ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
2015 YILI SUNUMU
EYLÜL 2015
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak, Öğrenci merkezli bir Üniversite olmanın
bilinci ile Akademik ve İdari Birimler ile uyum içinde çalışmayı sağlayıp planlanan
eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini, öğrencilere, adaylara, mezunlara,
öğretim elemanlarına ve hizmet vermekte olduğumuz kurumlara, gelişen bilgi ve
teknolojileri kullanıp, güler yüzlü bir ortamda güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti
sunarak öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarının memnuniyetini ön plana çıkarıp fark
yaratan birim olması çabasındayız.
Demir Ali ŞIKTAR
Öğrenci İşleri Daire Başkanı
GENEL BİLGİLER
YETKI, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
1.Eğitim-Öğretim İşlemleri
12. Genel Ve İdari Hizmetler
2.Kayıt İşlemleri
13. Öğrenci Otomasyon Sistemini Koordine Etmek
3.Harç İşlemleri
4.Öğrenci Özlük İşlemleri
14.Öğrenci Bilgi Derleme Formlarını Koordine
Etmek
5.Öğrencilere Verilen Banko Hizmetleri
17. Akademik Takvim işlemleri
6.Not Ve Ders Kayıtlanma İşlemleri
18. ÖSYM Kontenjanları
7.Mezuniyet Ve Kayıt Silme İşlemleri
19. Yatay ve Dikey Geçiş İşlemleri
8.Diploma Ve Kimlik Basımı İşlemleri
20. Ders Planlarının Açılması ve Düzenlenmesi
9. İstatistik İşlemleri
10. Yurt İçi Ve Yurt Dışı Öğrenci Değişim Programı
İşlemleri
11. Yabancı Öğrenci İşlemleri
TEŞKILAT YAPISI
ÜNIVERSITEMIZDE 7 FAKÜLTE, 5 YÜKSEKOKUL, 6 MESLEK
YÜKSEKOKULU VE 3 ENSTITÜ BULUNMAKTADIR.

Eczacılık Fakültesi

Eğitim Fakültesi

Fen Edebiyat Fakültesi

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Patnos Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

İslami İlimler Fakültesi

D. Bayazıt İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

Sağlık Yüksekokulu

Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Yabancı Diller Yüksekokulu

Ağrı Meslek Yüksekokulu

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Patnos Sosyal Hizmetler Yüksekokulu

Patnos Meslek Yüksekokulu

Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu

Eleşkirt Meslek Yüksekokulu

Fen Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
ÜNIVERSITEMIZ BÜNYESINDEKI FAKÜLTE VE PROGRAMLAR
LISANS
ECZACILIK FAKÜLTESİ
Eczacılık

EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bilg. Ve Öğrt. Tekn. Öğretm


Fen Bilgisi Öğretm.

İlköğrt. Mat. Öğretm.

Okul Öncesi Öğretm.

Rehberlik ve Psik. Danş.

Sınıf Öğretm.

Sosyal Bilg. Öğretm.

Türkçe Öğretm.
Okul Öncesi Öğretm. (İ.Ö.)
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Coğrafya

Rus Dili ve Edebiyatı

Tarih
Tarih(i.ö.)

Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (i.ö.)
İKTİSADİ İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İktisat
İktisat (i.ö.)

İşletme
İşletme (i.ö.)

Siy. Bil. Ve Kamu Yön.
SAĞLIK YÜKSEKOKULU

Hemşirelik
CELAL ORUÇ HAYVANSAL ÜRETİM

Hayvansal Üretim
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğretm.

Antrenörlük
Antrenörlük (i.ö.)
ÜNİVERSİTEMİZ BÜNYESİNDEKİ FAKÜLTE VE PROGRAMLAR
ÖNLİSANS
DOĞUBAYAZIT AHMED-İ HANİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Dış Ticaret
Dış Ticaret (i.ö.)
MESLEK YÜKSEKOKULU

Alternatif Enerji Kaynakları

Bilg. Programcılığı

Dış Ticaret

Elektrik

Geleneksel El Sanatları

İklimlendirme ve Soğutma Tekn.

İşletme Yönetimi

Makine

Mekatronik

Muh. ve Vergi Uyg.
Muh. ve Vergi Uyg. (i.ö.)

Organik Tarım
Organik Tarım (i.ö.)

Posta Hizmetleri
Posta Hizmetleri (i.ö.)

Yerel Yönetimler
Bilg. Programcılığı (i.ö.)
Elektrik (i.ö.)
Makine (i.ö.)
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Çocuk Gelişimi
Çocuk Gelişimi (i.ö.)

Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Engelli Bakım ve Rehabilitasyon (i.ö.)

İlk ve Acil Yardım
İlk ve Acil Yardım (i.ö.)

