Spastik Engelliler Rehabilitasyon Merkezi SERMER hayata geçti
R
otary 2440. bölgenin en kapsamlı girişimlerinden olan, 1,220 m2 kapalı alana ve 1.000.000$
bütçeye sahip Spastik Engelliler Rehabilitasyon Merkezi Projesinin temeli 15 Nisan 2009 yılında Bursa Çekirge Rotary Kulubü tarafından atıldı.
Nilüfer Belediyesinin talebiyle başlayan proje, 23 şubat
2009 tarihinde Nilüfer Belediyesine ait arsanın imzalanan
protokolle Çekirge Rotary Kulübüne tahsis edilmesiyle
start aldı. Geçen 5 yılda inşaat tamamlandı ve işletmesi
Zihinsel Engellileri de kapsayacak şekilde Nilvak (Nilüfer
Engelliler Rehabilitasyon Vakfı ) yönetimine devredildi.
Merkez, Fizyoterapi salonları, oyun odaları, bireysel ve
grup terapi odaları, spor salonları, hidroterapi (havuz) ve
duşlar, odyoloji ünitesi, çok amaçlı salon (tiyatro ve el çalışmaları, seminer ve gösteriler için) aileler için kafeterya,
yemekhane, uygulama odası, konuşma terapisi, elektro terapi, bilgisayar eğitimi ve idari odalar, öğretmen odaları ile
donatıldı ve belki de bu konuda yapılmış en kapsamlı ve
modern rehabilitasyon merkezi oldu. Merkezde günde 60
öğrenciye eğitim verilmekte ve eğitimler birebir gerçekleşmekte. Bu da ayda ortalama 1,000, yılda en az 10,000 çocuğa eğitim ve tedavi anlamına gelmekte.
Bu projenin gerçekleşmesi için, her yıl düzenli şenlikler yapıldı, ciddi gelirler elde edildi. Şenliklerde standlar kuruldu, 1,000 kişilik davetiye satışlarıyla brunchlar
düzenlendi ve sponsorlarla 100,000 dolar seviyesinde gelir
elde edildi. Bu brunchlarda herşey sponsorlarla karşılandı
davetiye satışları projeye aktarıldı.
Oda satışları yapılarak odalara isim yazılması karşılı-
ğında odalardan 10,000 $-50,000 $ arası gelir elde edildi.
Üyeler ve eşler tarafından tiyatro oyunu sahnelendi
hatta başka bir Rotary bölgesine turneye bile gidildi. Takvim satışları yapıldı, her yıl 5,000 adet takvim bastırılarak
satıldı. Ayrıca kulüp üyeleri kendi branşları doğrultusunda inşaata destek verdiler.
5 yıl süren bu yoğun çalışma sonunda Çekirge Rotary,
Rotaract ve Interact Kulüpleri üye ve eşleri projeyi hayata
geçirmenin mutluluğunu yaşadılar.
SERMER’in gerçekleşme döneminin protokol imzalanmasından,
temel atma, inşaata başlama, fon yaratma ve açılışından resimler
M A Y I S - H A Z İ R A N 2 0 1 4 / R O T A R Y D E R G İ S İ - 27
Download

Spastik Engelliler Rehabilitasyon Merkezi SERMER