Önsöz
GÜÇKİM Isı Yalıtım Levha
Yapıştırma Harcı
TANIMI
Çimento esaslı, özel tane boyutlu agrega ve ürün
performansını artırıcı kimyasal katkılar içeren polystren
ısı yalıtım levhalarının (EPS, XPS) yapıştırılmasında
kullanılır.
KULLANIM ALANLARI
Yapılarda iç ve dış mekan duvarları (brüt beton, tuğla,
çimento bazlı sıva, gaz beton) üzerine ısı yalıtım
levhalarının yapıştırılmasında kullanılır.
AVANTAJLARI
Kolay hazırlanır ve uygulanır. Uygun çalışma süresi
sağlar. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Yüksek
yapışma özelliğine sahiptir. Donma çözünme döngüsüne
dayanıklıdır.
KULLANIM TALiMATI
Yapıştırma işlemine başlamadan önce yüzey, yabancı
malzemelerden arındırılmalı ve hafifçe ıslatılmalıdır.
25 kg GÜÇKİM Isı Yalıtım Levha Yapıştırıcısı 6-6.5 lt
(%24-26) temiz suya yavaşça boşaltılarak düşük devirli
bir mikser veya mala ile homojen bir karışım elde
edinceye kadar karıştırılır. 5-10 dakika dinlendirildikten
sonra, 1-2 dakika tekrar karıştırılır. Hazırlanan harç 2
saat içerisinde tüketilmelidir. Hazırlanan harç yalıtım
levhasını çevreleyecek şekilde en az 5 cm genişliğinde
ve ortada kalan kısma öbekler şeklinde uygulanmalıdır.
Isı yalıtım levhaları aşağıdan yukarıya doğru şaşırtmalı
olarak döşenir ve yapıştırıcı kuruduktan sonra dübeller
panonun ortasına ve tüm ek yerlerine gelecek şekilde
yerleştirilir. Levhalar arasında mümkün olduğunca
boşluk bırakılmamalı, ince boşluklar ısı yalıtım bandı veya
köpük kullanılarak doldurulmalıdır. Yapıştırma işlemi 2025 dakika içerisinde yapılmalıdır. +5 °C altında +35 °C
üstünde uygulama yapılmamalıdır. Yapıştırılan yalıtım
levhası üzerine sıva 2 gün sonra uygulanmalıdır. Bu
değerler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığı için geçerlidir.
Düşük sıcaklıklarda süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre
kısalır.
AMBALAJ
25 kg’lık 4 kat kraft torbadır. (PE takviyeli) Bir palette
(106x106 cm) 64 torba şlinkli.
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında uygun depolama
koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm
Gri renkli toz
Karışım Oranı
6-7 lt su / 25 kg toz
Sarfiyat Miktarı
3-5 kg / m2 (uygulama şekline göre)
Tam Donma Süresi
28 gün
Uygulama Sıcaklığı
+ 5 °C ile + 35 °C arası
Kullanma Süresi
40 - 60 dakika
Kabuklaşma Süresi
30 dakika
Toksite
Toksit değil
Yapışma Mukavemeti
> 0.5 N/mm2
Kayma
< 0.5 mm
* Yukarıda belirtilen değerler +23 °C ve % 50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.
2
GÜÇKİM Isı Yalıtım Levha
Sıva Harcı
TANIMI
Çimento esaslı, özel tane boyutlu agrega ve ürün
performansını artırıcı kimyasal katkılar içeren polystren
ısı yalıtım levha (EPS, XPS) sıvasıdır.
KULLANIM ALANLARI
Polystren sert köpükten imal edilmiş (EPS, XPS)
yalıtım levhalarının uygulandığı tüm binaların iç ve dış
uygulamalarında, elastik kabiliyeti istenen yüzeylerde
uygulanır.
AVANTAJLARI
Kolay hazırlanır ve uygulanır. Uygun çalışma süresi
sağlar. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Yüksek
yapışma özelliğine sahiptir. Donma çözünme döngüsüne
dayanıklıdır
KULLANIM TALiMATI
Sıva yapılacak ısı yalıtım levhası sağlam, alttaki yüzeye
iyi yapışmış, temiz, kuru olmalıdır. Levhalar arasındaki
boşluklar aynı yalıtım malzemesi veya köpükle
doldurulmalıdır. 25 kg GÜÇKİM Levha Sıvası 6- 6.5 lt.
(%24-26) temiz suya yavaş yavaş boşaltılarak düşük
devirli bir mikser veya mala ile homojen bir karışım elde
edinceye kadar karıştırılır. 5-10 dakika dinlendirildikten
sonra, tekrar 1-2 dakika tekrar karıştırılır. Sıva yüzeye
çelik mala yardımıyla minimum 2 mm kalınlığında
uygulanır ve sıva filesi ek yerlerinde 10 cm üst üste
gelecek şekilde yerleştirilir. Köşelerde ve tüm kiriş
pencere, kapı çerçevelerinde sıva filesi en az 20 cm
döndürülmeli ve köşe profilleri yerleştirilmelidir. Birinci
kat kuruduktan sonra üzerine ikinci kat sıva uygulanır.
Hazırlanan harç 2-3 saat içinde tüketilmelidir. + 5 °C
altında ve + 35 °C üzerinde uygulama yapılmamalıdır.
Çok nemli ve/veya sıcak havalarda donmuş erimekte
olan yada 24 saat içerisinde don tehlikesi olan yüzeylerde
uygulanmamalıdır.
AMBALAJ
25 kg’lık 4 kat kraft torbadır. (PE takviyeli) Bir palette
(106x106 cm) 64 torba şlinkli.
