Dr. Celalettin PERU
TEDAVİ İLKELERİ
1. Spermin Yaşam Yolculuğu
2. Azospermi Nedir?
3. Azosperm Türleri
4. Tedavi Farklılıkları
5. Doğru Hormonal Tedavi
İlkeleri
6. Yardımcı Yöntemler
7. MicroTese Öngörü Testleri
8. Hangi Vakaya Hangi Yöntem
KONUYU KAVRAMAK İÇİN KISA BİR
SPERM YOLCULUĞU YAPALIM
1. Canlılar âleminde yeni nesillerin yaratılmasındaki umumî
mekanizma, artı-eksi veya erkek-dişi yapılarda üreme hücrelerinin
üretilmesi ve birleşmesidir. Memelilerde üreme hücreleri (yumurta
ve sperm) yumurtalık ve testiste sentezlenir. İnsanda yumurta
üretimi belli bir yaş aralığında olurken, sperm üretimi ergenlik
başlangıcından ileri yaşlara kadar devam eder.
2. Sperm üretimine kaynaklık edecek hücreler (germinal epitelyum),
erkek cenin (anne karnında) henüz dört haftalık iken, yolk kesesi
duvarından yaratılır, testisin oluşacağı bölgeye gönderilir ve
korumaya alınır. Erkeğin her iki testisinde günde yaklaşık 120
milyon olgunlaşmamış (köşeli, yuvarlak veya şekilsiz) sperm
yaratılır ve daha sonra çeşitli merhalelerden geçirilir. Bu, çok
sayıda sebebin doğru yer, zaman ve miktarda bir araya getirildiği
hassas bir süreçtir.
YOLCULUK DEVAM EDİYOR…
3. Olgunlaşmamış bu öncü hücreler (spermatogonium) ergenlikte, beynin ön
hipofiz bezinden salgılanan hormonların tesiriyle uyarılarak ilk hücre
bölünmesine uğrar ve benzer sperm hücreleri (birincil spermatozoid) yaratılır.
Olgunlaşma sürecine girmiş 46 kromozomlu bir sperm, mayoz bölünme ile
bölünerek 23 kromozomlu hâle getirilir (ikincil spermatozoid). Spermlerin
dölleme kâbiliyeti kazanabilmeleri, daha fazla olgunlaşmalarına ve sayılarının
artmasına bağlıdır. Bunun için, sperm hücreleri arasındaki sertoli hücrelerinden
salınan östrojen hormonu ile ön hipofizden salgılanan FSH hormonu, spermlerin
yirmi dört saat içinde üç defa bölünerek kısmen olgunlaşmış genç spermatidlere
dönüşmesine vesile olur.
4. Genç spermatid hücresi, bu kadar bölünmeye rağmen, bir çocuğun teşekkülünde
vazife almaya henüz hazır değildir. Çünkü döl yatağına atıldığı zaman yumurta
ile birleşmek için kendisini uzun bir yolculuk beklemektedir. Rahmet eseri
olarak, genç spermatid hücreleri arasına ikinci tip ara hücreler (leydig)
yerleştirilmiştir. Ön hipofiz bezinden salgılanan LH hormonu tesiriyle uyarılan
leydig hücreleri testosteron salgılar. Testosteronun görevini yapmasıyla genç
spermatid hücreler bölünür ve bir-iki gün içinde kuyruklu (olgun) spermatid
hâline gelir. Artık, hareket için kuyruk kazanmış bir sperm vardır. Kuyruğa,
hareket etmesi için enerji santralleri (mitokondri) yerleştirilmiştir.
YOLCULUK DEVAM EDİYOR…
5. Olgun spermlerin, testislerde, açıldığında altı metre uzunluğa
varan birinci depoda (epididim) yaklaşık 24 saat hareketsiz
olarak depolanması gerekir. Bunun için, spermlerin depo
yerinde hareketine mâni olan proteinler salgılanır (aksi takdirde
spermler atılım yoluna doğru dakikada 1-4 mm hareket
edeceğinden günlük olarak boşalacaktır. Ayrıca, yolculuk
boyunca lâzım olacak gıda ve enzimleri alması için de spermin
hareketsiz olması lâzımdır).
6. Üretim yerinde ve birinci depoda iki-üç gün geçtikten sonra
spermler asıl uzun süre kalacakları ikinci depo (vaza deferens)
yerine taşınır. Burada en fazla bir ay beklenir. Sperm gerekliliği
artarsa bu süre beklenmez, birkaç günde atılır. Bu bekleme
yerinde atılmayı engellemede vazifeli proteinler üretilir. İkinci
depo sıvısı, metabolik ürünler ve sitrik asitten dolayı asidiktir.
Burada hareketsiz hâlde beklemekte olan spermli sıvıya
prostattan geçiş sırasında, alkali olan prostat sıvısı katılır.
