İTÜ
MAKİNA FAKÜLTESİ
70. YIL SEMİNERLERİ
2014
Tıp ve Mühendislik Uygulamaları için Nano-Partikül Teknolojisi
Prof.Dr. Celaletdin Ergun
19 Kasım 2014, 14:00
İTÜ Makina Fakültesi, Mavi Salon, Gümüşsuyu
http://www.mkn.itu.edu.tr/live (Canlı Yayın)
Figure . Thermal camera images for S
Özet
Partikül morfolojili malzemeler sayısız avantajlarından dolayı birçok uygulamada temel yapı malzemesi olarak
kullanılmaktadır. Özellikle 90’lı yıllardan sonra ivme kazanan araştırmalarda, partikül boyutlarının nano metrik
seviyelere indirilmesi ile bu malzemelerin daha önce tahmin edilemeyen özellikler sergileyebileceği keşfedilmiş ve
halen keşfedilmektedir. Günümüzde nano teknolojide yaşanan gelişmeler bazı alanlarda klasik mühendislik
yaklaşımlarında köklü değişikliklere gidilmesini gerektirmiştir. Nano teknolojiye dayalı olarak son zamanlarda
başarılabilen uygulamalardan sadece bir kaçı; CNT teknolojisine dayalı daha küçük, daha hızlı işlemciler, daha
dayanımlı ve daha rijit mühendislik yapılar, daha yüksek biyouyumlu implant/protezler, kanser teşhis ve tedavisinde
kullanılabilecek çok fonksiyonlu nano partiküller, yüksek verimli, düşük maliyetli esnek güneş pilleridir. Günümüzde
teknolojinin bir adım daha ileri götürülebilmesi için yapılabilecek katkılardan bir kaçı; seri üretime uygun yeni üretim
metotlarının geliştirilmesi, cihaz teknolojisinde nano yapıların cihaz içerisinde daha hassas olarak
pozisyonlanabilmesi, daha fonksiyonel nano yapıların geliştirilmesidir olabilir. Vurgulanması gereken diğer bir nokta;
hesaplamalı malzeme biliminde yapılan çalışmalarda şu an dünya yüzeyinde var olmayan, fakat üretilebildiğinde çok
etkileyici özelliklere sahip nano yapıların teorik olarak keşfedilmesidir. Üretilmeyi bekleyen bu yapıların mühendisliğe
yapabilecekleri katkılar çok etkileyici olacaktır. Bu seminer kapsamında Fonksiyonel Malzemeler ve Yapılar
laboratuarında nano teknoloji alanında yapılmış olan çalışmalar ve sonuçları paylaşılacaktır. Elde edilen bu sonuçlar
ile şekillenmiş olan yakın vadeli hedefler hakkında bilgi verilecektir.
Özgeçmiş
Prof. Dr. Celaletdin Ergun, Lisans eğitimini İTÜ Makine Fakültesi, Yüksek Lisans Eğitimi University of Southern California
Mechnanical Engineering, ve Doktora eğitimini Rensselaer Polytechnic Institute’da tamamlamıştır. 2001 yılında İTÜ Makine
Fakültesinde göreve başlayan Dr. Ergün, 2004 yılında yardımcı doçent, 2009 Yılında doçent ve 2014 yılında profesör unvanı
almıştır. Dr. Ergun ayrıca 2004 yılında University of Michigan, Materials Science and Engineering, 2009 Yılında Yale
University, Mechanical Engineering ve 2013 yılında University of Minnesota, Mechanical Engineering bölümlerinde kısa
dönem misafir araştırmacı olarak bulunmuştur. Dr. Ergun’un güncel araştırma konuları; kanser teşhis ve tedavi amaçlı çok
fonksiyonlu nano partiküller, ICP ve CCP plazma teknolojisi, kalsiyum fosfat tabanlı biyo malzemeler, skafolt tasarım ve
üretimi, fonksiyonel seramik / polimer kompozitleri, sinterleme ve sonlu elemanlar yöntemi ile ICP plazma ortamının,
indüksiyonla ısıtmanın, piezoelektrik davranışın, yüksek hızda çarpışmanın, lazer / malzeme etkileşiminin simülasyonudur. Dr.
Ergun’un 24 adet SCI makale yayını olmak üzere yaklaşık 60 adet yayını vardır, SCI yayınların toplam atıf sayısı yaklaşık
2000’dir.
Download

makina fakültesi 70. yıl seminerleri 2014