ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNE
GÜMÜŞHANE
“Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları ile Şantiye Şefleri ve Yetki Belgeli Ustalar
Hakkında Yönetmelik” uyarınca “Geçici Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi Numarası “
verilmesi hususunda gereğini arz ederim/ederiz
...../..../20......
Ad Soyad
İmza
ADRES
:
TELEFON
:
DİLEKÇE EKLERİ
: 1) Ek-1 Formu
2) Tapu Fotokopisi
3) Kimlik Fotokopisi
4) Makbuz
Download

Dilekçe Örneği (Geçici Yapı Müteahhidi Yetki Belge Numarası)