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında uygun depolama
koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm
Gri renkli toz
Karışım Oranı
6-7 lt su / 25 kg toz
Sarfiyat Miktarı
3-4 kg / m2 (2 mm kalınlık için)
Tam Donma Süresi
30 dakika
Uygulama Sıcaklığı
+ 5 °C ile + 35 °C arası
Kullanma Süresi
40 - 60 dakika
Kabuklaşma Süresi
30 dakika
Toksite
Toksit değil
Yapışma Mukavemeti
> 1 N/mm2
Kayma
< 0.5 mm
* Yukarıda belirtilen değerler +23 °C ve % 50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.
3
GÜÇKİM Dekoratif Kaplama
(Mineral sıva)
TANIMI
Çimento esaslı, özel katkılı dekoratif mineral dış cephe
kaplamasıdır.
ÖZELLİKLERİ
Yüksek su buharı geçirgenliğine sahiptir. Binaların nefes
almasını sağlar. Özel katkılar sayesinde dış etkenlere
karşı dayanıklıdır. Su geçirmezlik özelliğine sahiptir.
Doğal ve dekoratif bir görünümdedir. Kolay uygulanır
ve dış cephe boyaları ile boyanabilir.
KULLANIM ALANLARI
Tüm binaların çimento bazlı sıvalarında, dış cephelerinde
ve dış cephe ısı yalıtım sistemleri üzerinde son kat
kaplama malzemesi olarak kullanılır.
AVANTAJLARI
Kolay hazırlanır ve uygulanır. Kullanıma hazırdır. Beton
ve sıvalı yüzeylere yüksek aderans sağlar. Suya ve dona
karşı dayanıklıdır. Isı farklılıklarından etkilenmez.
KULLANIM TALiMATI
Uygulama yapılacak yüzeylerdeki toz, kabarmış
tabakalar,
kir,
yağ
vb
maddeler
yüzeyden
temizlenmelidir. Yüzey temiz, düzgün ve sağlam
olmalıdır.
Uygulama
öncesi
yüzey
mutlaka
nemlendirilmeli, çok sıcak ve rüzgarlı havalarda suya
doyurulmalıdır. 25 kg’ık GÜÇKİM Mineral sıva ortalama
6-6.5 lt temiz su ile düşük devirli mikser yardımıyla
homojen bir kıvama gelinceye kadar karıştırılmalıdır.
Harç uygulama öncesi 5 dakika dinlendirilmeli ve sonra
tekrar karıştırılmalıdır. GÜÇKİM Mineral Sıva paslanmaz
çelik mala ile yüzeye eşit kalınlıkta yayılmalı, uygulama
kalınlığı en iri desen taşına göre ayarlanmalıdır. Yüzeye
dairesel hareketlerle plastik mala ile desen verilmelidir.
Desen verme işlemi daima harç ıslakken yapılmalıdır.
Son kat malzemesi olarak yüzde bırakılamaz. Mutlaka
kuruduktan sonra üzerinin boyanması gereklidir. Harç
hazırlanırken tavsiye edilen su oranı ve dinlendirme
sürelerine mutlaka uyulmalıdır. Direkt güneş altında
uygulama yapmaktan kaçınılmalıdır. Daha önceden
hazırlanmış olan sertleşmiş malzemeler yeni hazırlanan
harca dahil edilmemelidir.
AMBALAJ
25 kg’lık 4 kat kraft torbadır (PE takviyeli) Bir palette
(106x106 cm) 64 torba şlinkli.
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında üst üste en fazla 4 kat
ve +5°C ile +35°C arasında depolanmalıdır. 12 ay raf
ömrü vardır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Yapısı
Çimento esaslı
Renk
Beyaz
Tüketim Miktarı
2.5 kg/m2
Harcın Dinlenme Süresi
5 dakika
Tane Büyüklüğü
1.5 mm
Kuruma Süresi
2. kat uygulaması için: 2 saat
Tam kuruma
2 - 3 gün
Uygulama Kalınlığı
2 mm
Uygulama Sıcaklığı
+5 °C ile +35 °C arası
Uygulama Aletleri
Çelik mala, plastik mala
* Yukarıda belirtilen değerler +23 °C ve % 50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.
4
GÜÇKİM Fayans ve Seramik
Yapıştırıcı
TANIMI
Çimento esaslı, özel tane boyutlu mineral agrega ve
ürün performansını artırıcı özel kimyasal katkılar içeren
tek bileşenli fayans ve seramik yapıştırıcısıdır.
KULLANIM ALANLARI
Seramik, fayans ve mermerlerin çimento esaslı
yüzeylere iç mekanlarda yatay ve düşey uygulamalarında
kullanılır. Konutlarda, alışveriş merkezlerinde, otellerde
hastanelerde, okullarda.
AVANTAJLARI
yavaş 6-7 lt su üzerine boşaltılarak karıştırılır. Karışım
düşük devirli (400 - 600 d./dk) mikserle yapılır. Homojen
karıştırılan harç 5-10 dakika dinlendirilir ve uygulama
öncesi tekrar bir kez daha karıştırılır. Hazırlanan harç bir
saat içinde kullanılmalıdır. Karo ölçülerine göre uygun
taraklı bir malayla harç taraklanır. Taraklanan harca
seramikler 20 dakika içinde yapıştırılır. Kullanım süresi
geçmiş ve kabuklaşmış harç kullanılmaz. Harç belirtilen
uygulama sıcaklığında uygulanmalı, direk güneş, rüzgar
ve dondan korunmalıdır. Derz uygulama işlemi duvarda
24 saat, yerde 48 saat sonra yapılır.
Kolay hazırlanır ve uygulanır. Uygun çalışma süresi
sağlar. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Yüksek
yapışma özelliğine sahiptir.
AMBALAJ
KULLANIM TALiMATI
RAF ÖMRÜ
Yüzeyde yapışmayı engelleyecek kalıntılar temizlenir.
25 kg’lık GÜÇKİM Fayans ve Seramik Yapıştırıcı; yavaş
25 kg’lık 4 kat kraft torbadır (PE takviyeli) Bir palette
(106x106 cm) 64 torba şlinkli.
