Lenfatik Sistem Hastalıkları
Doç.Dr. Soner Sanioğlu
Ödem= kapiller filtrasyon ve lenfatik drenaj
arasında imbalans
KKY, DVT,
venöz hastalık
↓
Venöz basınç
artışı
↓
Kapiller
absorsiyonda
azalma
↓
Lenfatiklerde
yüksek
outputa bağlı
yetmezlik
↓
Venöz ödem
Arteriolar
dilatasyon
↓
Kapiller basınç
artışı
↓
Kapiller
filtrasyonda
artma
↓
Lenfatiklerde
yüksek
outputa bağlı
yetmezlik
↓
Arteryal ödem
Primer lenfödem
Segonder lenfödem
• Bölgesel lenfatik
drenajın bozulması
• Kozmetik, normal
ayakkabı v.b.
giyememe, yürümenin
bozulması, tekrarlayan
selülit atakları, DVT’ye
eğilimin artması, iş-okul
kaybı, hospitalizasyon
ihtiyacı,
lenfanjiyosarkom
SİSTEMİK
LOKAL
Lenfödem
KKY
Lipadema
Renal yetmezlik
DVT
Protein kaybettiren nefropati
Kronik venöz yetmezlik
Hipoalbuminemi
Sellülit
Hipotroidi
Baker Kisti
Hepatik siroz
Artrit (çocuklarda)
İlaçlar (steroidler, NSAID, amlodipin)
İdiopatik
• Çoğunlukla alt
extremitelerde ve
unilateral
• Ödem
– Bilek çevresi ve ayak
dorsumunda
– başlangıçta gode
bırakır
• Ağrı yok yada hafif
• Stemmer’s sign
• Kalın ve turgoru artmış
deri (hiperkeratoz)
• Papillomatöz lezyonlar
• Cilt çatlaklarından
lenforaji
• Yüksek selülit ve
lenfajit riski
• Ödem ve cilt
değişikliklerinde
ilerleme
• Venöz ödem
– Dilate varköz venler
– lipodermosklerozis
– DVT öyküsü
• Lipoödem
– Anormal yağ depolanması
– Gode bırakmayan ödem
– Normal cilt
– Ayak dorsumunu tutmaz
• Özellikle erken
dönemde ayırıcı tanı
zor
• Lenf sintigrafisi
– İşaretli izotopların
inguinal lenf nodlarına
ulaşımında gecikme
– Alternatif yollardan
ulaşma
• Venöz ultrason
• CT yada MRI
karakteristik
subcutanöz balpeteği
paterni
• Cilt bakımı
• Kompresyon tedavisi
• Fizik tedavi
• İlaç tedavisi
• Cerrahi tedavi
CİLT BAKIMI
• Nemlendiriciler
• Atlet ayağı, fungal
infeksiyonların tedavisi
• Sellülit tedavisi
–
–
–
–
Amoksisilin ile 2 hafta
Eau de goulard
NSAID
elevasyon
• Travmanın önlenmesi
KOMPRESYON TEDAVİSİ
• Çok katmanlı
bandajlar
– Yoğun fazda 2 hafta
boyunca her gün
• Kompresyon çorapları
– 30-50 mmHg
– Distal ödemler için diz
altı yeterli
– Semptomatik iyileşme
• Ardışık segmental
pnömatik lenfopress
FİZİK TEDAVİ
• Manuel lenfatik drenaj
– Yoğun fazda, 2 hafta
boyunca hergün
– Lenf akımı stimüle
edilir
– profesyonellerce
uygulanır.
• Basit lenf drenajı
– Hasta veya bakıcısı
tarafından
uygulanabilir.
– İdame tedavinin
parçasıdır.
İLAÇ TEDAVİSİ
• Diüretik
– Saf lenfödemde yeri yok.
– Ancak komplex etyolojili ödemlerde faydalı olabilir.
• Venoaktif ilaçlar
– Kapiller akımı artırırlar.
– İntertisyel sıvıdaki proteinleri parçalayarak etkili
olduğu da düşünülüyor.
– Ancak etkinliği venöz sistem kadar belirgin değil.
• Düşük doz devamlı antibiyotik proflaksisi
– >2/yıl selülit atağı
CERRAHİ TEDAVİ
• Konservatif tedavinin başarısız olduğu
durumlarda son seçenek
• Lenfatik bypass
– Tüm hastaların %1-3’ünde mümkün.
– Omental pedikül, mezenterik köprü prosedürü
• Reduction Operations
– The Sistrunk operasyonu
– Thomson redüksiyonu ve Homan’s modifikasyonu
– Liposuction
ÖZET
• Yoğun faz:
– ~2 hafta
– Hergün yenilenen çok katmanlı kompresyon bandajı
– Pnömonik bot
– Manual lenfatik drenaj
• İdame fazı:
– 30-50 mmHg kompresyon çorabı
– Cilt bakımı
– Basit lenfatik drenaj
Download

Lenfödem tedavisinde seçenekler: Hastaya nasıl