YOLCULUK DEVAM EDİYOR…
7. Spermler ikinci depodan sonra kıvrımlı tüplü yapıya (seminal
vezikül) gelir. Burada asit-baz ortamlarından etkilenmemesi için
spermlerin bulunduğu sıvıya (karaciğerde yapılarak testislere bu
görev için gönderilen) fibrinojen katılır, ve sıvı bu hususiyetiyle hafif
peltemsi bir hâl alır. Spermler, Kur'ân'ın hakir su olarak tavsif ettiği
bu sıvıyla döl yatağı duvarına tutunur.
8. Kıvrımlı tüpten salgılanan sıvıdan çeşitli besinleri
(prostaglandinler, früktoz, sitrik asit, kolesterol vs) alan spermler,
seminifer tüplerde yüksek oranda kolesterol ihtiva eden keseciklerle
(vezikül) karşılaşır. Spermin baş kısmındaki membrana yerleşen
kolesterolün fonksiyonu, sperm yumurtayla karşılaştığında, buraya
girmesi için ihtiyaç duyacağı enzimlerin depolandığı akromozomu
korumaktır. Prostaglandinler, spermin rahimden geçip tüplerde
yumurtayla buluşması için rahim kaslarının zıt yönde kasılmalarına
vesile olur. Sıvı içinde früktozun bulunma hikmeti, spermin
yumurtayla buluşma zamanına kadar enerji ihtiyacının
karşılanmasıdır.
YOLCULUK DEVAM EDİYOR…
9. Prostat bezinden, sitrat ve fosfat iyonları, kalsiyum ve fibrinolizin ihtiva
eden, süte benzer ince bir sıvı salgılanır ve meniye (semen) eklenir. Prostat
sıvısı diğer yerlerden de alınan sıvılarla zenginleşerek ikinci depodaki (vaza
deferens) sıvıya karışır ve meninin pH'sı alkali hâle getirilir. Alkali özellik
döllenme için çok önemlidir. Çünkü, kadının döl yatağı salgıları asidik
olduğundan (pH=3,5-4,0), spermler ortam pH'sı 6,0-6,5'a ulaşana kadar
burada hareket etmezler. Döl yatağı da dâhil iki asit, bir baz ortamıyla
karşılaşan spermin her karşılaştığı ortamda korunması ve fonksiyonel
olması için, bulunduğu ortama uygun maddeler verilmiştir.
10. Kalsiyum bağlayan sitrat iyonu ile fibrinolizin enzimi dölyatağına atılan
meninin pelte veya pıhtı hâlini çözmede rol alır. Böylece, hareketsiz olan
spermler hareketli hâl alır ve döllenmenin gerçekleşmesi için 24-48 saat
yaşamalarına müsaade edilir.
11. Prostat ve ikinci depo sıvılarının karışımı (3-5 ml meni) insana bir avans
olarak verilen haz merkezlerinin tesiriyle Toraks 10 ile Lumbar 1 (birinci
göğüs ve birinci bel) omurları arasında bulunan refleks merkezlerinin
uyarılmasıyla atılır.
YOLCULUK DEVAM EDİYOR…
12. Spermlerin döl yatağından tüplere ulaşması için, rahmin içini döşeyen
tüycüklü (silia) hücrelere ve kaslara vazife verilmiştir. Hipofizin arka
lobundan salgılatılan oksitosin hormonu ile kıvrımlı tüpten (seminal
vezikül) alınan prostaglandinler rahim kaslarını uyararak, spermlerin
hedeflerine on kat daha hızlı (bir-bir buçuk saat içinde) varmasına vesile
olur.
13. Döllenme, spermin yumurtayla birleşeceği yere kadar yüzlerce
hikmetli işin art arda aksamadan yapılmasıyla mümkün olur. Bu hakikat
bize, bunlardan birinin olmaması veya yetersiz olması durumunda,
yaratılanların en mükemmeli olan insanın, sebeplerle örgülenmiş yaratılış
kanunlarına göre dünyaya gelemeyecek olduğunu ihtar etmektedir. Ayrıca
yumurtanın olgunlaşması için geçirdiği safhalar da gözönüne alınırsa,
sırasıyla zigot, embriyo, cenin, fetüs ve bebeğin teşekkülü daha işin
başında yüzlerce fonksiyonun eksiksiz yerine getirilmesine bağlıdır.
NETİCE OLARAK
Sperm, insanın tamamen bilgi ve iradesi dışında,
uzak-yakın birçok organın katıldığı bir süreç
sonunda fonksiyonel bir fizikî yapıya kavuşturulur.
Kur'ân-ı Kerîm'de Yüce Yaratıcı meni için, "Attığınız
o meniye ne dersiniz? Onu siz mi yaratıyorsunuz,
yoksa yaratan biz miyiz?“(vakıa süresi 58-59) diye
buyururken, spermin geçirdiği bu safhalara da
dikkat çeker ve bunlar üzerinde düşünmeye davet
eder.
AZOSPERMİ:Spermin olmaması ya da iş görmeyecek
yetersiz kalitesiz sperme sahip olma hastalığına verilen
isimdir.
2 çeşit olarak kabul edilir.