Açılmamış orijinal ambalajında uygun depolama
koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm
Gri renkli toz
Karışım Oranı
6-7 lt su / 25 kg toz
Sarfiyat Miktarı
4-5 kg / m2
Uygulama Sıcaklığı
+ 5 °C ile + 35 °C arası
Açık Bekletme Süresi
30 dakika
Olgunlaştırma Süresi
5 - 10 dakika
Toksite
Toksit değil
Yapışma Mukavemeti
> 0.5 N/mm2
Kayma
< 0.5 mm
* Yukarıda belirtilen değerler +23 °C ve % 50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.
5
GÜÇKİM Fuga Özel Katkılı
Derz Dolgu Harcı
TANIMI
Çimento esaslı, özel tane boyutlu mineral agrega ve ürün
performansını artırıcı kimyasal katkılar içeren seramik ve
fayans derzleri için, derz dolgu malzemesidir,
KULLANIM ALANLARI
Mevcut yüzeylere uygulanmış, seramik ve fayans
derzlerinin doldurulmasında, iç mekanlarda, düşey
ve yatay uygulamalarda. Konutlarda, alış veriş
merkezlerinde, otellerde hastanelerde, okullarda.
AVANTAJLARI
Kolay hazırlanır ve uygulanır.Aşınmaya ve solmaya
dayanıklıdır. Çatlamaz ve pürüzsüz yüzey sağlar. Uygun
çalışma süresi sağlar. Düşey uygulamalarda kayma
yapmaz. Yüksek yapışma özelliğine sahiptir. Sırlı yüzeyleri
çizmez. Seramik kenarlarında çatlamadan mükemmel
yapışma sağlar.
KULLANIM TALiMATI
Yüzeyde yapışmayı engelleyecek kalıntılar temizlenir.
20 kg’lık GÜÇKİM Fuga Derz Dolgu yavaş yavaş 6-6.5 lt
su üzerine boşaltılarak karıştırılır.Karışım düşük devirli
(400- 600 d./dk) mikserle yapılır.Homojen karıştırılan
harç 5 dakika dinlendirilir ve uygulama öncesi tekrar bir
kez daha karıştırılır. Hazırlanan karışım, kauçuk mala ile
seramiklerin üzerine yayılır ve derz doldurulur. Fazla
malzeme, diyagonal hareketlerle sıyrılır. Malzeme parmak
baskısına dayanıncaya kadar beklenir ve tüm yüzey nemli
bir sünger ile temizlenerek, hidratasyonunu tamamlaması
için gerekli nemlilik sağlanır. Seramiğin üzerindeki kalıntı
derz dolgusu nemli sünger ile temizlenir ve derzlere son
şekli verilir.
AMBALAJ
20 kg’lık 4 kat kraft torbadır. (PE takviyeli) Bir palette
(106x106 cm) 80 torba şlinkli.
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında uygun depolama
koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm
Beyaz Renk
Karışım Oranı
6-6,5 lt su / 20 kg toz
Sarfiyat Miktarı
0,5-1,0 kg/m2
Uygulama Sıcaklığı
+5 °C ile + 35 °C arası
İşlene Bilme Süresi
35 - 40 dakika
Tam Donma Süresi
21 Gün
Yüzeyi Trafiğe Açma
24 saat
Toksite
Toksit değil
Eğilme Mukavemeti
3,5 N/mm2
Basma Mukavemeti
15 N/mm2
Aşınma Mukavemeti
2000 N/mm3
Büzülme
2 mm/m
Su Emme
30 dk. 5 gr - 240 dk. 10 gr
* Yukarıda belirtilen değerler +23 °C ve % 50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.
6
GÜÇKİM Tamir Harcı İnce
TANIMI
Çimento esaslı, özel tane boyutlu mineral agrega ve ürün
performansını artırıcı kimyasal katkılar içeren ince tamir
harcıdır.
KULLANIM ALANLARI
Betonarme binalarda, brüt beton prefabrik beton, gaz
beton uygulamalarında. beton yüzeylerin tamiratında ve
sıvanmasında, seramik ve fayans kaplama öncesi, bozuk
yüzeylerin tamiratında, duvar, kenar, köşe ve tavan sıva
ve tamiratında kullanılır.
AVANTAJLARI
Kolay hazırlanır ve uygulanır. Beton ve sıvalı yüzeylere
yüksek aderans sağlar. Uygun çalışma süresi sağlar.
Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Yüksek yapışma
özelliğine sahiptir. Suya ve dona karşı dayanıklıdır. Isı
farklılıklarından etkilenmez.
KULLANIM TALiMATI
Yüzey temiz olmalı, yüzeyde yapışmayı engelleyecek
kalıntılar (yağ, pas vb.) iyice temizlenmelidir. 25 kg’lık
GÜÇKİM İnce Tamir harcı, yavaş yavaş 6-6.5 lt temiz
su üzerine boşaltılarak karıştırılır. Karışım düşük devirli
(400- 600 d./dk) mikserle yapılır. Homojen karıştırılan
harç 5-10 dakika dinlendirilir ve uygulama öncesi tekrar
bir kez daha karıştırılır. Hazırlanan harç üç saat içinde
kullanılmalıdır. Kullanım süresi geçmiş ve kabuklaşmış
harç kullanılmaz. Harç belirtilen uygulana sıcaklığında
uygulanmalı, direk güneş, rüzgar ve dondan korunmalıdır.
Hazırlanan harç yüzeye kalınlığı 1-5 mm arasında mala
ile uygulanır. Harç suyunu çektikten sonra, üzerine su
serpilerek çelik ve ahşap mala ile istenen yüzey elde
edilir. Uygulamadan sonra 24 ile 48 saat süreyle özel
kür malzemeleri veya ıslak çuvallarla hızlı buharlaşmaya
karşı korunmalıdır.
AMBALAJ
25 kg’lık 4 kat kraft torbadır. (PE takviyeli) Bir palette
(106x106 cm) 64 torba şlinkli.
