GAPS
Bağırsak ve Psikoloji Sendromu
(Gut And Psychology Syndrome)
Bağırsak ve Fizyoloji Sendromu
(Gut And Physiology Syndrome)
Dr. Natasha Campbell McBride
Dr. Asuman KAPLAN ALGIN
8. Uluslararası Katılımlı Ulusal Akupunktur Kongresi
2. Entegre Tıp Sempozyumu
2015, Erzurum
www.akupunkturist.com / www.kozmetikakupunkturist.com
Bağırsak Florası
500 tür bakteri
1–10 katrilyon arasındadır.
1,5-2 kg.
Sağlıklı bir insanda sayıları sınırlıdır ve yararlı bakteriler tarafından
kontrol edilirler.
Bağırsak florasındaki faydalı bakteriler, yediğimiz besinlerdeki
Proteinleri ----------- aminoasitlere,
Karbonhidratları --- disakkaritlere
Yağları --------------- yağ asitlerine
dönüştürürler.
Faydalı Flora (en önemli ve sayıca % 98’i)
Bifidobacteria,
Lactobacteria,
Propionobacteria,
E. coli’nin fizyolojik nesilleri,
Peptostreptococci
Enterococci
Fırsatçı Flora
Bacteroids,
Peptococci,
Staphylococci,
Streptococci,
Bacilli,
Clostridia,
Enterobacteria (Proteus, Clebsielli, Citrobacteria vb.),
Fuzobacteria,
Eubacteria,
Catenobacteria
Mayalar
Geçici Flora
Günlük olarak yiyecek ve içeceklerle aldığımız, genellikle
mayalama özelliği olmayan, gram-negatif basillerden oluşur.
Hasarlı ve Geçirgen Bağırsak Florası
Toksinler,
Ağır metaller,
Katkı maddeleri,
İyi sindirilemeyen besinler
Bağırsak duvarından kana ve kan yoluyla beyne gider ve
otizm, epilepsi, şizofreni, depresyon, bipolar bozukluk, obsesif
kompulsif bozukluk, hiperaktivite, dikkat eksikliği, disleksi,
dispraksi gibi hastalıklara yol açar.
Buna GAPS, yani “Bağırsak ve Psikoloji Sendromu” denir.
GAPS’lı bir kişide sindirim sistemi, vücudun ana toksisite kaynağı
haline gelmiş durumdadır.
GAPS tedavisinin temeli,
kişiye özel bir beslenme programı uygulayarak bozulan bağırsak
florasını tekrar yapılandırıp vücuda toksin girişini kesmek
ve vücudun kendisini tedavi etmesini sağlamaktır.
GAPS
• Anormal bağırsak florası
• Anormal sindirim, beslenme yetersizlikleri
• Gıda alerjileri
• Bağırsaktaki patojen tarafından üretilen toksinler, emilir ve etrafa
dağıtılır.
• Detoksifikasyon sistemi çöker.
• Otoimmunite katılır.
• Beyin etkilendiğinde - Bağırsak Ve Psikoloji Sendromu.
• Vücudun geri kalanı etkilendiğinde - Bağırsak Ve Fizyoloji
Sendromu.
• İki GAP Sendromu her zaman üst üste biner!
Bağırsak ve Psikoloji Sendromu
Çocukta
Yetişkinde
 OTİZM
 MADDE BAĞIMLILIĞI
 DEHB/DEB (ADHD/ADD)
 DEPRESYON
 DİSLEKSİ
 YEME BOZUKLUKLARI
 DİSPRAKSİ
 OBSESİF-KOMPULSİF
 ÖĞRENME-DAVRANIŞSAL-
BOZUKLUK
 MANİK DEPRESİFLİK
 ŞİZOFRENİ
 EPİLEPSİ
SOSYAL PROBLEMLER
 EPİLEPSİ
Bağırsak ve Fizyoloji Sendromu
 Tüm sindirim bozuklukları: IBS (İrritabl KalınBağırsak








Sendromu), IBD (İltihaplı KalınBağırsak Hastalığı), gastrit, kolit,
yemek borusu iltihabı, çölyak hastalığı
Otoimmünite: MS, romotaid artrit, diyabet tip1, kemik iltihabı,
lupus, idrar yolları iltihabı, sedef hastalığı, kellik
Her çeşit artirit
Fibromiyalji, kronik yorgunluk
Alerji, astım, egzema, saman nezlesi
Hormonel problemler (tiroit, böbrek üstü bezi rahatsızlığı, PMS)
Migren, nöropati, nörolojik problemler
Kronik sistit, enürezis, nefropati
Gıda intoleransları
GAPS Semptomları
1. Bağırsak Ve Psikoloji Sendromu: ruh değişiklikleri, hafıza ve
bilişsel sorunlar, davranışsal ve sosyal sorunlar, uyku problemleri,
psikotik belirtiler, panik ataklar, anksiyete, istemsiz hareketler, tikler
ve nöbetler, obsesyonlar, kompulsiyonlar, yeme problemleri, vb
2. Bağırsak Ve Fizyoloji Sendromu: Sindirim problemleri, yorgunluk,
kas zayıflığı, kramplar ve anormal kas tonu, kemikler, eklemler ve
kaslarda ağrı, cilt problemleri, nörolojik problemler, hormonal
bozukluklar, baş ağrısı, sık tekrarlayan enfeksiyonlar, alerji, idrar
problemleri, kısırlık, vb.
