KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
KONYA
Tapunun Karatay İlçesi,………………….. Mahallesi, …….……........pafta
............................ada,..............parselinde bulunan gayrimenkulümün......................ruhsatının
bir suretinin tarafına verilmesi hususunu;
Gereğinin arz ederim.
...../....../...........
ADRES:
TEL
T.C.NO Veya Vergi NO
AD-SOYAD
Download

BIR SURETININ