ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2016/32-189
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK
Bursa, 11/01/2016
ULUDAĞ İHRACATÇI BİRLİKLERİ ÜYELERİNE
Sayın Üyemiz;
GENEL KONULAR
1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TİCARET VE KALKINMA KONFERANSI HK
2. HONG KONG İHALE DUYURULARI HK.
3. İRAN’DA YATIRIM VE İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI TOPLANTISI HK.
4.
AFRİKA KALKINMA BANKASI VE AFRİKA 50 YATIRIM
PROJELERİ VE İŞ FIRSATLARI SEMİNERİ HK.
FONU
5. TEDARİKÇİ GÜNLERİ HK.
6. LİBYA SÖZLEŞMELERİNİN LİBYA HUKUKU AÇISINDAN GÜNCEL
DURUMU VE SORUNLARIN MUHTEMEL ÇÖZÜM YOLLARI" KONULU
PANEL HK.
Konularını içeren duyurularımızın detayları ekte sunulmuştur.
Bilgilerini rica ederim.
Özcan KOLBAŞI
Genel Sekreter V.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2016/32-189
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK
Bursa, 11/01/2016
1. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TİCARET VE KALKINMA KONFERANSI HK
Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan 05.01.2016 tarih ve 8-19
sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı'ndan Meclisleri'ne iletilen bir yazıda, Dünya Ticaret Örgütü
(DTÖ) Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği'nin bir yazısına atfen, Birleşmiş Milletler Ticaret
ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Yatırım Anlaşmazlık Uzlaşı Kılavuzu'nun faaliyete
geçmekte olduğu, söz konusu kılavuza http://investmentpolicyhub.unctad.org/ISDS
adresinden erişilebildiği ve anılan sitenin herkese açık olduğu belirtilmektedir.
2. HONG KONG İHALE DUYURULARI HK.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği'nden alınan 05.01.2016 tarih ve 13 sayılı
yazıda; Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Hong Kong
yönetimince açılan 4 adet ihaleye ilişkin duyuru (İngilizce ve tercümesi) ilgilenebilecek firma
ve kuruluşlara iletilmek üzere Meclislerine iletildiği bildirilmektedir.
Yazıda devamla, Hong Kong Hükümeti Lojistik Dairesi'nde (GLD - Government Logistics
Department) bir tedarikçiler listesinin tutulduğu bildirilmekte olup, firmaların,
http://www.gldetb.gov.hk linkine kayıt yaptırarak verilen online hizmetlerden
yararlanabileceği, bir ihale açıldığında doğrudan bilgi sahibi olabilecekleri belirtilmektedir.
İlaveten, Hong Kong Hükümeti'nin e-Tender Box (ETB) adlı bir elektronik ihale sistemi
kullanmakta olduğu; GLD'nin tedarikçiler listesine kayıtlı ve üye firmaların,
http://www.gldetb.gov.hk adresinde bulunan elektronik ihale sistemine girerek ihale
dokümanlarını kendi bilgisayarlarına indirebilecekleri, teklif belgelerini doldurarak elektronik
yoldan gönderebilecekleri ifade edilmektedir.
EK: İhale İlan Duyurusu ve Tercümesi (2 Sayfa)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/hongkong_ihale_duyurusu_ve_tercumes
i.pdf
3. İRAN’DA YATIRIM VE İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI TOPLANTISI HK.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan bir yazıda; P5+1 ülkeleri ile İran
arasında yapılan görüşmeler ve İran'a uygulanan yaptırımların 2016 yılı ilk yarısında
kaldırılmasının öngörüldüğü bildirilmekte olup, İran'da birçok sektörde yeni işbirliği fırsatları
doğmasının beklendiği ifade edilmektedir.
Bu doğrultuda, Türkiye - İran İş Konseyi'nin söz konusu yeni işbirliği fırsatlarını ve İran'daki
İş ve Yatırım ortamının değerlendireceği "İran'da Yatırım ve İşbirliği Fırsatları” konulu
sohbet toplantıları düzenleneceği belirtilmektedir.
Söz konusu toplantının ilkinin İran'daki en büyük yatırımcılarımız Gübretaş ve Hayat Holding
firmalarının temsilcilerinin katılımları ile İstanbul Ceylan InterContinental Otel'de 16:0018:00 saatleri arasında gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, bu çerçevede, anılan toplantıya
katılmak isteyen firmaların http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/129/6076 linkinden 15