 Azoospermi:
 Nonobstrüktif
 Obstrüktif
 Ama bizim tarifimize göre ise ikisi de
birden
 Niye mi?
BAŞLANGIÇTA AZO TANISI KONURKEN
YAPILAN EN SIK HATA NEDİR?
 Klasik detaysız spermiogramda,sadece olgun matür sperm
hücreleri aranmakta ve tese için buna göre karar
verilmektedir.Oysa ki bu hastalar zaten sperm olmayan
hastalar değil midir?BİLİMSEL olarak hastada
spermatogoniumun yani sperm kök hücresinin gelişimi
esnasında nerede durakladığını bilerek yapılacak tedavi en
doğru tedavi olmalıdır.Kök hücre sadece dokuda
gözlemlenir.Detaylı spermiogramda ise ara basamakların
hepsinden hücre gözlemlemek mümkün olur.Bu konuda
sperm mapping en üstün yöntem olarak bilinmektedir.Sperm
mapping yönteminde FNA ince iğne aspirasyonu ile testise
uygulanır.Boyalı spermiogram ise semende bakılır.Mapping
bir kademe daha üstündür.ANCAK tekrar edilmesi maliyet ve
zarar getirir.Boyalı semen analizi devamlı yapılabilir ve
zararsızdır.
İKİNCİ ENSIK YAPILAN HATA
KULLANILAN TEDAVİ İLAÇLARINI
EZBERCİ KULLANMAKTIR
 DOĞAL OLARAK denilebilir ki,siz sperm üretim
aşamasının nerede takıldığını bilmeden
körleme tedavi yaparsanız başarınız şansa
bağlı kalacaktır.Oysa öngörü testleri yardımı
ile yapılan takviyeli tedavi başarı olarak
şansınızı artıracaktır.
MiKROTESE ÖNGÖRÜSÜ İÇİN
NELERE BAKILIR?
 En önemlisi anamnez
 Klinik muayene
 Testis volümü,inmemiş testis öyküsü,varsa ne






zaman düzeltildiği,operasyon hasarı
Fsh-lh -e2 - prolaktin -total testosteron ölçümü
Bunların arasındaki oranların yorumuna dikkat!
Doppler ultrason bulgularındaki püf noktaları
İnhibin b seviyesi
Boyalı spermiogram analizi
Sperm mapping teFNA ile
ŞİMDİ TEDAVİ DETAYLARINA
BAKALIM
 DÜNYADA UYGULANAN TEDAVİLERİN TARİHÇESİ
HAKKINDA KISA BİR MALUMAT VERELİM…..
BİZİM UYGULADIĞIMIZ TEDAVİ ŞU
ŞEKİLDEDİR…
 Yapılan araştırmalar yüksek fsh seviyesinin sperm üreten bölgenin (sertoli)
faaaliyetinin azalması veya yokluğunu gösterge etse de son zamanlarda
buna ilave yapılan diğer araştırmalar yüksek endojen fsh seviyesinin hipofiz
ve testis arasında iş görebilmeyi engellediğini ortaya koydu.Buna göre fsh
seviyesinin baskılanması ile ilgili yöntemler kullanılarak çalışmalar
yapıldı.ENDOJEN YÜKSEK BAZAL FSH önce sıfırlandı.İlk aşamada testis
içinde cevap verme kriterleri arandı.Son olarak elde edilen bulgular ilk
aşamada(1. aşama:spermatosit) yüksek testosteron seviyesinin elde
edilmesi gerektiğini öngörüyordu.
 Bu dönemde e2 seviyesi de artış gösteriyordu ki bilim adamları bu
aşamada ikilemde kaldı.Son bulgular e2 nin spermatosit çoğalmasının
işaretçisi olumlu gösterge olduğunu tesbit etti.
 Hatta artık intratestiküler testosteron ölçümü yapan test kitleri dahi var.
1. AŞAMA: KÖK HÜCRE - SPERMATOSİT
 Vakalarımızın pek çoğunda başlangıçta kök hücre semende
yok iken artık semene kök hücre varlığını gösterme imkanı
oldu.
 Bu aşamada en ideal tedavi hcg (Pregnyl) tedavisidir.
 Tedaviye cevap testosteron ve E2’de artış olmasıdır.
 Tedaviye rağmen E2 ve testosteron artmayışı reseptör
olmayışı,ileri atrofi,yada direnç nedeniyle olmaktadır.Bu
vakalarda ise yüksek doz sık aralıklı uzun etkili hazır
testosteron ampüller(Nebido) işe yaramaktadır.Bu iğneler
dokuda iyileşme yapıp E2 ve testosteron artışı yanı sıra
buna bağlı istenen fsh ve lh sıfırlamasını da sağlamaktadır.
