KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NA
KONYA
Konya İli, Karatay İlçe,…………………………..… Mahallesi, Tapunun ………
pafta, ...........Ada,.............. Parseldeki yapacağım inşaata ait STATİK kontrolünün
yapılmasını istiyorum;
Gereğini arz ederim.
...../....../........
ADRES:
TEL:
T.C.NO Veya Vergi NO.
AD-SOYAD
İMZA
Download

karatay belediye başkanlığı`na konya