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2016/32-189
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK
Bursa, 11/01/2016
Ocak 2016 tarihine kadar kayıt yaptırmaları ve kayıt ücretini yatırmaları gerektiği ifade
edilmektedir.
KATILIM ŞARTLARI
Katılım ücreti: 100 TL
Katılım ücretinin aşağıda yer alan hesaba yatırılarak ödeme dekontunun 15 Ocak 2016 Cuma
günü mesai bitimine kadar DEİK'e ([email protected]) iletilmesi gerekmektedir.
Banka: T.İŞ BANKASI BEYOĞLU (1011)
Iban : TR05 0006 4000 0011 0111 7015 30
Hesap Adı: Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu/ Ortadoğu
Hesap No: 1701530
Toplantı Dili:Türkçe
Toplantı Yeri: Ceylan InterContinental İstanbul
Toplantı Başlangıç: 16:00
Toplantı Bitiş: 18:00
4.
AFRİKA KALKINMA BANKASI VE AFRİKA 50 YATIRIM FONU
PROJELERİ VE İŞ FIRSATLARI SEMİNERİ HK.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 08.01.2016 tarih ve 2016-4457 sayılı
bir yazıda; T.C. Hazine Müsteşarlığı koordinasyonunda DEİK ve Afrika Kalkınma Bankası
(AFKB) işbirliğiyle, 28 Ocak 2016 Perşembe günü 09.30-16.00 saatleri arasında, İstanbul
River Plaza'da "Afrika 50 Yatırım Fonu Projeleri ve İş Fırsatları” konulu bir seminer
düzenleneceği bildirilmektedir.
Yazıda devamla, Afrika Kalkınma Bankası, Afrika Kalkınma Fonu ve Nijerya Güven Fonu
tarafından oluşturulan Afrika Kalkınma Bankası Grubu'nun, 53'ü Afrika'dan ve 25'i kıta
dışından olmak üzere toplam 78 üyesi bulunduğu, Grubun, üye ülkeler arasında ekonomik ve
sosyal gelişmeyi sağlamak amacıyla kredi vererek, kalkınma projeleri ve programlarının
hazırlanması ve uygulanması için teknik yardım sağladığı belirtilmektedir.
Türkiye'nin, 2013 yılından beri Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin güçlendirmesine
imkân sağlayacak olan Afrika Kalkınma Bankası Grubu'nun üyesi olduğu bildirilmekte olup,
söz konusu üyelikle birlikte Türk şirketlerinin, kıta ülkelerinde, kurum tarafından finanse
edilen projelerin ihalelerine katılabilecekleri ve yeni iş imkanları bulacakları ifade edilmekte,
program kapsamında, uzmanların farklı sektörlerde 50 yatırım projesi ve kredi olanakları
üzerine bilgilendirme yapacakları ve firmalarla birebir görüşmelerde bulunacakları
belirtilmektedir.
Bu kapsamda, Afrika Kalkınma Bankası ve Afrika 50 Yatırım Fonu Projeleri ve İş Fırsatları
seminerine katılmak isteyen firmalarımızın, http://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/131/6087
bağlantısında yer alan katılım formunu doldurmaları ve ödeme dekontunu 18 Ocak 2016
Pazartesi günü mesai bitimine kadar DEİK'e ([email protected]) iletmeleri gerektiği ifade
edilmektedir.
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2016/32-189
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK
Bursa, 11/01/2016
Katılım Koşulları:
Katılım ücretsizdir.
EK: Program
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/SeminerProgrami_1_syfa.pdf
5. TEDARİKÇİ GÜNLERİ HK.
İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan 07.01.2016 tarih ve 84329644/2667 sayılı bir yazıda,
1990 yılından beri İstanbul Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren Türk Yan Sanayi
Borsası'nın, yan sanayici KOBİ'leri dış pazarlara yönlendirerek ülkemiz ihracatını hem
çeşitlendirmek hem de arttırmak için çalıştığı belirtilmektedir.
Yazıda devamla, bu çalışmalar arasında önemli bir yer tutan "Tedarikçi Günleri"
organizasyonlarının, yerli ve yabancı ana sanayici firmaları yan sanayici firmalarla birebir
buluşturarak, firmalar arasında güçlü bağlar kurulması ve her iki taraf içinde müşteri
portföylerinin gelişmesini sağladığı ifade edilmekte olup, geçtiğimiz yıllarda Bosch, MTU,
Roketsan, Aselsan, Schneider Electric, Hitachi Europe, Harman, Continental ve Schaeffler,
Autoliv, Türk Traktör, BFT SpA, Baier & Michels, Munters, Proficool Fans, Toyota Material
Handling, Canon, Gates-Stackpole vb. dünyanın önde gelen küresel firmalarının Tedarikçi
Günleri için Odaları'na geldiği ifade edilmektedir.