2. AŞAMA :SPERMATOSİT-SPERMATİD
 Biz dokuda sperm mapping yapmadığımız için mayotik
evrede olan sekonder spermatosit varlığının delilini
round (yuvarlak yani kuyruksuz)spermatidler çıkınca
anlıyoruz.Bu dönemde hcg verilmeye devam
edilir.Testosteron pik yapmış iken orta derecelere
doğru iner, fsh, lh arasındaki oran fsh seviyesinin
lehine artarak düzenlenir.Bu değerler dışarıdan bizim
manipüle etmemize bağlı olduğu için aksama yapılırsa
geri dönecektir.O yüzden pasif ilerleme tedavisi
şeklindedir.Ancak tamamı ile pasif denemez.Çünkü
tedaviyi 1 ay kesince görülecektir ki hastanın fsh ı
eskisi gibi yüksek değildir.Ancak süre uzarsa bu
kaçınılmazdır.Tedavi kuyruklu spermatidlere dek
devam edilir.
3.AŞAMA: SPERMATİD OLGUNLAŞMA AŞAMASI
 Spermiogramda kuyruklu ve oynak
spermatidlerin ilk saptanmaya başladığından
elonge spermatidlerin maksimal çoğalmasını
sürdürdüğü dönem olup bu dönemde fsh ile lh
ın arası açılır testosteron ve e2 azalır.Ancak
daha da düşük testosteron iyi değildir.
FSH içerikli iğneler bu dönemde başlanır.Bu
dönemin ileri aşamaları östrojen reseptör
antagonistleri kullanılabilir.Keçi boynuzu bu
dönemlerde kısa süreli olarak işe yarar.Uzun
süreli zarar verir. BİLİNÇSİZCE
KULLANMAMALIDIR.
4.AŞAMA: SPERM DEPOLAMA
 Bazı spermler yavaş yavaş epididime depo
edilmeye başlanır.Epididimal tıkanıklık veya
mikrotese ile dokuda hasar varsa o segment
görev yapamaz.
Çalışan segmentlerin oranı iyi ise netice elde
edilir.Bu dönemde kanal genişleten
damarlanma arttıran yöntemler işe yarar.
Hormonal profil bir önceki dönemle benzerlik
arzeder.Semende fruktoz aktivitesi artar.Ph
azalır.Volüm çoğalır.Yani öyle olmalıdır.
5.AŞAMA : Transport (TAŞINMA)
 VASA boyunca seminal veziküle depolanmak için
transport giderek artar.Her geçen aktif iyilik günü
devam ettikçe semende ileri aktif sperm sayısı
oransal olarak çoğalır.
Azo vakalarında normal spermin oranı yüzde 5 i
pek geçmez.
Bu nedenle hipo’lularda şans daha fazladır.
Hormonal profil normalleşmeye başlamıştır.Yeni
biyolojik yapı oturur.
6.AŞAMA : ATILIM SAFHASI
 Vasa seminal vesikül bulboüretral gland ve
prostatın işlevindeki iyileşmenin arttığı bu
devrede atılgan su formatında viskozitenin
ideal forma dönüşerek spermin döl yatağına
kadar canlılığını koruması açısından görev alan
bölümleri canlandırılır. Burada yardımcı
yöntemler daha çok işe yarar.
Hormonal yapı normaldir.
ÖNEMLİ NOT:
 Hiç tese VEYA mikrotese olmadan tedavi
edilen vakalar daha hızlı netice almaktadır.
 Çok kere tese geçiren vakalar parenkim hasarı
nedeniyle üretim safhasından çıkım safhasına
geçmekte zorlanmaktadırlar.
 AZOOSPERMİA arama ekinde Turek clinic
sayfasında Prof.Dr.Paul Turek bu konuyu çok
veciz ifade etmişler.
ŞİMDİ ÖRNEKLEME YAPALIM
 A Vakası: 7 yıllık evli 1 mtese olmuş bx
azoospermi. Başlangıç hali şöyle olsun:
 Spermiogramda hiç immatür germ yok.
 Hormonlarında fsh 38 lh 24 total testosteron
ise 2 imiş yani fsh ve lh yüksek testosteron
düşük
 Hcg başlanmış olsa mesela şu yanıtlar gelse
nasıl yorumlanır görelim
ÖRNEK VAKA DEVAMI 1
 1.CEVAP ŞEKLİ(İyi Tip): Hormonlarında fsh ve lh
sıfırlamış testosteron ve e2 artmış; spermiogramında
immatür germ çıkmış. Bunun anlamı hem kanda cevap
gösteriyor hem semende demektir.
 2.CEVAP ŞEKLİ(Az İyi Tip): Hormonlar ında fsh lh
sıfırlamış testosteron ve e2 artmış ama semende hala
germ yok. Bunun anlamı testis içine bakılırsa üretimin
delili var ama semene yansıtmadığına göre yollarda
hasar ve kusur var demektir, zamana ve tedavi
tercihlerine göre düzeltmeye çalışılmalıdır.Aslında
cevap alınan vakadır. Hala istenen performansı
vermezse bu vakalarda mikrotese tekrar düşünülür.
Burada karar klinik ve laboratuvar cevaba göre verilir.
