Özgeçmiş
Saygıdeğer GYTE Ailesi
1973 yılında İstanbul’da doğdum. 1995 yılında Yıldız
Teknik Üniversitesi, Elektrik- Elektronik Fakültesi,
Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. 1998
yılında aynı üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik
Mühendisliği Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans öğrenimimi
tamamladım. 2003 yılında ‘Nonlinear Observer Design for
Fuel Cell Power Systems’ başlıklı doktora tezimle doktora
eğitimimi Rensselaer Polytechnic Institute, New York,
ABD’de tamamladım.
Sizleri en samimi duygularımla, sevgi ve saygıyla
selamlarım. Bu broşür aracılığıyla, üniversiteler ve
GYTE’nin geleceği hakkında görüşlerimi sizlerle paylaşma
fırsatı bulduğum için büyük memnuniyet duymaktayım.
Ardından University of Connecticut’ta 2004-2005 yılları
arasında doktora sonrası bilimsel çalışmalarda bulundum.
2005 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik- Elektronik
Fakültesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü’nde Yardımcı
Doçent olarak çalışmaya başladım ve 2008 yılında Doçent
ünvanını aldım. 2008-2009 yılları arasında YTÜ Elektrik
Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcılığı görevinde
bulundum. Yıldız Teknik Üniversitesi, Elektrik- Elektronik
Fakültesi, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği kurucu
bölüm başkanı oldum ve 2009-2013 yılları arasında
Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölüm başkanlığı
görevini sürdürdüm. Bölüm Başkanlığım süresince
İngilizce lisans programı, İngilizce Yüksek Lisans programı,
Tezsiz 1. Eğitim Yüksek Lisans programı, Tezsiz 2. Eğitim
yüksek lisans programı, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ile
ortak Tezsiz Yüksek Lisans programlarının kuruculuğunu
yaptım.
2007-2010 yılları arasında Avrupa Birliği 7 Çerçeve
Programı Enerji Alanı Türkiye Delegeliği görevinde
bulundum. Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark, BAP
Koordinatörlüğü, Bilim Uygulama ve Araştırma Merkezi
yönetim kurulu üyeliklerinde bulundum. 2010-2013 yılları
arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Sigma Mühendislik
ve Fen Bilimleri Dergisi Editörlüğü yaptım. Yıldız Teknik
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür yardımcılığı
görevinin ardından Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
olarak üniversiteye hizmet verdim. Halen Yıldız Teknik
Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN
Tel: 0533 682 06 26 www.halukgorgun.com
‘Üniversite’ Değişiyor
Prof. Dr.
Haluk GÖRGÜN
GYTE Rektör Adayı
“GYTE için yeni rota belirleme,
yelkenlerini açma, limandan uzaklaşma
ve BİR DÜNYA ÜNİVERSİTESİ olma
hedefine doğru yol alma vakti gelmiştir.”
Üniversite tanımı ve anlayışının değiştiği günlerde
yaşıyoruz. Eskiden sadece bilgi üretmesi beklenen
üniversitelerden artık ürettiği bilgiyi etkin bir şekilde
kullanması ve yeni üretimler için kaynak yaratması
beklenmektedir. Büyük ölçekli akademik araştırma
yapmak isteyen üniversiteler, bütçeleri dışında farklı
finansman seçeneklerini değerlendirmeye çalışmakta ve
bunun sonucu olarak, teknoloji odaklı şirketlerle işbirliği
imkânları aramaktadır. Araştırma ve öğretim yuvası olarak
görülen üniversiteler, artık bilim ve teknoloji temelli yeni
ticari etkinliklerin kuluçka merkezi olarak görülmekte,
endüstriyel ve diğer araştırma kuruluşlarıyla kaynaşarak
know-how merkezleri haline gelmeye çalışmaktadır.
Üniversitelerin geleceğine ilişkin bu durum analizi
ışığında, üniversiteler ciddi önlemler almak, değişime
ayak uydurmak, değişimden de öte girişimci üniversite
olmak zorundalar. Her şeyi devletten bekleyen ve rekabet
yeteneği gelişmeyen üniversitelerin, çağın gereklerine
uyabilmesi ve ayakta durabilmesi artık oldukça zor.
AR-GE
Bu nedenle, üniversitelerde yürütülen AR-GE
çalışmalarının hedeflerine ulaşabilmesi için; kamu-özel
sektör arasında sorumlulukların paylaşılması, insan
kaynakları ile ilişkilerinin irdelenmesi, teşvik ve finansman
boyutlarının dikkate alınması ve harcamaların doğru ve
dönüşü olan alanlara kanalize edilmesi gerekmektedir.
Download

Prof. Dr. Haluk GÖRGÜN