GAPS – çocuk
• Annede bağırsak disbiyozu
• Bebek normal bir bağırsak florası geliştiremez
• Bağışıklık sistemi buna göre değişir
• Kulak enfeksiyonları, antibiyotik kullanımları
• Göğüs enfeksiyonları, antibiyotik kullanımları
• Bağırsak florası ve bağışıklık sistemi daha çok zarar görür
• Aşılar
• Bebek sütten kesilir
• Bağırsak disbiyozu hasarlı bağırsak duvarına yol açar
• Toksinler, mikroplar, sindirilmemiş yiyecekler vücuda girer
•Otoimmunite devreye girer
GAPS – Yetişkin
• Doğumdan itibaren veya sonrasında hasar görerek oluşan anormal
bağırsak florası.
• Sindirim sorunları.
• Enerji eksikliği.
• Alerji ve astım.
• Mantar, kronik sistit, yatak ıslatma.
• PMS, infertilite, düşük cinsel dürtü.
• Baş ağrısı, zayıf hafıza, kötü uyku, bilişsel ve ruh hali sorunları.
• Dermatit, saç dökülmesi, sedef hastalığı.
• Anemi, zayıf dayanıklılık ve stres ile başa çıkma yetersizliği.
• Ağrılı eklemler ve kaslar, artrit dönemleri.
• Otoimmunite sorunlara katılır ve teşhis edilir.
• Depresyon ya da başka zihinsel sorun tanısı.
Sindirim Problemleri
 Karın ağrısı, spazmlar
 Anormal dışkı: ishal, kabızlık, karışım
 Eksik dışkılamış olma hissi
 Ağrılı dışkılar
 Aşırı gaz üretimi: gaz, geğirme, şişkinlik
 Reflü ve hazımsızlık
 Kötü nefes, paslı dil
Hasar Görmüş Bağırsak Duvarı
 Yararlı bağırsak florası tarafından korunma yetersiz kalır
 Patojen mikroplar ve toksinler saldırır
 Enterositler bozulur, kapalı eklem yerleri açılır
 Yeterince sindirilmemiş yiyecekler, yiyecek alerjilerine ve
intoleranslarına sebep olur
 Hasar görmüş bağırsak, toksinlerin ve mikropların kana
karışmasına izin verir
 Vücutta genelinde toksisite oluşur
 Bağışıklık sistemi, otoimmünite ile tepki gösterir
Otoimmunite GAPS’da her zaman mevcuttur!
 Otoimmunite bağırsakta doğar!
• Hasarlı bağırsak duvarı tarafından, sindirilmemiş protein ve
toksinlerin emilimi nedeniyle olur.
• Bağışıklık sistemi daha sonra vücudun kendi dokularına saldıran
antikorlar üretir.