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında uygun depolama
koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm
Gri renkli toz
Tane Boyu
< 0.8 mm
Karışım Oranı
6-6.5 lt su / 25 kg toz
Sarfiyet Miktarı
1 mm kalınlık içi 1.3 kg/ m2
Uygulama Sıcaklığı
+ 5 °C ile + 35 °C arası
İşlenebilme Süresi
40-60 dakika
Kabuklaşma Süresi
40 dkaika
Tam Donma Süresi
21 gün
Toksite
Toksit değil
Kayma
> 0.5 mm2
Yapışma Mukavemeti
> 1.0 N/mm2
* Yukarıda belirtilen değerler +23 °C ve % 50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.
7
GÜÇKİM Tamir Harcı Kalın
TANIMI
Çimento esaslı, özel tane boyutlu mineral agrega ve ürün
performansını artırıcı kimyasal katkılar içeren kalın tamir
harcıdır.
KULLANIM ALANLARI
Kalın dolgu isteyen iç ve dış mekanlarda sıva, çatlak ve
delik tamirlerinde, sıva ve beton yüzeylerin tesviye amaçlı
sıvanmasında, seramik uygulaması öncesinde sağlam ve
düzgün alt yüzey oluşturulmasında kullanılır.
AVANTAJLARI
Kolay hazırlanır ve uygulanır. Beton ve sıvalı yüzeylere
yüksek aderans sağlar. Uygun çalışma süresi sağlar.
Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Yüksek yapışma
özelliğine sahiptir. Suya ve dona karşı dayanıklıdır. Isı
farklılıklarından etkilenmez.
KULLANIM TALiMATI
Yüzey temiz olmalı, yüzeyde yapışmayı engelleyecek
kalıntılar (yağ, pas vb.) iyice temizlenmelidir. 25 kg’lık
GÜÇKİM Kalın Tamir harcı, yavaş yavaş 6-6.5 lt temiz
su üzerine boşaltılarak karıştırılır. Karışım düşük devirli
(400- 600 d./dk) mikserle yapılır. Homojen karıştırılan
harç 5-10 dakika dinlendirilir ve uygulama öncesi tekrar
bir kez daha karıştırılır. Hazırlanan harç üç saat içinde
kullanılmalıdır. Kullanım süresi geçmiş ve kabuklaşmış
harç kullanılmaz. Harç belirtilen uygulama sıcaklığında
uygulanmalı, direk güneş, rüzgar ve dondan korunmalıdır.
Hazırlanan harç yüzeye kalınlığı 1-5 mm arasında mala
ile uygulanır. Harç suyunu çektikten sonra, üzerine su
serpilerek çelik ve ahşap mala ile istenen yüzey elde
edilir. Uygulamadan sonra 24 ile 48 saat süreyle özel
kür malzemeleri veya ıslak çuvallarla hızlı buharlaşmaya
karşı korunmalıdır.
AMBALAJ
25 kg’lık 4 kat kraft torbadır. (PE takviyeli) Bir palette
(106x106 cm) 64 torba şlinkli.
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında uygun depolama
koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm
Gri renkli toz
Tane Boyu
< 1.0 mm
Karışım Oranı
6-6.5 lt su / 25 kg toz
Sarfiyet Miktarı
1 mm kalınlık içi 1.3 kg/ m2
Uygulama Sıcaklığı
+ 5 °C ile + 35 °C arası
İşlenebilme Süresi
40-60 dakika
Kabuklaşma Süresi
40 dkaika
Tam Donma Süresi
21 gün
Toksite
Toksit değil
Kayma
> 0.5 mm2
Yapışma Mukavemeti
> 1.0 N/mm2
* Yukarıda belirtilen değerler +23 °C ve % 50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.
8
GÜÇKİM Kendiliğinden
Yayılan Tesviye Şapı
TANIMI
Çimento esaslı, özel tane boyutlu mineral agrega ve ürün
performansını artırıcı katkılar içeren, kendinden yayılan
tesviye şapıdır.
KULLANIM ALANLARI
Konutlarda, seramik, mermer, doğal taş, parke, halı ve
PVC kaplamaların yapıştırılmasından önce bozuk yüzeyli
şapların tesviyesinde, endüstriyel tesislerin döşemesinde
hastanelerde, mağazalarda, okul ve otellerde, depolarda,
iç mekanlarda güvenle kullanılabilir.
AVANTAJLARI
Kolay hazırlanır ve uygulanır. Kendiliğinden yayılır ve
teraziye gelir. Uygun çalışma süresi sağlar. Yüksek
yapışma özelliğine sahiptir. Donma çözünme döngüsüne
dayanıklıdır. Pompalanabilir.
KULLANIM TALiMATI
Uygulama işlemine başlamadan önce yüzey, yabancı
malzemeler-den arındırılmalı ve hafifçe ıslatılmalıdır.
25 kg GÜÇKİM Tesviye şapı 7-7.5 lt temiz suya yavaşça
boşaltılarak düşük devirli bir mikser veya mala ile homojen
bir karışım elde edinceye kadar karıştırılır. 5 dakika
dinlendirildikten sonra 1 dakika daha tekrar karıştırılır ve
tesviye şapı kullanıma hazır hale gelir.
Uyarı: Düzgün ve yekpare yüzeyli bir kaplama elde etmek
için, aralıksız uygulama yapılması gereklidir. Uygulama
alanının büyüklüğüne göre, birden fazla karışım
hazırlanmalı ve peş peşe uygulama zeminine dökülerek
yüzey bütünlüğü sağlanmalıdır. Harç mala yardımı ile
istenilen kalınlıkta yüzeye yayılır, şap düzgün bir şekilde
kendiliğinden yayılır. Priz süresince su eklenmemeli,
yüzeyde oluşacak hava kabarcıkları kirpi rulo ile
alınmalıdır. +5 °C altında +35 °C üstünde uygulama
yapılmamalıdır. Nem oranı düşük, direkt güneş ve rüzgar
etkilerine açık yerlerde uygulama yapılmamalıdır.
