RÜZGAR ENERJİSİ
Ali Malakutifarzam
110050915
Tansel Kutlu
010090387
RÜZGAR ENERJİSİ NEDİR?
R Ü Z G A R L A R Y E R Y Ü Z Ü N D E K I FA R K L I G Ü N E Ş
IŞINIMI DAĞILIMININ NEDEN OLDUĞU BASINÇ VE
S I C A K L I K FA R K L A R I N I N D E N G E L E N M E S I Y L E
O L U Ş A N H AVA A K I M L A R I D I R .
“RÜZGAR” EN BASIT ŞEKILDE HAREKET
H A L I N D E K I H AVA D I Y E TA N I M L A R I Z . YA N I
RÜZGAR DEDIĞIMIZ ŞEY BIR YERDEN BIR BAŞKA
Y E R E G I T M E K T E O L A N H AVA D I R . B U H A R E K E T I N
YÖNÜ HERHANGI BIR YÖNE DOĞRU OLABILIR
FA K AT YATAY Y Ö N D E K I H A R E K E T G E N E L L I K L E
D A H A FA Z L A D I R .
R Ü Z G A R ’ I N T E M E L S E B E B I AT M O S F E R B A S I N C I
FA R K L I L I K L A R I D I R . AT M O S F E R B A S I N C I N I N
YÜKSEK OLDUĞU BÖLGEDEN DÜŞÜK OLDUĞU
B Ö L G E Y E D O Ğ R U B I R H AVA H A R E K E T I O L U R . İ Ş T E
BAHSI GEÇEN BU HAREKET RÜZGARDIR.
AŞAĞIDAKI ŞEKILDE RÜZGAR OLUŞUMU BASITÇE
GÖSTERILMIŞTIR.
RÜZGAR ENERJİSİ NEDİR?
Bu basınç farkının oluşmasına neden
olan şey ise genellikle Güneş’tir. Gün
içinde güneş ışınları atmosferde çok
düzgün bir dağılımla soğurulmaz.
Kimi bölgeler daha çok enerji alırken
kimi bölgeler daha az alabilir. Ve
böylece atmosferde farklı sıcaklık
bölgeleri oluşur.
Rüzgar Enerjisi Tarihçesi
Insanlar yelkenlileri hareket
ettirmek ve gemileri yürütmek
için en az 5500 yıldan beri
rüzgârın gücünden
faydalanıyor.
Rüzgar Enerjisi Tarihçesi
200 B.C de sulama ve
pompalamada için ilk kez
Afganistan, Iran ve Pakistan
yel değirmeni kulanıldı.
Rüzgar Enerjisi Tarihçesi
Ilk elektrik üreten, otomatik
rüzgar türbini’yi Charles F.
Brush icat edildi. “12 kW
elektrik üretmektedir”.
Daha sonar, Paul la cour
1891-1918 yılları arasında
100 den fazla 20-35 kW güç
aralığında türbin tasarlamıştır.
Tasarımlarda Danimarka yel
değirmenlerimi esas
alınmıştır.
RÜZGAR TÜRBİNİ NEDİR?
RÜZGAR TÜRBINLERI, RÜZGARDAKI HAREKET
ENERJISINI ÖNCE MEKANIK ENERJIYE DAHA
SONRA DA ELEKTRIK ENERJISINE DÖNÜŞTÜREN
SISTEMLERDIR.
RÜZGAR TÜRBİNİ ÇEŞİTLERİ
Rüzgar türbinleri dönme eksenine
göre üç gruba ayrılırlar:
 1)Yatay eksenli rüzgar türbinleri.
Tek Kanatlı Rüzgar Türbinleri
İki Kanatlı Rüzgar Türbinleri
Üç Kanatlı Rüzgar Türbinleri
Çok Kanatlı Rüzgar Türbinleri
RÜZGAR TÜRBİNİ ÇEŞİTLERİ
 2)Dikey eksenli rüzgar
türbinleri;
Savonious Rüzgar Türbinleri
Darrieus Rüzgar Türbinleri
H-Darrieus Rüzgar Türbinleri
RÜZGAR TÜRBİNİ ÇEŞİTLERİ
3) Eğik eksenli rüzgar
türbinleri
 Dönme eksenleri düşeyle
rüzgar yönünde bir açı
yapan rüzgar türbinleridir.
Bu tip türbinlerin kanatları
ile dönme eksenleri
arasında belirli bir açı
bulunmaktadır.
YATAY EKSENLİ RÜZGAR TÜRBİNİ ÇALIŞMA PRENSİBİ