• Tip 1 diyabette pankreas hücreleri
• Çölyak hastalığında ince bağırsak
• MS'de, otizm ve diğer zihinsel ve nörolojik sorunlarda, sinir sistemi
• Her zaman birden fazla doku saldırıya uğrar
Toksinlerin ve sindirilmemiş gıdaların atılması
• Akciğerler yoluyla: astım, diğer kronik akciğer rahatsızlıkları
• Deri yoluyla: egzama, sedef, dermatit ve diğer cilt problemleri
• İdrar yoluyla: nefropati, kronik sistit, böbrek taşları, yatak
ıslatma, pamukçuk
• Mukoza zarının içinden: sinüzit, post-nazal akıntı, rinit, dişeti
iltihabı, vajinit, ishal / kabızlık, vb - tüm diğer kronik
rahatsızlıklar
Egzema
• Toksinlerin cilt yoluyla atılması hasara neden olur
• Anormal cilt florası hasarı arttırır
• Otoimmunite soruna katılır
Kronik sistit, nefropati, enürezis
 • Toksinler ve sindirilmemiş proteinler idrar yoluyla elimine




edildiğinde, böbreklere hasar vererek nefropatiye neden olur
• Mesanede biriken toksik idrar hasara ve enflamasyona neden olur Kronik sistit
• Mesanede ve üretrada inflamasyon yatak ıslatmaya neden olur
• Kasık, vajina, üretra ve mesanede anormal flora –mantar
enfeksiyonu
• Oksalat ve salisilat yönünden zengin gıdalar, inflamasyonu
ağırlaştırır ve o da ağrılı idrara çıkmaya neden olur.
Çoğu GAPS’lının
Beslenme
Sorunları Var!
Seçici Beslenme Alışkanlıkları
 Genellikle GAPS’in ilk işaretidir
• Diyetlerinin % 90’nı tatlı ve nişastalı gıdalarla sınırlarlar
• Davranış değiştirme tekniği kullanarak % 100 başarı elde
edilebilir.
Bebeklerde Gelişme Geriliği
• Anormal bağırsak florası olan bebek
• Katı gıdalara geçiş GAPS belirtilerini getirir
• Bebek katı gıdayı reddeder ve gelişmez
Yeme Bozuklukları
• Baştan bir GAPSli çocuk
• Sağlıklı bir çocuk kötü beslenme (vejetaryenlik, zayıflama)
yüzünden besin eksiklikleri geliştirir; bağışıklık sistemi bozulur,
bu da enfeksiyonlara ve antibiyotiklere yol açar.
Bunun bir sonucu olarak çocuk GAPS geliştirir
• GAPS, kişinin kendisiyle ilgili algısının değişme hissiyle ortaya
çıkar ve yeme bozukluğuna neden olur
GAPS Tedavisi
GAPS Beslenme Protokolü
1.
GAPS Diyet
2. Besin destekleri
3. Detoxifikasyon, güneşlenme
& yaşam tarzı değişiklikleri
GAPS Diyeti
Tedavinin en
Önemlisidir
Yasak yiyecekler
 Tüm tahıllar
 Nişastalı sebzeler
 Şeker, diğer ticari şekerler
 Süt şekeri , laktoz
 Soya içeren nişastalı fasulyeler
 Tüm işlenmiş yiyecekler
 Tüm yiyecek katkı maddeleri
www.gaps.me
Önerilen Yiyecekler








Taze veya dondurulmuş tüm pişmiş etler
Sakatat
İyi kalite yumurta
Nişastasız sebzeler
Kuru meyveler, tüm olgun meyveler
Kabuklu yemişler ve çekirdekler
Fermente edilmiş yiyecekler: süt ürünleri, sebzeler, vb.
Doğal bal
www.gaps.me
Et ve Balık Suları
 Ev yapımı et-kemik ve balık suyu
 Et-kemik sularıyla yapılmış çorbalar ve güveçler
 Ev yapımı et jölesi
 Kemik iliği
 Eklem yerleri ve kıkırdaklar
 Doğal jelatin
Asla ticari bulyon et suları küplerini veya granüllerini
kullanmayın!
Fermente (mayalanmış) yiyecekler
 Lahana turşusu
 Fermente edilmiş sebzeler,
 Yoğurt veya kefir mayasıyla yapılmış fermente sebzeler
 Fermente balık
 Fermente süt ürünleri
 Fermente içkiler
 Fermente kabuklu yemiş ve tohumlar
 Fermente fasulye ve tahıllar (hasta hazır olduğunda)
Doğal Yağlar
 Bütün hayvansal yağlar
 Tereyağı ve ghee (saf, sade tereyağı)
 Hindistan cevizi yağı, hurma yağı
 Soğuk pres sızma zeytinyağı
Tüm margarinlerden, tereyağı benzerlerinden, bitkisel
yağlardan ve pişirme yağlarından kaçının
Ekmek, turta, kek, kurabiye, pankek, waffle vb.
 Un yerine kabuklu yemiş
 Yumurta
 Yağ olarak tereyağı, sadeyağ, hindistancevizi yağı, ördek yağı veya





kaz yağı kullanın
Havuç, kabak, sakız kabağı veya balkabağı
Kuru meyve ekleyin: kuru erik, kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm
Olgun muz
Tuz, güneşte kurutulmuş domates, domates püresi, baharatlar
Peynir ve fermente edilmiş krema
GAPS Diyeti üç
bölümdür
GAPS Diyeti
1.