AMBALAJ
25 kg’lık 4 kat kraft torbadır. (PE takviyeli) Bir palette
(106x106 cm) 64 torba şlinkli.
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında uygun depolama
koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm
Gri Toz Rengi
Karışım Oranı
7 - 7.5 lt su / 25 kg.toz
Sarfiyet Miktarı
1.75 kg /m2 (1 mm kalınlık için)
Kap Ömrü
20 dk.
Uygulama Sıcaklığı
+ 5 °C ile + 35 °C arası
İlk Priz
15 - 30 dk
Kullanıma Alma Süresi
24 saat
Toksite
Toksit değil
Basma Mukavemeti
25 N/mm2 28 gün
Uygulama Kalınlığı
3-10 mm arası
* Yukarıda belirtilen değerler +23 °C ve % 50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.
9
GÜÇKİM Granit Yapıştırıcı
TANIMI
Çimento esaslı, yüksek performanslı,
özel tane
boyutlu mineral agrega ve ürün performansını artırıcı
kimyasal katkılar içeren tek bileşenli seramik ve fayans
yapıştırıcısıdır.
KULLANIM ALANLARI
Granit seramik, doğal granit, büyük ebatlı seramik,
porselen seramik, klinker, cotto, doğal taş gibi kaplama
malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.
AVANTAJLARI
Suya ve dona karşı dayanıklıdır, seramik kenarlarına
iyi yapışır, çatlama yapmaz, kirlenmez, leke tutmaz,
hijeniktir, renklen-dirilebilir. Kolay hazırlanır ve uygulanır.
Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Yüksek yapışma
özelliğine sahiptir.
KULLANIM TALiMATI
Yüzeyde yapışmayı engelleyecek kalıntılar temizlenir.
25 kg’lık GÜÇKİM GRANiT yavaş yavaş 6-7 lt su üzerine
boşaltılarak karıştırılır. Karışım düşük devirli (400600 d./dk) mikserle yapılır. Homojen karıştırılan harç
5-10 dakika dinlen-dirilir ve uygulama öncesi tekrar
bir kez daha karıştırılır. Hazırlanan harç bir saat içinde
kullanılmalıdır. Karo ölçülerine göre uygun taraklı bir
malayla harç taraklanır. Taraklanan harca seramikler
20 dakika içinde yapıştırılır. Kullanım süresi geçmiş ve
kabuklaşmış harç kullanılmaz. Harç belirtilen uygulama
sıcaklığında uygulanmalı, direk güneş, rüzgar ve dondan
korunmalıdır. Derz uygulama işlemi duvarda 12 saat,
yerde 24 saat sonra yapılır.
AMBALAJ
25 kg’lık 4 kat kraft torbadır. (PE takviyeli) Bir palette
(106x106 cm) 64 torba şlinkli.
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında uygun depolama
koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm
Gri renkli toz
Karışım Oranı
6-7 lt su / 25 kg toz
Sarfiyat Miktarı
4-5 kg / m2
Uygulama Sıcaklığı
+ 5 °C ile + 35 °C arası
Açık Bekletme Süresi
35 dakika
Olgunlaştırma Süresi
5 - 10 dakika
Toksite
Toksit değil
Yapışma Mukavemeti
> 1 N/mm2
Kayma
< 0.5 mm
* Yukarıda belirtilen değerler +23 °C ve % 50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.
10
GÜÇKİM Kristalize Su
Yalıtım Harcı
TANIMI
Çimento esaslı, özel tane boyutlu mineral agrega ve ürün
performansını artırıcı kimyasal katkılar içeren, kapiler
etkili, sızıntılı yüzey sularına karşı etkili içten ve dıştan
uygulanabilen tek bileşenli kristalize su yalıtım harcıdır.
KULLANIM ALANLARI
Temel ve perde beton su yalıtımlarında, su depolarında,
tünellerde, istinat duvarlarında, iç ve dış mekanlarda,
yatay ve düşey uygulamalarda özellikle binaların ıslak
zeminlerinde, banyo ve tuvaletlerde güvenle kullanılabilir.
AVANTAJLARI
Kolay hazırlanır ve uygulanır. Uygun çalışma süresi
sağlar. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz.Yüksek
yapışma özelliğine sahiptir.Donma çözünme döngüsüne
dayanıklıdır. Fırça ve mala ile uygulanabilir. Kristalize
olması nedeniyle kapiler boşlukları doldurarak tam su
yalıtımı sağlar. Betonu ve donatıyı suyun korozyonundan
korur.
KULLANIM TALiMATI
Yalıtım işlemine başlamadan önce yüzey, yabancı
malzemelerden arındırılmalı ve ıslatılmalıdır. Yüzeyde
aderansı artırmak için gözenekler açılmalıdır. Uygulama
yüzeyi bir gün önceden suya doyurulmalı ve nemli iken
uygulama yapılmalıdır. 25 kg GÜÇKİM Kristalize Su Yalıtım
Harcı 7 lt. temiz suya yavaşça boşaltılarak düşük devirli
bir mikser veya mala ile homojen bir karışım elde edinceye
kadar karıştırılır. 5 dakika dinlendirildikten sonra, 1dk
tekrar karıştırılır. Uygulama yapılan mekanlardaki köşe
birleşim yerleri ovalleştirilir. Önceden nemlendirilmiş
yüzeye fırça ve mala ile uygulanır. ilk kat suyunu
kaybetmeden ve kristalleşme başlamadan yeterli sertliğe
ulaşmış ise, ikinci kat uygulanır. Bu süre ortam sıcaklığına
bağlı olarak 3-5 saattir. . Bu değerler 20 °C yüzey ve
ortam sıcaklığı için geçerlidir. Düşük sıcaklıklarda süre
uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.
