İTÜ
MAKİNA FAKÜLTESİ
70. YIL SEMİNERLERİ
2014
Raylı Sistem Tekerlek Takımının Dinamik Kararlılığının
İncelenmesi
Öğr.Gör.Dr. Osman Taha Şen
26 Kasım 2014, 14:00
İTÜ Makina Fakültesi, Mavi Salon, Gümüşsuyu
http://www.mkn.itu.edu.tr/live (Canlı Yayın)
s
Bogie
x
ψ
ky
ky
y
cy
cx
kx
cy
Rail-Wheel
Contact Points
cx
kx
2sa
Özet
Bu çalışmada, bir raylı sistem tekerlek takımının dinamik kararlılığı için parametrik bir çalışma
yürütülmüştür. İlk olarak, tekerlek takımının istenilen dinamiğini içerecek şekilde üç serbestlik
dereceli bir matematik model kurulup, hareket denklemleri elde edilmiştir. Elde edilen hareket
denklemleri lineer adi diferansiyel denklemler türünde olmasından dolayı zaman tabanındaki
çözümler analitik olarak elde edilmiştir. Elde edilen çözümlerde sistemin doğal frekanslarının raylı
taşıtın hızına bağlı olduğu saptanmıştır, ve tekerlek takımının belirli bir kritik hız üzerinde kararsız
davranış gösterdiği belirlenmiştir. Son olarak sistem parametrelerinin tekerlek takımının kararlılığı
üzerindeki etkileri araştırılmış ve kararlılık haritaları oluşturulmuştur. Çalışma sonucunda
geometrik boyutların, atalet parametrelerinin ve sistem rijitliğinin hareketin kararlılığı üzerine olan
etkileri daha iyi anlaşılmıştır.
Özgeçmiş
Osman Taha Şen, lisans eğitimini 2000-2005 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesinde
tamamlamıştır. Hemen ardından aynı fakültenin Otomotiv Yüksek Lisans programına başlayıp 2007 yılında yüksek
mühendis ünvanı ile mezun olmuştur. Doktora çalışmalarını 2008-2012 yılları arasında The Ohio State University’de
tamamlayan araştırmacı, doktora eğitimi süresince yaptığı çalışmalarından dolayı 2012 yılında Leo Beranek Öğrenci
Madalyası ve 2013 yılında Uluslararası Gürültü Kontrolü Mühendisliği Enstitüsü tarafından verilen Genç Araştırmacı
ödüllerini almıştır. 2013 yılından beri İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Fakültesinde öğretim görevlisi olarak çalışan
araştırmacının, ana çalışma konuları lineer olmayan dinamik, mekanik titreşimler, akustik ve sinyal işlemedir.
Download

EVS Duyurusu