GAPS Giriş Diyeti
2.
Tam GAPS Diyet
3.
Diyetten çıkış
Hangi Diyetle
Başlamalı?
Giriş Diyetiyle Başlayın
• İshal ve diğer ciddi gastrointestinal sorunlar (çölyak hastalığı, Crohn,
ülseratif kolit, IBD, IBS, vs.)
• Otistik çocuklar
• Diyabet tip bir
• Şiddetli öğrenme güçlüğü (Down sendromu, serebral palsi, otizm, vb)
• Şiddetli gıda alerjileri ve intoleransları
• Her tür kökenli ishal (yolculukta olan, 'mide bozulması', viral, vs.)
Takviyeler/Destekler
Programın Başındaki Destekler
• Ana tedavi diyettir!
•
•
•
•
•
•
•
Morina Balığı Karaciğer Yağı
Probiyotikler
Balık yağı
Esansiyel yağ asitleri
İyot boya
Sindirim enzimleri
Diğer besin destekleri
Detoksifikasyon
ve yaşam tarzı
değişiklikleri
Detoksifikasyon ve yaşam tarzı değişiklikleri
 Detoksifikasyon sistemi
 Toksisitenin ana kaynağı ince bağırsaktır – GAPS Programı bunu




ortadan kaldırır
Genel toksik yükün azaltılması
Taze sıkılmış meyve-sebze suları
Epsom tuzu, deniz tuzu, deniz yosunu veya sodyum bikarbonatla
banyolar
Güneşlenme çok önemlidir.
Genel toksik yükü azaltın
 Kişisel bakım ürünleri
 Ev temizlik ürünleri
 Çamaşır ve bulaşık makinesi deterjanları
 Dekorasyon, yeni mobilya
 Saç ve makyaj
 Diş işlemleri
 Profesyonel toksinler ve endüstriyel kirlilik
 Küflü ev
 Elektromanyetik kirlilik
Güneşlenme
• Güneşe maruz kalma, insan sağlığı için çok önemlidir!
• D vitamini üretimi
• Bağışıklık ve genel sağlığın arttırılması
• Güneşlenme süresini yavaş yavaş arttırılmalı
• sabah ve ikindi güneşlenme için en iyi zamanlardır
• Güneş koruyucuları?
Vejetaryenlik
 Özellikle gençlerde ruhsal hastalığın önemli bir nedeni,
 İnsan bağırsağı bitkisel gıdalarla yaşamamız için yeterince donanımlı
değildir.
 GAPS bağırsağı bitkisel gıdalar için özellikle elverişsizdir.
 Vejetaryenlikten vazgeçilmesi yönünde telkin, GAPS Diyetine uymak
için teşvik
 Kişi vejetaryenlik konusunda ısrar ederse, bolca çiğ yüksek yağlı süt
ürünleri ve çok çok yumurta tüketmesi gerekir! (Et suyu yerine zengin
sebze suları)
Toksik Ağır Metaller
 Detoksifikasyon sisteminin yıkımı nedeniyle vücudu etkiler.
 Vücuttaki kükürte yapışır, bu da otoimmünite, mitokondriyal ve
DNA hasarına yol açar.
 Metal toksisitesi için idrar testi
 En az bir yıl süreyle meyve suyu ile GAPS Protokolü, daha sonra
metaller için test
 Hasta güçlenene kadar, bütünsel bir diş hekimi ile çalışın ve tüm acil
olmayan prosedürleri erteleyin.
Doğal Metal Şelasyonu
GAPS Protokolü kişinin kendi detoks sistemini geri kazandırır!
• Taze sıkılmış sebze ve meyve suları
 GAPS milkshake
 Probiyotikler
 Fermente gıdalar
 Yosun
 Spirulina ve yosun
• HMD (Ağır Metal Detoksu) desteği
 NDF (Nano-kolloidal Detoks Faktörü)
 Doğal mineral destekleri
İletişim:
www.gaps.me
[email protected]
www.gapskitap.com
www.gaps-destek.com
www.gaps-turkiye.org
TEŞEKKÜRLER...
Bozucu Alan
.
Dr. Asuman KAPLAN ALGIN
www.akupunkturist.com
www.kozmetikakupunkturist.com
Download

S2-GAPS (Bağırsak ve Psikoloji Sendromu)