AMBALAJ
25 kg’lık 4 kat kraft torbadır. (PE takviyeli) Bir palette
(106x106 cm) 64 torba şlinkli.
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında uygun depolama
koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm
Gri renkli toz
Karışım Oranı
7 lt su / 25 kg toz
Sarfiyat Miktarı
2 kg / m2 (1 mm kalınlık için)
Katlar Arası Bekleme
3-5 saat
Uygulama Sıcaklığı
+ 5 °C ile + 35 °C arası
Tam Donma Süresi
21 gün
Su Geçirimsizlik
6 bar
Toksite
Toksit değil
Yapışma Mukavemeti
> 1 N/mm2
Kullanıma Alma Süresi
4-7 gün
* Yukarıda belirtilen değerler +23 °C ve % 50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.
11
GÜÇKİM Tam Elastik Su
Yalıtım Harcı Çift Bileşenli
TANIMI
Çimento esaslı,özel tane boyutlu mineral agrega ve ürün
performansını artırıcı kimyasal katkılar içeren, kapiler
etkili, sızıntılı yüzey sularına karşı etkili içten ve dıştan
uygulanan tam elastik çift komponentli su yalıtım harcıdır.
KULLANIM ALANLARI
Temel ve perde su yalıtımlarında, su depolarında,
tünellerde, istinat duvarlarında, iç ve dış mekanlarda,
yatay ve düşey uygulamalarda güvenle kullanılabilir.
AVANTAJLARI
Kolay hazırlanır ve uygulanır. Uygun çalışma süresi
sağlar. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Yüksek
yapışma özelliğine sahiptir. Donma çözünme döngüsüne
dayanıklıdır.Fırça ve mala ile uygulanabilir.Kristalize
olması nedeniyle kapiler boşlukları doldurarak tam su
yalıtımı sağlar. Betonu ve donatıyı suyun korozyonundan
korur.
KULLANIM TALiMATI
Yalıtım işlemine başlamadan önce yüzey, yabancı
malzemelerden arındırılmalı ve ıslatılmalıdır. Yüzeyde
aderansı artırmak için gözenekler açılmalıdır. Uygulama
yüzeyi bir gün önceden suya doyurulmalı ve nemli iken
uygulama yapılmalıdır. 25 kg GÜÇKİM İki Komponentli Su
Yalıtım Harcı 9 kg sıvı bileşene yavaşça boşaltılarak düşük
devirli bir mikser veya mala ile homojen bir karışım elde
edinceye kadar karıştırılır. 5 dakika dinlendirildikten sonra
1 dk tekrar karıştırılır. Önceden nemlendirilmiş yüzeye
fırça ile uygulanır. Uygulama yapılan mekanların köşe
birleşim yerleri ovalleştirilir. ilk kat suyunu kaybetmeden
ve kristalleşme başlamadan yeterli sertliğe ulaşmış ise,
ikinci kat uygulanır. Bu süre ortam sıcaklığına bağlı olarak
4-5 saattir. Bu değerler 20 °C yüzey ve ortam sıcaklığı
için geçerlidir. Düşük sıcaklıklarda süre uzar, yüksek
sıcaklıkta süre kısalır.
AMBALAJ
1. Bileşen: 25 kg’lık 4 kat kraft torbadır. (PE takviyeli)
2. Bileşen: 9 kg plastik bidon.
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında uygun depolama
koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm
1. Bileşen :Gri renkli toz
2. Bileşen : beyaz sıvı
Karışım Oranı
9 lt sıvı / 25 kg toz
Sarfiyat Miktarı
2 kg / m2 (1 mm kalınlık için)
Katlar Arası Bekleme
5-6 saat
Uygulama Sıcaklığı
+ 5 °C ile + 35 °C arası
Tam Donma Süresi
21 gün
Su Geçirimsizlik
6 bar
Toksite
Toksit değil
Yapışma Mukavemeti
> 1,5 N/mm2
Kullanıma Alma Süresi
4-7 gün
* Yukarıda belirtilen değerler +23 °C ve % 50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.
12
GÜÇKİM Silis Agregalı
Yüzey Sertleştirme Harcı
TANIMI
Çimento esaslı, özel tane boyutlu agrega ve ürün
performansını artırıcı kimyasal katkılar içeren, orta ve
ağır yük altında çalışacak, taze perdahlanmış döşeme
betonu yüzeylerine toz halinde serpilerek uygulanan,
kullanıma hazır yüzey sertleştirici malzemesidir.
KULLANIM ALANLARI
Endüstriyel
tesislerin
döşemelerinde,
garaj
ve
otoparklarda, hangarlar ve mekanik atölyelerde, akaryakıt
istasyonlarında, depolarda güvenle kullanılabilir.
AVANTAJLARI
Yeni perdahlanmış döşeme betonu üzerine kolay
uygulanır. Bünyesindeki özel kimyasal katkılar sayesinde,
uygulandığı döşeme betonunun suyunu bünyesine
alarak, perdahlamanın ardından beton ile tek bir yapı
oluşturarak, normal beton yüzeye göre aşınmaya 2-4
kat daha dayanıklıdır. Yüksek yapışma özelliğine sahiptir.
Donma çözünme döngüsüne dayanıklıdır.
KULLANIM TALiMATI
Yüzey sertleştirici uygulaması, projelendirilen beton ve
şapın aşınma, tozuma, darbe dayanımlarını betonun üst
kısmında artırmak amaçlıdır ve betonun basınç, çekme
ve eğilme dayanımları üzerinde herhangi bir etkisi
yoktur. Hatalı projelendirme ve uygulama şap betonunda
oluşabilecek çatlaklar, yüzey sertleştirici üzerine aynen
yansır. Yüzey sertleştirici uygulanacak beton yüzeyi
temizlendikten sonra, proje ihtiyaçlarına göre yüzer
veya monolitik şap uygulaması seçilmelidir. Yüzey,
pürüzlendirilerek, çimento şerbeti kaldırılmalıdır. Mevcut
beton yüzeyi, uygulama başlamadan en az bir gün önce
suya doyurulmalı ve yüzeyde serbest su kalmamalıdır.