ÖRNEK VAKA DEVAMI 2
 3.CEVAP ŞEKLİ (Az Cevap Tipi): Hormonlarında fsh ve
lh tam sıfırlanmamış ama düşmüş örneğin 7-8 olmuş
total testosteron ve E2 az çok artmış ama yetersiz,
spermiogramında hiç veya kısmi cevap var gibi.Burada
yorum; hcg nin reseptöründen aldığı cevabın
yetersizliği durumu vardır. Harici uzun etkili
testosteron ile devreye girilip cevap arttırılır.
Genelde etkili olur. Süre klinik cevaba göre takdir edilir.
 4.CEVAP ŞEKLİ(Cevapsız): Hormonlarında fsh ve lh
fazla azalamıyor, ne testosteron ne E2 bariz cevap
içermiyor, spermiogram hala sıfır germ çekiyorsa
burada yorum ciddi germ kök hücre sorunu demektir.
Örneğin ileri atrofik ve sert testisliler böyledir. Yanıt
çok düşük anlamına gelir. Cevabın alınması ya seneleri
bulur ya da hiç alınamaz.
ZAMANLA FSH ÖNE ÇIKIYOR DEMİŞTİK
 Eğer tedavi kontrollü bir şekilde aksatmadan
götürülür ise;sıfırlanan fsh önce lh dan küçük iken
zamanla (1 in altında iken) lh ın önüne geçerken,
zamanla 1 in üstüne daha sonra 2-3-4… diyerek
artışa geçer. Bu devre sertoli tamirinin delili olarak
kabul edilir.
Spermatidler olgunlaşır. Çıkış sorunu yoksa
haricen eklenen fsh ile olay hızlandırılır. Puregon,
menopur vs. Bu devrede E2 azaltılmaya çalışılır.
Femara,arimidex kullanılabilir.Fakat dozları çok
yanlış veriyorlar diye düşünmekteyim. Fsh ın
fazlası aksı bozar. Biz yarımşar tablet gün aşırı
vermekteyiz.
Öyle ise şu sonucu çıkaralım:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Her zaman spermiogramda ilerlemem olmadı diye
üzülmemek gerekiyor,yorumu uzmanı yaparsa daha
isabetli olacaktır.Bu konuda birkaç örnek vakayı anlatmak
istiyorum.Gerçek vaka hikayeleridir.
HAŞARI HİKAYELERİ
1. Hikaye:
 5 YILLIK EVLİ.1 YIL SONRA AZOSPERMİ OLDUĞUNU ÖĞRENMİŞ




BİOPSİ SCO yani kök hücre yok
BİZDE FSH 17 TESTOSTERON 3 İNHİBİN 5 SPERMİOGRAMDA
spermatosit dışında bir şey yok o da çok az.Biopsi mikrodisseksiyon
tese ile ve kök hücre yok
Tedavi 1.25 sene ancak sürmüş.TEDAVİMİZ ile kök hücre çıkmış
spermatosit spermatid oluşmuş.Sonra usanmış ve Kendi yorumunca
germ denen olayı anlayamamış ya.Hormonlar kah iniyor kah
çıkıyormuş ya.Biraz dinlenelim de tekrar tese olalım demişler.Olmuşlar
ve sperm de çıkmış eşi de hamile olmuş şimdi bebekleri olacakmış.
AMA kendiliğinden olmuş,öyle inanıyor.Tedavinin yan etkilerinin
olabileğini düşünmüş arkadaşları uyarmış.
ŞECAATİNİ arzederken sirkatini söylermiş derler.Teşekkür
etmeyenlerden.
2. HİKAYE:
 1.5 sene evvel gelmiş ve bir mikrotese olmuş olarak
geliyor spermatosit var ama spermatid çok çok az.
Tese hasar veriyor tabii.
 1.5 senelik tedaviyle 5-8 mikron çaplı aşamaya gelmiş.
1.5 ay sonra kendi kendine spermiogram yaptırıp 8-10
evresine geriledik olmadı bu iş diye ümidini yitirip
ünlü bir ürologun kapısında mikrotese olmuş. EŞİNİ
hazırlamayı hiç düşünmeden yapılan mikrotese öncesi
sperm çıkmazsa defteri kapatmayı düşünmüş kök
hücreyi beklerim demiş. SONUÇ:5 adet sperm
dondurulmuş. Olayın haberini hasta arkadaş özür
dileyerek ve her şey için teşekkür ederek haber
verirken ünlü ürologun haberi oldu mu bilemiyorum
 O ürolog kök hücre dışında hiçbir şeye inanmıyor.
3.HİKAYE:
 Bizim hastalarımızın çoğu fsh değerleri yüksek vakaları
içerir. Fakat fsh ve lh değerleri baştan beri iyi olan,
bizim üretim tip değil çıkış tıkanması tipi dediğimiz ve
ne tese ne biopsi ne varikosel hiçbir operasyon
geçirmemiş bir hastamız vardı. 1 YIL tedaviyi aksak
aksak devam ettirdi. Tayini çıktı.Bağlantı kopunca
tedavi de koptu. Ama bu habire siz benim varikoselimi
ciddiye almıyorsunuz der dururdu. Bir üniversite hst
doçent bir ürolog hocamız, varikosel ile beraber biopsi
de almış.
