi
6
2
12
Dönem Projesi
-
-
-
Sunumu / Seminer Hazırlama
-
-
-
Diğer Çalışmalar
-
-
-
Kısa Sınav (Quiz)
-
-
-
Sınav
1
1
1
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
10
10
Sınav
1
1,5
1,5
Sınav İçin Bireysel Çalışma
1
16
16
FAALİYETLER
Teorik Anlatım
Teorik Ders
Rehberli Problem
Çözme
Ara Sınav
Yarıyıl Sonu Sınavı
TOPLAM İŞ YÜKÜ (Saat)
AKTS KREDİSİ
78,5
3
Download

Dersin Dili