KARATAY BELEDİYESİ
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
ARŞİV PROJE VE BELGE İSTEK FORMU
PAFTA:……………………ADA:…………………PARSEL:………………………………..
İSTENİLEN EVRAK:……………………………………………………………………………
NİÇİN İSTENİLDİĞİ:…………………………………………………………………………..
İSTEYENİN T.C. NO.SU………………………………………………………………………
ADI SOYADI:………………………………………………………………………………………
ADRESİ:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
TELEFON:……………………………………………………………………………………
TARİH:......./......../201...
İMZA:.........................
Download

ARSIV DILEKCE - Karatay Belediyesi