Soğutma suyundaki başlıca problemler;
Kabuk oluşumu (Scaling),
Korozyon,
Biyolojik üreme ve
Pislik - toz birikimidir.
Kabuk oluşumunun başlıca nedeni su içerisinde bulunan sertlik yapıcı maddelerdir. Oluşumun hızlanması ise
katı maddeler sayesinde olur. Korozyon ise suyun pH sı ve yüzeylerde oluşan kabuklaşma ile ilgilidir. Biyolojik
çoğalma su içerisinde bulunan bakteri ve virüslerden ileri gelmektedir. Katı maddenin yüksek yüzey alanı
biyolojik üreme için gerekli ortamı sağlamakta ve çoğalma hızını arttırmaktadır. Pislik ve toz birikimine ise fan
ile gelen uçan tozlar ve besleme suyu ile gelen katı maddeler neden olur.
Sirkülasyon suyu içerisindeki katı maddelerin uzaklaştırılması genellikle kısmı filtrasyon (Side stream ) ile
temin edilir. Kısmı filtrasyonda suyun belirli bir oranı soğutma kulesi havuzundan alınarak filtrasyona tabii
tutulur ve tekrar havuza geri verilir. Kısmı filtrasyondaki su miktarı dolaşımdaki suyun yaklaşık olarak %3 - 10
u arasındadır.
enki'nin endüstriyel soğutma suyu kısmı filtrasyon ünitelerinin kapasitesi 10 - 1.000 m3/h arasındadır. Bu
değerler 100 - 10.000 m3/h sirkülasyon değerlerine eşittir. Soğutma kulesi kısmı filtrasyon ünitelerimiz anahtar
teslimi olarak müşterilerimize sunulmaktadır.
Esas olarak iki farklı çözüm önermekteyiz;
Medya Filtrasyon Ünitesi (Kum Filtre, Dual Filtre veya Multimedya) (10 > mikron)
Otomatik Geri Yıkamalı Hat Tipi Filtre (50 mikron)
 Media Filtre veya Otomatik geri yıkamalı filtre
 Yatay Santrifüj pompası
Elektrik Panosu
* Tesisten tesise değişiklik olabilmektedir.
enki su arıtım teknolojileri prospekte yer alan özellikleri önceden belirtmeksizin değiştirme hakkına sahiptir.
Download

Soğutma Suyu Filtrasyonu