İTÜ
MAKİNA FAKÜLTESİ
70. YIL SEMİNERLERİ
2015
Tek Vida Ekstrüderlerde Polimer Ergimesi ve Akışının Sayısal
Modellenmesi / GPU ile Programlamaya Giriş
Yrd.Doç.Dr. Atakan ALTINKAYNAK
11 Şubat 2015, 14:00
İTÜ Makina Fakültesi, Mavi Salon, Gümüşsuyu
http://www.mkn.itu.edu.tr/live (Canlı Yayın)
Özet
Tek vida ekstrüderler endüstride profilli plastik parçaların imalatında yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu ekstrüderlerde amaç, daha az enerji kullanarak daha iyi kalitede
yüksek imalat hızlarına erişebilmektir. Ektrüzyon prosesi doğası gereği karmaşık
olduğundan dolayı bu amaca ulaşabilmek için prosesin tam anlamıyla nasıl çalıştığının
anlaşılması gerekmektedir. Bu seminer kapsamında, bir tek vida ekstrüderin ergime ve
dozajlama bölgelerinde, ABS polimeri ergimesinin ve akışının Sonlu Elemanlar Yöntemi
kullanılarak yapılan sayısal analizlerinden bahsedilecektir. Elde edilen sayısal analiz
sonuçları, deneysel sonuçlar ile karşılaştırmalı olarak verilecektir. Sayısal analizler
esnasında geliştirilen GPU tabanlı çözücü hakkında genel bilgi verildikten sonra GPU ile
programlama hakkında temel bilgiler paylaşılacaktır.
Özgeçmiş
Atakan Altınkaynak 2003 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü’nü ve
2005 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Konstrüksiyon Yüksek Lisans Programı’nı bitirmiştir.
Doktora derecesini 2010 yılında Michigan Tech Üniversitesi Makina Mühendisliği-Mühendislik
Mekaniği Bölümü’nden alan Dr. Altınkaynak, 2011 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina
Mühendisliği Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlamıştır. Çalışma alanları; plastik
ve kompozit malzemelerle tasarım ve imalat, plastik malzemelerin imalat simülasyonları, sayısal
yöntemlerde grafik kartı kullanımı, sonlu elemanlar yöntemiyle yapısal ve akış analizlerini
içermektedir.
Download

İTÜ Özet Özgeçmiş - İstanbul Teknik Üniversitesi