TÜBA-Kanser Tedavisinde Paydaşlar Arası Koordinasyonda Yaşanan
Problemler
19 Aralık 2014, Cuma - Ankara HiltonSA Hotel
BİLİMSEL PROGRAM
08:30-09:00 Kayıt ve İkram
09:00-10:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları
10:00-10:15 Kahve Arası
OTURUM - I
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Solak
10:15-11:25 Koordinasyonda Hekimlerin Yaşadığı Problemler
10:15-10:40 Erişkin Kanser Hekimlerinin Yaşadığı Problemler
Prof. Dr. Celaletdin Camcı
10:40-11:05 Çocuk Kanser Hekimlerinin Yaşadığı Problemler
Prof. Dr. Bülent Zülfikar
11:05-11:25 Tartışma
OTURUM - II
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Dilek Dinçol
11:25-12:35 Koordinasyonda Hastaların Yaşadığı Problemler
11:25-11:50 Hekim Gözüyle Hastaların Yaşadığı Problemler
Prof. Dr. Ahmet Özet
11:50-12:15 Hasta Gözüyle Hastaların Yaşadığı Problemler
Salih Yüce
12:15-12:35 Tartışma
12:35-14:00 Öğle Yemeği
OTURUM - III
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Taner Demirer
14:00-14:25 İlaç Ruhsatlandırılmasında Yaşanan Problemler (TEB, Endikasyon
Dışı Uygulamalar, Öksüz İlaçlar, Öksüz Hastalıklar, Maliyeti Yüksek
Monoklonal Antikor vb. Tedavilerin Rehabilitesi)
Dr. Saim Kerman (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı)
14:25-14:50 Farmasötik Sektör Gözüyle Koordinasyonda Yaşanan Problemler
Dr. Hasan Bağcı (AİFD Genel Sekreter Yardımcısı)
14:50-15:10 Tartışma
OTURUM - IV
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Serdar Özkök
15:10-15:35 Sosyal Güvenlik Kurumunun Koordinasyonda Yaşadığı Problemler
Uzm. Dr. Cemil Gül (SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür
Yardımcısı)
15:35-15:55 Tartışma
15:55-16:15 Kahve Arası
OTURUM - V
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurullah Zengin
16:15-16:40 Sağlık Bakanlığının Koordinasyonda Yaşadığı Problemler
Prof. Dr. Doğan Ünal (Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü)
16:40-17:00 Tartışma
OTURUM – VI
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Tezer Kutluk
17:00-17:25 Kanser Kayıtlarının Dünü, Bugünü, Yarını
Doç. Dr. Murat Gültekin
17:25-17:45 Tartışma
17:45-18:00 Kapanış
Prof. Dr. Taner Demirer
Download

Kanser Tedavisinde Paydaşlar Arası Koordinasyonda Yaşanan