Av. Ali SOYSÜREN
1999 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 2003 yılında Westminster Üniversitesi
Hukuk Fakültesi’nde (İngiltere) Uluslararası Hukuk alanında yüksek lisansını yaptı.
2004-2015 yılları arasında Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde Uluslararası Hukuk, Uluslararası
Yatırım Hukuku, Uluslararası Ceza Hukuku ve Avrupa Birliği Hukuku alanlarında akademisyen olarak
çalıştı.
Av. Ali Soysüren; Özbekistan, Azerbaycan, Körfez Ülkeleri, Rusya, Gürcistan gibi Türk müteahhitlerinin
yoğun olarak çalışmakta olduğu ülkelerin yanı sıra 2005 yılından bu yana Libya hukuku ve Libya’da
çalışmakta olan Türk şirketlerinin sorunları ile ilgili olarak DEİK ve diğer ilgili kuruluşlar bünyesinde
çalışmalarda bulunmuştur.
Hali hazırda Libya’ya karşı açılmış bulunan iki uluslararası tahkim davasına avukat olarak dâhil olan ve
aynı zamanda ülkemizin önde gelen inşaat şirketlerinden TML İnşaat A.Ş.’nin Hukuk Müşaviri olan Av.
Ali Soysüren, uluslararası alanda, Uluslararası Hukuk, Uluslararası Yatırım Hukuku, Uluslararası
Tahkim Hukuku, Uluslararası İnşaat Hukuku ve Uluslararası Enerji Hukuku alanlarında çalışmalarına
devam etmektedir.
Download

Av. Ali SOYSÜREN