Projeye göre anolar yerleştirilir. Serpme uygulamasına
başlamadan önce ano kenarlarında derz boyunca,
ortalama 5x5 cm üçgen kesitli beton mala ile alınmalıdır.
Alınan beton yerine kıvamlı GÜÇKİM Yüzey Sertleştiricisi
mala ile uygulanmalıdır. Bu işlem derz kenarlarının yük
altında kırılmasını engeller. Yüzey sertleştirici içindeki
agregaların ayrışmaması için, uygulanırken uzak
mesafelere serpilmemelidir. Serpme işlemine, ortam ve
hava koşullarına göre, beton üzerine çıkıldığında, 0.5-1.5
cm derinliğinde ayak izi kalacak şekilde sertleştikten sonra
geçilmelidir. Ürün, mümkün olduğunca homojen olarak
serpilmeli ve düzeltilmelidir. ilk önce, toplam sarfiyatın
2/3’ü beton yüzeyine serpilir ve makine ile yayılır. Yayılan
malzemenin beton suyunu alarak nemlenmesi beklenmeli
ve yüzey sertleştiricinin, disk perdahı yapılarak, betonla
bütünleşmesi sağlanmalıdır. Daha sonra kalan malzeme
birinci uygulamada olduğu gibi beton yüzeyine yayılmalı
ve aynı işlemler tekrarlanmalıdır. Kaba perdahtan sonra
ince perdaha geçilmelidir. İnce perdah bıçak ile yapılan
perdahtır. Bıçak perdahı istenilen parlaklık elde edilinceye
kadar yapılmalıdır. Yüzey sertleştirici uygulaması bittikten
sonra rötre çatlaklarının engellenmesi ve tozumazlığın
sağlanması için, yüzey kürlenir. Kür uygulaması yazın ve
kışın muhakkak yapılmalıdır. Uygulama bittikten sonra
anoların birleşme yerleri en az 4 mm genişlikte kesilerek,
derzler oluşturulmalıdır. Derzler uygun mastikler ile
doldurulmalıdır.
AMBALAJ
25 kg’lık 4 kat kraft torbadır. (PE takviyeli) Bir palette
(106x106 cm) 64 torba şlinkli.
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında uygun depolama
koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm
Gri Toz Rengi
Sarfiyet Miktarı
4-8 kg /m2
Uygulama Sıcaklığı
+ 5 °C ile + 35 °C arası
Kullanıma Açma
Üzerinde yürüme 24 saat, ağır trafik 48 saat
Toksite
Toksit değil
Basınç Dayanımı
70-80 N/mm2 28 gün
Aşınma Dayanımı
7.8 cm3 / 50 cm2 Böhme metodu ile
* Yukarıda belirtilen değerler +23 °C ve % 50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.
13
GÜÇKİM İç Cephe Makine
Sıvası
TANIMI
Konutlarda, ofis ve yönetim binalarında, alışveriş
merkezlerinde, otellerde, hastanelerde, okullarda,
endüstriyel tesislerde ve soğuk hava depolarında
kullanılır.
yağ, gibi maddelerden arındırılmalıdır. Güneşe ve rüzgara
maruz kalan uygulama yüzeyleri önceden ıslatılmalıdır.
Tavan uygulamaları ile pürüzsüz ve emici yüzeyler üzerine
uygulamadan 2-3 gün önce serpme yapılmalıdır. Kolon,
kiriş ve hatıl gibi çatlak oluşma riski yüksek yapı elamanları
ile duvar birleşimlerinde elyaf file kullanılmalıdır. Ürün,
su debisi, basınç vb. makine kontrolleri yapıldıktan sonra
hazneye dökülür. Makine içinde karışan harç yüzeye
püskürtülür. Uygulama kalınlığı 10-25 mm arasında
olmalıdır. 25mm üzerinde sıva gerektiren yüzeyler için 2.
Kat uygulama bir gün sonra yapılmalıdır. Sıva yeterince
sertleşince yüzey perdahlanır ve sünger ile düzeltilir.
AVANTAJLARI
AMBALAJ
Çimento esaslı, özel tane boyutlu agrega ve ürün
performansını artırıcı kimyasal katkılar içeren, yapıların
iç cephelerinde beton, brüt beton, tuğla, bimsblok,
gazbeton vb. yüzeylerin sıvanmasında makinenin yanı
sıra elle de uygulanabilen bir üründür.
KULLANIM ALANLARI
Kolay hazırlanır ve uygulanır. Uygun çalışma süresi
sağlar. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Yüksek
yapışma özelliğine sahiptir. Donma çözünme döngüsüne
dayanıklıdır.
KULLANIM TALiMATI
Uygulama yapılacak yüzeydeki bozukluklar, kırık ve
çatlaklar GÜÇKİM Tamir Harcı ile düzeltilmeli, toz , kir,
50 kg’lık 4 kat kraft torbadır. (PE takviyeli) Bir palette
(106x106 cm) 32 torba şlinkli.
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında uygun depolama
koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm
Gri renkli toz
Karışım Oranı
12 lt su / 50 kg toz
Sarfiyat Miktarı
14 kg / m2 (10 mm kalınlık için)
Uygulama Sıcaklığı
+ 5 °C ile + 35 °C arası
Kullanma Süresi
120 dakika
Kabuklaşma Süresi
30 dakika
Toksite
Toksit değil
Basınç Dayanımı
> 6 N/mm2
Kayma
< 0.5 mm
* Yukarıda belirtilen değerler +23 °C ve % 50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.
14
GÜÇKİM Dış Cephe Makine
Sıvası
TANIMI
Konutlarda, ofis ve yönetim binalarında, alışveriş
merkezlerinde, otellerde, hastanelerde, okullarda,
endüstriyel tesislerde ve soğuk hava depolarında
kullanılır.
yağ, gibi maddelerden arındırılmalıdır. Güneşe ve rüzgara
maruz kalan uygulama yüzeyleri önceden ıslatılmalıdır.