ARİFİN SEMEN ANALİZİ: 306 bin immatür germ yüzde
2 spermatid varken; üniversitenin biopsi raporu tüm
tübüllerde aktif gayet sağlam çalışan sperm üretimi
olduğunu normal spermatogenez olarak gösterdi.60/60
4.HİKAYE
 Bu arkadaş bir sağlık görevlisi. Hem Kronik Böbrek
Yetmezliği, hem de azo. Önceleri lenfoma geçirdiği için
kemoterapi etkileri nedeniyle hormonlar alt üst iken
şimdi normal. Bir ilaç da almamış. Son
değerlendirmede şunu düşündüm. Tüm değerler
epidimal obstrüksiyona işaret ediyor idi. Daha evvel
tese sonuç vermemiş.Kendi fikrince tekrar tese olmaya
gelmiş idi.Durumu anlattık.İknası biraz zor oldu.Kısa
bir süre hormon aldı. Ardından MESA ile sperm
arandı.Çok bol sperm bulunuyor. IVF ICSI ile hamilelik
ile sonuçlandı. Diyalizi devam ediyor. Nakil olacağı için
ve bu işlemden sonra kullanacağı ilaçlar tekrar sistemi
bozacak ve yine azo olacaktı.Bu yüzden sağlam pek
çok hazır iş gören EMBRİYOLAR donduruldu.
 Allah’dan hanımı genç .
5.HİKAYE:
 Tipik delilli ispatlı SCO(Sertoly Cell Only) vakası.
 1 yılda 2 kere gördüm. Yurt dışında yaşıyor. Mailleşiyor idik. Buraya geçen
yıl geldiğinde çok az spermatide rağmen hareketsiz ve az hareketli 2 sperm
gördük.
Tam inanmadı. Ardından kendi sperm fotoğraflarını kendisi yolladı. Bunlara
ne oluyor BİLMİYORUM. IQ seviyeleri yüksek. İnternette doktorluk
yapmaya kalkıyorlar, arkadaşlardan etkileniyor ve hastaları yanlış
etkiliyorlar.
Tedaviyi 1.5 yıl içinde kesmiş.Tedaviye ara verilince veya dozlar değişince
meydana gelen azalmadan ötürü tedavi ters tepiyor diye yorum yapmaya
başlamış
 ŞİMDİ yazıyor.Haber postası gibi. Delille geliyor felan.
Kök hücresi bile bulunmayan bu arkadaş bunca tedaviyi inkar edip Avakado
havuç arı sütü almış da onun yorumuna göre ondan sonra sperm olmuş.
Şimdi gizli gizli pooling yaptırıyor.
Selam yok arama yok teşekkür yok.
 Artık GİZLİ bir hasta oldu ama bizden kaçamıyor.Her yerde adamımız var.
6.HİKAYE:








Bu tek bir kişinin hikayesi değil. 55 kişilik hikaye
1.5 yıl içinde 5 kere gelmelerini umduğumuz hastalar.
Ortalama en çok gelen 3 kerecik gelmiş. SEBEP NE:
GÜYA benim haberim de varmış.Aslı olmayan benden
duyulmadan yalan bilgilerle zaman kaybeden bu
vakalar,sadece fitoterapi almışlar.
Halleri ne durumda merak ediyorsanız söyleyeyim.Yerinde
say 1-2
Neyse düzeltme komutunu verdim.
Marş marş ilerleme başladı.
Bunları şuna misalleme getirmek için ekledim.Unutmayın
tedavi pasif ilerleme şeklindedir.Kafamıza göre bırakırsak
geriler.Bir de doktorunuz önermedikten ve kendi sesinden
duymadıkça her yazılan ve konuşulana inanmayın.
7.HİKAYE:
 Bize ilk geldiğinde 8 yıllık azo vakası, denemediği şey
kalmamış. Çok araştıran biri. Bizim spermiogramın
üstünlüğü ortaya çıktı. 1 adet sperm bulduk. Çok
sevindi. Bizden tedavi aldı.Kullandı, ilerleme sağlandı
ama o çok istiyormuş meğerse. Ben diyor, ıvf
yaptırmam. İleride her şeyimi satarım ne gerekiyorsa
yaparım, iğneye karşıyım,kan nakli haram, tüp bebek
şüpheli vs diyerek şu an şansını çöpe atmış durumda.
 Bunu da ibretlik olarak sundum. Kimlerle uğraşıyorum.
Biliniz istedim. Bunun sayısı 300 bin gibi. Gayet de iyi.
 Bir de bize 500 bin sayı ile gelen ilginç bir çocuk daha
var sayısı 30 milyon oldu. Eşinin yaşı da 42. Normal
yolla olsun diye bekleyecekmiş. Ne diyelim
şimdi?Kendisi bilir.