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri (i.ö.)
ÜNIVERSITEMIZ BÜNYESINDEKI ENSTİTÜ PROGRAMLARI
 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ÜNİVERSİTEMİZDEKİ BİRİMLERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI
82
4057
2068
11737
547
198
317
58
1060
1612
162
121
92
1189
174
Eczacılık Fakültesi
Eğitim Fakültesi
Fen Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Biilimnler Fakültesi
İslami İlimler Fakültesi
Sağlık Yüksekokulu
Celal Oruç Hayvansal Üretim Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulu
Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Taşlıçay Melek Yüksekokulu
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
GENEL TOPLAM
ÜNİVERSİTEMİZDEKİ KIZ VE ERKEK ÖĞRENCİ SAYILARI
4850
Kız
Erkek
6887
YILLARA GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI VE ARTIŞ ORANLARI
ÖĞRENCİ SAYILARI
ÜNİVERSİTE
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
7541
8690
9670
11250
11737
AĞRI İBRAHİM
ÇEÇEN
ÜNİVERSİTESİ
11737
11250
9670
8690
7541
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
BÖLGELERE GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI
SIKÇA SORULAN SORULAR




















Üniversiteye ilk kez güz döneminde kayıt yaptırdım. Danışmanıma uğrayıp herhangi bir onay yaptırmam gerekiyor mu?
Hayır, Öğrenci Danışmanıyla ilgili herhangi bir işlem yapmanıza gerek yoktur.
Diğer sınıflarda arkadaşlar internet üzerinden otomasyon programında ders seçiyorlar. Ben de dersleri seçip kaydettirmem gerekiyor mu?
Hayır, 1. Sınıf öğrencilerin Güz dönemin ders kayıtlarını öğrenci işleri tarafından otomatik yapmaktadır. Diğer dönemlerin Der kayıtları ise
öğrenci tarafından yapılması gerekmektedir.
Belirtilen sürede içinde ders kaydı yaptırılmaz ise ne olur?
Geçerli bir mazeretiniz yoksa o dönem için kayıt yaptıramazsınız. Dolayısıyla Dönem uzatmış olursunuz.
Güz ve Bahar yarıyıllarında ders kaydı yaptırmayan bir öğrenci bir sonraki dönem ders kaydı yaptırabilir mi?
Evet yapabilir.
Kayıt dondurmam için ne yapmak gerekir?
Eğitim-Öğretimin başladığı İlk 10 gün içerisinde Birim Öğrenci İşlerine yapılan başvurularda Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulunun kabul
edeceği geçerli bir mazeret olmalıdır. Ancak 10 günden sonraki başvurular için geçerli tek mazeret sağlık durumudur.
Örgün Eğitimde okuyan öğrenciler, Öğrenim Ücreti (Harç Ücreti) ödemesi gerekir mi?
Normal süresinde herhangi bir ücret ödenmez; fakat normal süresinde bitirmeyen öğrenciler Bakanlar Kurulunun belirlediği miktarlarda
öğenim ücretini ödemek zorundadır. Ayrıca öğrenciler bir dersten kalsa bile normal öğrenim ücretini ödemek zorundadır.
Kayıt dondurulduğu zaman harç yatırılmak zorunda mı?
Bir dönemlik kayıt dondurmada harç yatırmak gereklidir. Ancak iki dönemlik kayıt dondurmada harç yatırmak zorunlu değildir. .
Kayıtlı oldukları programı bırakarak veya mezun olduktan sonra tekrar ÖSYS'ye girip de yeni bir programa kayıt yaptıranlar, yeni programda
önceden başardıkları dersler varsa bunlardan muaf tutulabilmek için ne yapmalıdırlar?
İlgili bölüm başkanlığına muafiyet istediği dersleri içeren ve fakültemiz fakültenizin bulunan matbu dilekçe ve ekinde onaylı not döküm
belgesinin aslı ile başvurması gerekir.
Ağırlıklı genel not ortalaması nedir?
Öğrencinin Fakültede öğrenime başladığı andan itibaren, tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere başarısını belirleyen not
ortalamasıdır.
AGNO nasıl hesaplanıyor?
Öğrencinin tamamlamış olduğu yarıyıl da dahil olmak üzere, o güne kadar kayıt yaptırdığı her dersin kredi saatinin başarı notunun ağırlık
katsayısı ile çarpılarak hepsinin toplanmasından elde edilen sayının toplam kredi saatine bölünmesi ile hesaplanır.
 Ders geçme notu kaçtır?
 Üniversitemizde geçme notu 55 tir. Hesaplamaya Ara Sınav notunun %40’ı Final Sınav notunun ise %60’ı alınarak toplamının 55 ve üzeri olması
gerekmektedir.
 Ortak zorunlu dersler ( Türk Dili, İngilizce, Atatürk ilke ve inkılap tarihi) AGNO’yu etkiliyor mu?
 Üniversitemizde Eğitim Fakültesinin tüm bölümleri ile Fen Edebiyat Fakültesinin Tarih bölümü hariç diğer tüm fakültelerde ortak zorunlu
dersler AGNO'yu etkilememektedir. Ve bu derslerde harf notu oluşmaz; sadece Kaldı (K) ,Geçti (G) şeklinde belirtilmektedir
 Üniversitemizde sınıf veya dönem uzatılması nasıl olur?
 Bir öğrencinin Son iki AGNO su 2.00 barajının altına düşerse; öğrenci bir sonraki dönemi uzatır. (Son iki AGNO’sundan bir tanesi 2.00’nin
üstünde ise öğrenci dönem uzatmaz.)
 Dönem uzatan öğrenciler emsallerine (sınıf arkadaşlarına) yetişmek için ne yapmaları gerekir?
 Dönem uzatan öğrenciler Genel AGNO’larını 2.00 barajına eşitleyen öğrenciler emsallerinin bulunduğu dönemde devam ederler.(Bir çok
üniversitede dönem tekrarı yapan öğrenciler emsalleriyle okulu bitirme gibi bir şansları yoktur; fakat üniversitemizde dönem tekrar cezası
geçicidir. Öğrenci başarılı olduğu andan itibaren normal döneminden devam etme imkanı verilmektedir.
 Alt yarıyıldan bu dönem için başarısız dersim yok, ancak AGNO’mu yükseltmek için alt yarıyıldaki dersleri alabilir miyim?
 Alt yarıyıllardan başarılı olduğu (BA,BB,CB,CC,DC) derslerden en çok ikisini yükseltmeye alabilir. Ayrıca Öğrenci isterse alt yarıyıllarda şartlı
başarılı geçtiği DD notların hepsini veya bir kısmını alabilir.
 Yükseltmeye aldığım derslere devam zorunluluğum var mı?
 Yükseltmeye aldığınız derslere devam zorunluluğu yoktur; sadece sözkonusu derslerin sınavlarına girilir.
 Öğrenci yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundadır?
 Teorik derslerin %30 uygulamalar, laboratuvar ve benzeri çalışmaların %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenciler devamsızlıktan kalır.
 Mazeret için alınan sağlık raporu hangi durumda geçerlidir?
 Sağlık raporunun mazereti sadece sınavlar için geçerlidir. Devam konusunda bir etkisi olmaz.
 Bölüm programındaki tüm dersleri aldım ve hiç F notum yok ancak AGNO’m 2.0’ın altında. Mezun olabilir miyim?
 Hayır, mezuniyet durumunda AGNO en az 2.0 olmalıdır. Dolayısıyla son iki yarıyılda DD, DC veya CC notu aldıkları en çok üç dersten mezuniyet
AGNO barajı sınavına girmeleri gerekir.
 Bir ders dışında bölüm programındaki tüm dersleri almış ve başarmış öğrenci tek ders sınav hakkından yararlanabilir mi?
 Hayır. O dersin sınav koşulunu yani devam etmiş olması gerekir. O dersin bulunduğu dönem de derse kayıt olur ve başarması durumunda
mezun olur. Eğer devamsızlıktan kalır ise o dersin devamını almak zorundadır. Devam almış ve başarısız olduğu dersten ,tek ders sınav hakkı
verilir.



















