KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
KONYA
Tapunun Konya ili Karatay İlçesi,………..…………… Mahallesi,……........pafta,
.........................ada,..............parselinde bulunan gayrimenkulüme ruhsatlı inşaat yapmayı
düşündüğüm için kontrolünün yapılarak,bu konuda gerekli PLANKOTE DEĞERLERİNİN
verilmesi hususunu;
Bilgilerinize arz ederim.
...../....../...........
ADRES:
TEL:
EKLER:
1-İmar çapı fotokopisi
2-Makbuz aslı veya fotokopisi
T.C.NO Veya Vergi NO
AD-SOYAD
Download

PLANKOTE DEGERLERI