NİLÜFER BELEDİYESİ
14. ULUSLARARASI SPOR ŞENLİKLERİ
BRANŞ
MASA TENİSİ
TARİH
BRANŞ YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESAS VE USÜLLERİ
AMACIMIZ:

İnsan sağlığı için temel etkinlik olan “spor yapma” bilincinin, çocuklarımızda bir ömür boyu uygulanacak bir
kültür olarak anlaşılmasını / içselleştirilmesini sağlamak,

Çocuklarımız sportif etkinliklerin fiziksel kazanımlarının yanında, psikolojik ve sosyolojik yönden; iletişim,
sosyalleşme, saygı görme / gösterme gibi birlikte yaşama ve iş yapma becerilerinin gelişmesini sağlamak,

Yetenekli gençlerimizi; ülkemizin güzel geleneklerine, sporun evrensel boyutlarındaki sevgi, barış, kardeşlik ve
Fair Play (iyi oyun) ilkelerine bağlı, bireyler olarak ülkemiz sporuna kazandırmak.

14. Spor Şenliği kapsamındaki etkinliklerin; bir oyun, eğlence ve aynı zamanda şenlikli bir eğitim deneyimi
halinde benimseyerek yaşam biçimine dönüşmesine zemin hazırlamak.
KATILMA KURALLARI
1. Şenliklere Nilüfer İlçesi içinde yer alan ilköğretim ve ortaöğretim okullarında okuyan kayıtlı öğrenciler
katılabilecektir.
2. Müsabaka sabahı 09:00’da görevli öğretmenler Teknik toplantıda hazır bulunacaktır.
3. Şenlikler küçükler, yıldızlar ve gençler kız-erkek takımları ve öğretmenler arasında yapılacaktır.
4. Takımlar her kategori için en fazla 4 sporcudan en az 3 sporcudan oluşacaktır (4 Sporcunun biri yedek
olacaktır).
5. Okullar tüm yaş gruplarında en fazla 2 takımla katılabilirler.
6. Şenliklere takım yarışması olduğundan ferdi müsabaka yapılmayacaktır.
7. Şenliklerde yaş kategorileri aşağıdaki gibidir.
*KÜÇÜKLER
*YILDIZLAR
*GENÇLER
OYUN KURALLARI:
8. Şenlikler uluslararası oyun kurallarına göre yapılacaktır.
9. Okulların sporcu kıyafetleri tek tip olacaktır.
10. Doğabilecek teknik hatalarda karar verme yetkisi Masa Tenisi Branş Yürütme Kurulu’ndadır.
* Başvuru formları [email protected] adresine 26 Aralık 2014 Cuma günü mesai
bitimine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gerekmektedir.
Branş Teknik Yürütme Kurulu Üyeleri
1.
2.
3.
4.
Vasfi ÖZTÜRK: İslam Uyar Anadolu TML Beden Eğitimi Öğretmeni - 0(505) 660 93 21
Erkan HOCAOĞLU: İslam Uyar Anadolu TML Beden Eğitimi Öğretmeni
Bilgen ULUTAŞ GÜLERYÜZ: Kayapa J. Er Eyüp Gürsoy Ortaokulu Bd. Eğ. Gr.
Seda AKARSU: Eşref Ergin Ortaokulu Beden Eğitimi Öğretmeni
Download

Masa Tenisi - Nilüfer Belediyesi