Tavan uygulamaları ile pürüzsüz ve emici yüzeyler üzerine
uygulamadan 2-3 gün önce serpme yapılmalıdır. Kolon,
kiriş ve hatıl gibi çatlak oluşma riski yüksek yapı elamanları
ile duvar birleşimlerinde elyaf file kullanılmalıdır. Ürün,
su debisi, basınç vb. makine kontrolleri yapıldıktan sonra
hazneye dökülür. Makine içinde karışan harç yüzeye
püskürtülür. Uygulama kalınlığı 10-25 mm arasında
olmalıdır. 25mm üzerinde sıva gerektiren yüzeyler için 2.
Kat uygulama bir gün sonra yapılmalıdır. Sıva yeterince
sertleşince yüzey perdahlanır ve sünger ile düzeltilir.
AVANTAJLARI
AMBALAJ
Çimento esaslı, özel tane boyutlu agrega ve ürün
performansını artırıcı kimyasal katkılar içeren, yapıların
dış cephelerinde beton, brüt beton, tuğla, bimsblok,
gazbeton vb. yüzeylerin sıvanmasında makinenin yanı
sıra elle de uygulanabilen bir üründür.
KULLANIM ALANLARI
Kolay hazırlanır ve uygulanır. Uygun çalışma süresi
sağlar. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Yüksek
yapışma özelliğine sahiptir. Donma çözünme döngüsüne
dayanıklıdır.
KULLANIM TALiMATI
Uygulama yapılacak yüzeydeki bozukluklar, kırık ve
çatlaklar GÜÇKİM Tamir Harcı ile düzeltilmeli, toz , kir,
50 kg’lık 4 kat kraft torbadır. (PE takviyeli) Bir palette
(106x106 cm) 32 torba şlinkli.
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında uygun depolama
koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm
Gri renkli toz
Karışım Oranı
12 lt su / 50 kg toz
Sarfiyat Miktarı
14 kg / m2 (10 mm kalınlık için)
Uygulama Sıcaklığı
+ 5 °C ile + 35 °C arası
Kullanma Süresi
120 dakika
Kabuklaşma Süresi
30 dakika
Toksite
Toksit değil
Basınç Dayanımı
> 6 N/mm2
Kayma
< 0.5 mm
* Yukarıda belirtilen değerler +23 °C ve % 50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.
15
GÜÇKİM Gazbeton
Yapıştırma Harcı
TANIMI
Çimento esaslı, özel tane boyutlu agrega ve ürün
performansını artırıcı kimyasal katkılar içeren gazbeton
yapıştırılmasında kullanılır.
KULLANIM ALANLARI
Yapılarda iç ve dış mekan duvarları tuğla, gaz beton
gibi yapı elemanlarının örülmesinde kullanılır.
AVANTAJLARI
Kolay hazırlanır ve uygulanır. Uygun çalışma süresi
sağlar. Düşey uygulamalarda kayma yapmaz. Yüksek
yapışma özelliğine sahiptir. Donma çözünme döngüsüne
dayanıklıdır.
KULLANIM TALiMATI
Yapıştırma işlemine başlamadan önce yüzey, yabancı
malzemeler-den arındırılmalı ve hafifçe ıslatılmalıdır.
25 kg GÜÇKİM Gazbeton Yapıştırıcısı 6-6.5 lt (%2426) temiz suya yavaşça boşaltılarak düşük devirli
bir mikser veya mala ile homojen bir karışım elde
edinceye kadar karıştırılır. 5-10 dakika dinlendirildikten
sonra, 1-2 dakika tekrar karıştırılır. Hazırlanan harç 2
saat içerisinde tüketilmelidir. Hazırlanan harç bütün
yüzeye yayılmalı 10x10x10 mm tarak ile taraklanarak
aynı kalınlıkta uygulanmalıdır. Örgü yapılırken yatay ve
düşeyde en fazla 3 mm genişliğinde derz bırakılmasına
özen gösterilmeli, derz aralarının yapıştırıcı ile
tamamen dolmasına dikkat edilmelidir. Taraklanan
harç üzerine 10-15 dakika içinde yapıştırma işlemi
yapılmalıdır. Kaptaki kullanım süresi geçmiş veya
kabuklaşmış harç atılmalıdır. Uygulamadan sonra eller
ve uygulama aletleri bol su ile yıkanmalıdır.+5 °C altında
+35 °C üstünde uygulama yapılmamalıdır. Bu değerler
20 °C yüzey ve ortam sıcaklığı için geçerlidir. Düşük
sıcaklıklarda süre uzar, yüksek sıcaklıkta süre kısalır.
AMBALAJ
25 kg’lık 4 kat kraft torbadır. (PE takviyeli) Bir palette
(106x106 cm) 64 torba şlinkli.
RAF ÖMRÜ
Açılmamış orijinal ambalajında uygun depolama
koşullarında üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
TEKNİK ÖZELLİKLER
Görünüm
Gri renkli toz
Karışım Oranı
6-7 lt su / 25 kg toz
Sarfiyat Miktarı
4-6 kg / m2 (uygulama şekline göre)
Tam Donma Süresi
28 gün
Uygulama Sıcaklığı
+ 5 °C ile + 35 °C arası
Kullanma Süresi
40 - 60 dakika
Kabuklaşma Süresi
30 dakika
Toksite
Toksit değil
Yapışma Mukavemeti
> 0.5 N/mm2
Kayma
< 0.5 mm
* Yukarıda belirtilen değerler +23 °C ve % 50 bağıl nem için geçerlidir. Yüksek sıcaklıklarda süre kısalır, düşük sıcaklıklarda süre uzar.
16
Download

Ürün Kataloğu indir - Güçkim Yapı Kimyasalları