Bu itibarla, söz konusu faaliyetlerin bir devamı olarak, İstanbul Ticaret Odası ile Fransız
Resa Lift firması işbirliğinde 20 Ocak 2016 tarihinde "Tedarikçi Günleri" etkinliği
düzenleneceği bildirilmekte olup, ilgili firmanın satınalma yetkililerinin, ekte detayları
sunulan talep konuları ile ilgili yan sanayicilerimizle görüşmek istedikleri ifade edilmekte
olup, Resa Lift firması temsilcisinin ülkemizde yatırım yapma kararı aldığı ve İkitelli'de
üretim için bir şirket kurduğu belirtilmekte, kuruluş süreci devam eden söz konusu firmanın eş
zamanlı olarak İstanbul Ticaret Odası Yan Sanayi Borsası aracılığıyla tedarikçi yan
sanayicileriyle görüşmek istediği iletilmekte olup, % 100 Fransız sermayesi ile kurulmuş olan
ve yeni kurulmuş olması nedeniyle henüz 10 çalışanı olan, 100.000 Euro cirosu ile makine
imalat sanayine üretim yapan Resa Lift firması satınalma yetkilileri ile görüşmek isteyen
firmaların ekte sunulan talep konularını incelemeleri ve başvuru formunu doldurup en geç 14
Ocak 2016 tarihine kadar İstanbul Ticaret Odası'na iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir.
EKLER : Başvuru Formu ve Talepler ( 2 Sayfa )
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/Tedarikci_Gunleri_Ekleri_2_syf.pdf
6. LİBYA SÖZLEŞMELERİNİN LİBYA HUKUKU AÇISINDAN GÜNCEL
DURUMU VE SORUNLARIN MUHTEMEL ÇÖZÜM YOLLARI" KONULU
PANEL HK.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan 08.01.2016 tarih ve 2016-4499 sayılı
bir yazıda; Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ve DEİK işbirliğinde, 15 Ocak 2016 Cuma
günü saat 14.00'te, Ankara TMB Genel Merkez Binası'nda, Avukat Ali Soysüren'in
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2016/32-189
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK
Bursa, 11/01/2016
moderatörlüğünde ve Libyalı Avukatlar Abdudayem Elgharabli ve Mahmud Mukhtar‘ın
katılımlarıyla "Libyalı Avukatlar Bilgilendiriyor: Libya Sözleşmelerinin Libya Hukuku
Açısından Güncel Durumu ve Sorunların Muhtemel Çözüm Yolları” konulu bir Panel
düzenleneceği bildirilmektedir.
Yazıda devamla, Türk müteahhitlik firmalarının, Libya'da 300 civarında proje için
Libyalı İşveren İdarelerle sözleşmelerinin bulunduğu, Libya'da Şubat 2011 tarihinden bu yana
yaşanan iç karışıklıklar kapsamında ülkede faaliyet göstermekte olan Türk müteahhitlik
firmalarının sorunlarının halen devam ettiği, aradan geçen sürede firmaların, teminat mektubu
ve akreditif komisyonları, sigorta komisyonları, taşeron temin sözleşmeleri ve diğer
tazminatlar, şantiyelerdeki güvenlik giderleri gibi pek çok ek maliyeti üstlenmek zorunda
kaldığı belirtilmekte olup, Libya'da rejim değişikliğinden bu yana 5 yıla yakın bir süre geçmiş
olmasına rağmen ülkedeki koşulların Türk müteahhitlik firmalarının Libya'ya dönüp
sözleşmelerine uygun bir şekilde iş yapmalarına olanak tanımadığı ve sözleşmelerinin ne
olacağının bilinmediği ifade edilmektedir.
Son günlerde bazı müteahhitlik firmalarının zarar ve ziyanlarının tazmini için mevcut
Sözleşmeleri veya Türkiye-Libya Yatırımlarının Karşılıklı Teşviki ve Korunması (YKTK)
Anlaşması kapsamında uluslararası tahkime başvurduklarının bilindiği ifade edilmekte olup,
bahse konu sözleşmelerin neredeyse tamamının Libya hukukuna tabi olmasına rağmen, Libya
hukukunun Türk firmalarının mevcut durumu, hakları ve yükümlülükleri ile ilgili olarak
getirdiği düzenlemeler hususunda bugüne kadar, bireysel çalışmalar haricinde, herhangi bir
çalışma yapılmadığı belirtilmektedir.
Bu kapsamda, anılan Panel'e katılmak isteyen firmaların katılımlarını, 14 Ocak 2016
Perşembe günü saat 12:00'ye kadar [email protected] e-posta adresine (Anara
DAYLAN, Tel: 0312 441 44 83 / 209) iletmeleri gerektiği ifade edilmektedir.
NOTLAR:
İngilizce - Türkçe simültane tercüme hizmeti sunulacak olan söz konusu Panel'de Sayın
Elgharabli ile Sayın Mukhtar tarafından ele alınacak konulara aşağıda yer verilmektedir:

Libya hukukunun ilgili düzenlemeleri hakkında genel bilgilendirme

Libya'da Şubat 2011'de başlayan olayların hukuki niteliği

İşverenlerin devlet kurumu olması/olmaması arasındaki farklar

Libya iç hukukunda mevcut muhtemel çözüm yolları-süreler-yargı masrafları

Libya'da yabancı şirketlerin taraf oldukları inşaat
uyuşmazlıklarda ulusal ve uluslararası çözüm yolları

Libya hukukunda teminat mektuplarının durumu ve tahakkuk eden komisyonlar
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
sözleşmelerinden
doğan
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
ULUDAĞ
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
77572889-TİM.UİB.GSK.ARGE.2016/32-189
GENEL DUYURULAR MUHTELİF KONULAR HK
Bursa, 11/01/2016
Ekler:
1. Av. Ali SOYSÜREN'in Özgeçmişi
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/CV_Ali_Soysuren.pdf
2. Av. Abdudayem ELGHARABLİ'nin Özgeçmişi (İngilizce)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/CV_Abdudayem_Elgharabli.pdf
3. Av. Mahmud MUKHTAR'ın Özgeçmişi (İngilizce)
http://onlineislemler.uib.org.tr/downloads/duyuru_ek/CV_Mahmud_Mukhtar.pdf
Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği
Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11
Nilüfer 16140/ BURSA
Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90
E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr
Ayrıntılı bilgi için: Nihal SİNAĞ- Şube Müdürü
Yalçın DİNÇ - İdari Memur
Download

genel duyurular muhtelif konular hk