Rotor Blades (Pervane kanatları): Rüzgar enerjisini
dönme hareketine çevirmeye yarar.

Shaft (Şaft) : Dönme hareketini üreteçe iletir.

Gear Box (Dişli Kutusu): Pervaneyle şaftın
aralarındaki hızı arttırıp, üretece daha hızlı bir hareket
iletilmesine yardımcı olur.

Generator (Üreteç) : Dönme hareketinden elektrik
enerjisi üreten bölüm.

Breaks (Frenler) : Aşırı yüklenme ve bir sorun
olduğunda pervaneyi durdurmaya yarar.

Tower (Kule) : Pervane ve motor bölümününü
yerden güvenli bir yükseklikte çalışmasını sağlar.

Electrical Equipment (Elektrik
Donanımı): Üretilen elektrik enerjisini ilgili
merkezlere iletilmesini sağlar.
DİKEY EKSENLİ RÜZGAR TÜRBİNİ ÇALIŞMA PRENSİBİ
 Türbin mili düşeydir ve rüzgârın geliş
yönüne diktir. Daha çok deney amaçlı
üretilmiştir. Ticari kullanımı çok azdır.
 Jeneratör ve dişli kutusu yere
yerleştirildiği için, türbini kule üzerine
yerleştirmek gerekmez, böylece kule
masrafı olmaz.
 Türbini rüzgâr yönüne çevirmeye,
dolayısıyla dümen sistemine ihtiyaç
yoktur.
 Türbin mili hariç diğer parçaların bakım
ve onarımı kolaydır.
 Elde edilen güç toprak seviyesinde
çıktığından, nakledilmesi daha kolaydır.
Dikey eksenli rüzgar türbinlerinin
ticari amaçla az kullanılmasının
nedenleri :
YERE YAKIN OLDUKLARI IÇIN ALT NOKTALARDAKI
RÜZGÂR HIZLARI DÜŞÜKTÜR.
VERIMI DÜŞÜKTÜR.
ÇALIŞMAYA BAŞLAMASI IÇIN BIR MOTOR TARAFINDAN
ILK HAREKETIN VERILMESI GEREKIR, BU YÜZDEN ILK
HAREKET MOTORUNA IHTIYACI VARDIR.
AYAKTA DURABILMESI IÇIN TELLERLE YERE
SABITLENMESI GEREKIR, BU DA PEK PRATIK DEĞILDIR.
TÜRBIN MILI YATAKLARININ DEĞIŞMESI
GEREKTIĞINDE, MAKINENIN TAMAMININ YERE
YATIRILMASI GEREKIR.
DÜNYADA RÜZGAR ENERJİSİ KULLANIMI
DÜNYADA RÜZGAR ENERJİSİ KULLANIMI
2012 yılı itibariyle ;
 Almanya : 30016 MW
 İspanya : 22087 MW
 İtalya
: 7280 MW
 Fransa : 7182 MW
 İngiltere : 6480 MW
 Portekiz : 4398 MW
 Türkiye : 2261 MW kurulu güce ulaştı.
Energyworld dergisinden alıntıdır.
10 EN BÜYÜK ÜLKENİN YILIK GÜÇ ÜRETİM
V39 500 kW Rüzgar Türbini Temsili Kurulumu
Taşıyıcılara Yüklenmesi
Türbin Külesinin Taşınması
Türbinin Nacelle Taşınması
Nacelle Montajı
Kanatları taşınması
Montaj Edilen Kısmlar
Yer inşaatı
Kule Vidaları Montajı
Download

Rüzgar Enerjisi-1