8.HİKAYE:
 Çok efendi sakin sessiz biri.Herkes 3 ayda bir
kontrol olur. Bu 6-7 ayda bir ancak geliyor.İkaz
etsen de kar etmiyor. Gelişinde 500 bin immatür
germ dışında bir şey yoktu. Sadece fitoterapi
verdim. Çünkü inhibin b ve fsh lh testosteron
normaldi. İkinci gelişde 100 bin sperm çıktı, iğne
başladık, üçüncü gelişde 300 bin oldu. Ama
mübarek 3 seferde 2 seneyi geçirdi. İğne verdik
düzenli almadı. Kendi kararları ile acele ile düz ıvf
yapılmış. IMSI, MİKROCHİP VS yok.
Sonuç hayal kırıklığı. Görüştü,hı hı dedi gitti.
Arkası yok. Nasip…
9.HİKAYE:
 Bu vaka aslında azo değil sayı var ama işe




yarayan hiç sayı olmadığı için azo gibi.
Hastamızın sayısı cc de 500 bin ama normal
morfolojili hücre sayısı yüzde 1 idi
Kontrolde sayı cc de 400 bin normal morfolojili
hücre sayısı yüzde 56 olmuştu.
Sayı düştü sizin verdiğiniz tedavi işe yaramadı
diyerek küserek gitti. Anlattık ama anlamadı.
Sizce anlamadığı ne idi ? Siz anladınız mı?
10. HİKAYE:
 Bu arkadaş da intiharın eşiğine gelmiş bir hipo
vakasıydı.Tedavi yapıldı.Yukarıda anlattığımız kan
tetkik kriterlerine göre çok iyi durumda
olmasına,vucudunda değişimler oluşmasına rağmen
germ hücre dahi 1.5 yıl içinde hiç
çıkmadı.Fitoterapistime vakayı anlatıp buna çözüm
üretecek bir şeyler hazırlamasını istedim ama o
daldırmış klasik elinde olanlardan bir paket
yollamış;çocuk da bizi aramadan kullanmış pek tabii
işe yaramadı.Kontrolde olayı ele alıp iş ciddiyeti
üzerinde durup hassasiyetle çözüm noktasına gidecek
yol anahtarlarını anlattım.Yeni malzemeleri
whattsupdan test ettim sonra kullandırdım.20 gün
sonra 50 milyon sperm çıktı.
 Şimdi Hamile
Başarı Hikayeleri:
 1.Hikaye:ŞB
 HİPO vakası.Anne baba ihmali ve bir doktor hatası
nedeniyle 9 -13 yaş arası boşuna zaman kaybı
oluyor.Çapa endokrinde doğru tanı konup yanlış tedavi
veriliyor.14 SENE androjen alıyor.Daha sonra CTF de
doğru ama eksik ve hatalı dönem ilaç kullanımı var.Beni
duyuyor.3 ay sonra 600 bin sperm ile eşi hamile
kaldı.Şimdi bir kızı var.İkinci için yakında gelecek.Bu
kadar düşük sayı ile hamile kalınıyor.Çünkü spermler çok
kalifiye %95 normal.Bugün normal dediğimiz bir kişide bu
oran %5 dir.
2.HİKAYE:
 ÖFD
 Bezmialemdeki ilk hastam.Kolesterol ve tansiyonum
var diye geldi.Bırak bu işleri senin çocuk olmuyor onu
anlat deyince şaşırdı.Nasıl ümidini kırmışlar onu
anlattı.1.5 sene sonra sperm çıktı.Refik hocam ısrarla
normal olsun diye bekletti.Ama olmadı biz de ıvf
yaptırdık.Hanımının yaşı ileri idi.Şimdi 1 oğlu
var.İkinci için de tedaviyi aldı.Şu an daha çok spermi
var ama başka dertleri nedeniyle bekliyor.Kendisi bana
çok düşkün biri.Ben de onları çok seviyorum.
3.Hikaye
 TY
 Eşi benim hastam.Hocam nişanlım T diye
tanıştırdı.Ben hipo olduğunu anladım ama bir şey
diyemedim.Bir yıl sonra kızın babası bana geldiğinde
çocuklarının olup olmadığını sorup aldığım cevap
hayır olunca çocukları bana yollayın dedim.Ertesi gün
etraflıca anlattım.Tam dediğim gibi çıkıverdi ve 1.5 yıl
sonra sperm çıkışı oldu.Normal yolla hamilelik
oldu.Oğlan oldu.
 Çocuk şimdi kocaman oldu.Okula başladı.
 Ailecek görüşüyoruz.Çok tatlılar.
4.Hikaye
 SA
 Bunu bana gönderen bir doktor.Kendisi ile yeni
tanışmıştık.Azospermi ve hipo vaka tecrübelerimi
anlatmıştım.Kendisi bildiği her şeyi yapmış.Ama
olmamış.Hastayı gördüğümde bu hipo dedim ve
doktor abimize bu iğnelik,bu benim işim deyip vakayı
teslim aldık.
