BİYEM
Kırıklar
1
Kemik bütünlüğünün bozulmasına
KIRIK denir
BİYEM
Kırıklar
2
BİYEM
Kırıklar
3
BİYEM
Kırıklar
4
BİYEM
Kırıklar
5
Belirtiler






Ağrı
Şekil bozukluğu
Hareket kaybı
Morarma
Deride solukluk, soğukluk
Uyuşukluk ve halsizlik
BİYEM
Kırıklar
6
BİYEM
Kırıklar
7


Kapalı kırık
Açık kırık
BİYEM
Kırıklar
8
BİYEM
Kırıklar
9
BİYEM
Kırıklar
10
BİYEM
Kırıklar
11
Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak
ayrılmasına ÇIKIK denir
BİYEM
Kırıklar
12
Belirtiler



Ağrı
Şişlik ve kızarıklık
İşlev kaybı
BİYEM
Kırıklar
13
BİYEM
Kırıklar
14
BİYEM
Kırıklar
15
BİYEM
Kırıklar
16
BİYEM
Kırıklar
17
Eklem yüzeylerinin anlık olarak
ayrılmasına BURKULMA denir
BİYEM
Kırıklar
18
Belirtiler



Ağrı
Kızarıklık, şişlik
İşlev kaybı
BİYEM
Kırıklar
19
BİYEM
Kırıklar
20
TESPİT
BİYEM
Kırıklar
21
Tespit niçin yapılır?




Kanama…..
Felç…..
Açık kırık ……
Ağrı…
BİYEM
Kırıklar
22
İlkyardım







ABC
Hayatı tehdit eden yaralanmalara
öncelik ver
Hareket ettirme, sıcak tut
Yaralı bölgedeki sıkan eşyaları çıkart
Kırık bölgeyi tespit et
Kol ve bacakları yukarıda tut
112
BİYEM
Kırıklar
23
DİKKAT!






Nasıl bulduysan öyle tespit et,
Yumuşak malzeme ile kapla,
Bir alt ve bir üst eklemleri içine al,
Parmaklar görünsün
Açık kırıklarda kanama kontrolü
Sık-sık nabız, deri rengi ve ısı kontrolü
BİYEM
Kırıklar
24
BİYEM
Kırıklar
25
BİYEM
Kırıklar
26
Tespit için elde olan malzemeleri kullan
 Tahta, karton,
 Üçgen sargı,
 Rulo sargı,
 Battaniye, hırka, eşarp, kravat, vb.
BİYEM
Kırıklar
27
Kol, Köprücük Kemiği
BİYEM
Kırıklar
28
BİYEM
Kırıklar
29
BİYEM
Kırıklar
30



Koltuk altına yumuşak malzeme
yerleştirilir,
Kol askısı yerleştirilir,
Geniş dış bandajla kol ve omuz eklemi
sabitlenir
BİYEM
Kırıklar
31
BİYEM
Kırıklar
32
BİYEM
Kırıklar
33
BİYEM
Kırıklar
34
BİYEM
Kırıklar
35
BİYEM
Kırıklar
36
BİYEM
Kırıklar
37
ÜÇGEN SARGIYLA
KOL ASKISI
BİYEM
Kırıklar
38
Pazı Kemiği







Sert malzeme
Kol altına (koltuk boşluğundan) iki şerit
yerleştir
Kısa parça koltuk altına
Uzun omuz-dirseği içine alacak şekilde dışa
Şeritlerle tespit et
Dirsek tespiti için kol askısı tak
Omuz tespiti için, göğüs ve yaralı kol
üzerinden bandaj uygula
BİYEM
Kırıklar
39
BİYEM
Kırıklar
40
Dirsek, Önkol Kırığı



Amaç bulduğunuz şekilde tespit
etmektir.
Gergin-gergin
Bükülü-bükülü
BİYEM
Kırıklar
41
BİYEM
Kırıklar
42
Sert Malzemelerle Tespit




Ön kolun altına 2 şerit yerleştirilir,
Sert malzemenin biri içe, diğeri dışa
Bağlanır
Kol askıya alınır
BİYEM
Kırıklar
43
BİYEM
Kırıklar
44
Kalça (Pelvis) Kemiği Kırığı





İki bacak arasına dolgu malzemesi
Sekiz şeklindeki bandajla bileklerden
tespit
İki bandaj kalça, dizler hizasında
Diğer ikisi dizler ve bilekler hizasında
düğümlenir
Bütün düğümler aynı tarafta olmalıdır.
BİYEM
Kırıklar
45
BİYEM
Kırıklar
46
Uyluk Kırığı

Büyük damarlardan kanama ve şok tehlikesi
vardır
BİYEM
Kırıklar
47
Uyluk Tespiti







BİYEM
Bel, diz ve bileklerin arkasına 7 kumaş şerit
Her iki bacak arasına dolgu malzemesi
Sekiz bandajıyla bilekler
Sert malzeme, koltuk altından ayağa kadar
Bilek hizasında öncekinin üzerine sekiz
bandajı
Düğümler tespit malzemesi üzerine
Sert tespit malzemesi yoksa sağlam bacağı
kullanarak, geniş bandajlarla tespit
Kırıklar
48
BİYEM
Kırıklar
49
BİYEM
Kırıklar
50
BİYEM
Kırıklar
51
Diz Kapağı Kırığı

Geniş bandajlar yardımı ile
iki bacağı birleştirerek
dizkapağı tespit edilir.
Dizin üst ve altında kalan
bandajları sıkarken
dikkatli olunmalıdır,
BİYEM
Kırıklar
52
Kaval Kemiği Tespiti

Uyluk kemiği kırığı
tespitindeki gibidir,
BİYEM
Kırıklar
53
Bilek Tespiti




Ayakkabı bağları
çözülür
Ayakkabı çıkarılmaz
Ayak etrafı yumuşak
malzeme ile
desteklenir
Her iki ayak bilek
hizasında 8 şeklinde
bandaja alınır
BİYEM
Kırıklar
54
BİYEM
Kırıklar
55
BİYEM
Kırıklar
56
BİYEM
Kırıklar
57
BİYEM
Kırıklar
58
BİYEM
Kırıklar
59
BİYEM
Kırıklar
60
BİYEM
Kırıklar
61
BİYEM
Kırıklar
62
BİYEM
Kırıklar
63
BİYEM
Kırıklar
64
BİYEM
Kırıklar
65
Download

Powerpoint