laboratuar sarf malzemeleri
“saklama” vialleri & kapaklarý
vial
dýþ ölçüleri
23 x 85 mm
23 x 85 mm
28 x 95 mm
28 x 95 mm
ambalaj
adedi
100 adet
100 adet
100 adet
100 adet
saklama
vialleri
095.03.001
095.03.002
095.03.011
095.03.012
boyun
ml NS ölçüsü
22 ml
N20
22 ml
N20
40 ml
N24
40 ml
N24
vial
kapaklarý
096.05.001
096.05.011
boyun
ambalaj
septum türü
ölçüsü
adedi
N20 þeffaf silikon (yarýksýz) / beyaz PTFE 100 adet
N24 þeffaf silikon (yarýksýz) / beyaz PTFE 100 adet
renk
þeffaf
amber
þeffaf
amber
42
“head space” vialleri & kapaklarý
head space
vialler
097.03.001
097.03.002
097.04.001
097.04.002
boyun
ml NS ölçüsü
10 ml
N20
10 ml
N20
20 ml
N20
20 ml
N20
renk
þeffaf
amber
þeffaf
amber
vial
dýþ ölçüleri
22 x 46 mm
22 x 46 mm
22 x 75 mm
22 x 75 mm
ambalaj
adedi
100 adet
100 adet
100 adet
100 adet
boyun
vial
ambalaj
septum türü
kapaklarý ölçüsü
adedi
096.03.001 N20 beyaz silikon (yarýksýz) / beyaz PTFE 100 adet
þýrýnga filtre uçlarý - “kromatografi”
Filtreler organik yapýþtýrýcý kullanýlmadan ultrasonik
yöntem ile üretildiklerinden basýnca karþý mükemmel
dayanýklýlýk gösterirler. Otoklavlanabilirler.
Her iki yönde de yüksek akýþ hýzýna ve filtrasyona
sahiptirler. Bu nedenle filtrelerin týkanma riski oldukça
azdýr.
Filtre içerisindeki yüksek kalite membranlar yýrtýlmaya
karþý dayanýklýdýr.
Otomasyon için uygundur. Laboratuar robotlarýnda
kullanýlabilir.
Farklý renk kodlarý ile membrana göre ürün
sýnýflandýrmasý yapýlabilir. Filtreler steril olarak da
tedarik edilebilirler.
Macherey - Nagel
filtre uçlarý
729020.100
729205.100
729027.100
729013.100
729241.100
729219.100
729031.100
729004.100
ISOLAB
filtre uçlarý
094.01.004
094.01.002
094.01.006
094.01.007
094.01.008
094.01.003
094.01.001
094.01.005
materyal
polyester
polytetrafluoroethylene
cellulose acetate
nylon / polyamide
polyethersulfone
polyvinylidenedifluoride
regenerated cellulose
cellulosemixedesters
ürün
kodu
PET
PTFE
CA
PA
PES
PVDF
RC
MV
gözenek
ölçüsü
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
0.45
çap
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
25 mm
ambalaj
adedi
100 adet
100 adet
100 adet
100 adet
100 adet
100 adet
100 adet
100 adet
Download

Ürün detayları için tıklayınız