 Eşi behçet hastası idi ve teratojen ilaçlar alıyordu.
 Eşinin ilaçlarına ara verdik.Sperm çıkışı 9 ay sonra
oldu.İki ay sonra normal yolla hamilelik oldu.Halen 56 aylık.İmmün sistem daha iyi.
5.Hikaye
 HG
 Bu bir avukat.Görünüş çocuk gibi.Hastalığını
anlatamamak ve çaresizlikten intihar etmek üzere iken
bizim çocukların daha hipogonadizm sitesini yeni
kurdukları sıralarda kalben bir umut ışığı görünce
hüngür hüngür ağlayarak sarıldı sarıldı uzun süre
bırakamadı.Hemen tedaviyi başladık.Bir seneyi bulur
dedik.
 Bir yıl sonra evlendi ve 3 ay sonra eşi hamile oldu
 Bu da normal yoldan, sayı ise bir milyon ancak
6. Hikaye
 MG
 Benim Sapanca’da yazlığın havuzuna bakan Şevket usta
bana damadının sorununu anlatınca tam adamına
soruyorsun onları bana yolla dedim.Tetkikleri bitirip ona
azospermi tanısını koyup sadece bitki verdim.FSH çok
yüksek değildi.Bu vakalara bitki başlamayı daha çok tercih
ediyorum.Ona arı sütü,havuç,meyan,süsen
şalgamtohumu,propolis,polen,çakşır,tribulus,çoban
çökerten,karanfil,mesteki(damla sakızı),anason,kebabiye
tohumu,ak günlük,tarçın,ginseng vermişiz.Sayısı 200 bin
olunca tüp bebek yapıldı.Kızı oldu.Şimdi okulda okuyor.
7.Hikaye
 MA
 Bizim ÖFD nin arkadaşı idi.
 Çok gerçekci olmak gerekirse düzenli takip
yapamazdık.Beş yıllık azo vakası imiş ve mikrotese olmuş
idi.
 Buna rağmen inhibin b ve fsh değerleri korunmuş
olmasına rağmen çıkış olmuyordu.Spermiogramda 6-7
arası takılan bir sonucu vardı.1 yıl içinde 3 kere
gördüm.Ben daha ziyade damar açıcı ve erbezi
olgunlaştırıcı ürünler kullanmıştım.FMF geni taşıyor.Ama
bilmiyordu.En son çakşır sapından amiloid çözücü
verince çıkış oldu.TIKANIKLIK geçince sayı çoğaldı.Tüp
bebek ile hamilelik oldu.Oğlu var.7 yaşında
8.Hikaye
 MD
 3 YILLIK evli
 1 mikrotese var.Fsh yüksek ve inhibin düşük.Biopsi sco
yani kökü kurumuş idi.
 Önce kök hücre tedavisine aldık.Germleri
olgunlaştırma safhasından sonra fsh iğnesinin vakti
geldi.Toplam 2 seneyi buldu.Önce birkaç kez
spermleri havuzladık ve aktif sperm de aldık.Kalite iyi
idi.Geçen hafta başarılı bir ıvf oldu.
 Söz dinleyen ve itaatkar bir hastamızdır.
9.HİKAYE
 İK
 CTF den sınıf arkadaşımın daha önce ıvf denediği başarılı
olmadığı bir vakaydı.1 MİKROTESE ile ıvf denemesi olmuş ama
işe yarar hücre bulunmamış.Kök hücre varmış ama sistem iyi
çalışamaz durumda gibiydi.
 Evre olarak iyi durumlara getirdik.Çok çabuk toparladı.Çünkü
daha sistem daha yeni bozulunca daha çabuk toparlar.
 Ben sınıf arkadaşımın onu daha evvel gördüğünü bilmiyorum ya,
ıvf sırasında yahu sen bizim eski hasta değil misin senin nasıl
oldu da spermlerin normal yolla çıktı diye hayretini ifade edince
hastamız da beni bahsetmiş.Arkadaşım beni ilk dinlediğinde
inanmamış imiş.Artık bana sürekli hasta yolluyor.
 Ha bu arada bebek yolda 1 ayı kaldı.
10.Hikaye
 MT
 6 yıllık evliler.1 tese olmuş.Patolojik evresi hiç iyi
değildi.
 Ancak çok ilginçtir.Spermiogramıza göre işi kolay
gözüktü.Gerçekten de tedavide hızlı yol aldı.
 İlk ıvf denemesi sırasında işi rast gitmedi.Hamilelik
sonrası düşük oldu.Arı sütü ve şalgam kereviz tohumu
ve damar açıcı bitki çayları ile sperm kalitesi daha da
arttı.İkinci denemede hamilelik oldu.Çocuk şu anda
bir yaşında olması lazım.
TEŞEKKÜRLER
Download

Sorularla Azospermik Vakalarda Tedavi İlkeleri