Üniversitenizi dikey geçişle kazandım kaçıncı sınıfta başlayacağımı bilmiyorum?
Dikey Geçişle gelen öğrenciler 3. sınıfta başlar. Fakat 1. ve 2. sınıflardan almadığı derslerini almak zorundadır.
Yatay geçiş nedir?
Öğrencinin kayıtlı olduğu bir yükseköğretim kurumundan diğerine (Bir üniversiteden diğerine veya aynı üniversite içinde eşdeğer eğitim
programları uygulayan bir fakülteden/yüksekokuldan diğerine) geçiş yapması esasıdır.
Ne zaman yatay geçiş yapılabilir?
Her Eğitim-Öğretim yılı başlamadan önce Üniversitelerin belirlediği tarihte başvurular alınır. Fakat Lisans öğrencileri sadece güz dönemleri için
başvuru yapabilirken, Ön lisans öğrencileri hem Güz dönemi hem de Bahar döneminde başvuru yapabilirler.
Nasıl başvuru yapılır?
1. Müracaat edilecek fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne hitaben yazılan dilekçe,
2. Başvuran öğrencinin ayrılacağı kurumdan alacağı; izlediği bütün dersleri ve bu derslerden aldığı notları gösteren belgenin aslı,(
transkript) (fotokopi ve suret kabul edilmez)
3. Disiplin cezası almadığına dair belge, (fotokopi ve suret kabul edilmez)
4. ÖSYS sonuç belgesinin onaylı örneği,
ile birlikte dekanlığa yapılır.
Yatay geçiş için şartlar nelerdir?
Her Üniversitenin yatay geçiş koşulları farklı olduğu için ,gitmek istediğiniz üniversitenin yatay geçiş şartlarını inceleyiniz.
Öğrenci Kaç farklı şekilde Yatay Geçiş yapabilir?
2 farklı şekilde Yatay Geçiş yapılabilir. Birincisi Başarı notu (AGNO), İkincisi ise Merkezi Yerleştirme (YGS-LYS) Puanlıyla yatay geçiş yapılabilir.
Merkezi yatay geçiş ne zaman yapılır?
Her yarıyılın eğitim- öğretim başlamadan önce başvurular başlar.
Merkezi yatay ile geçiş yaptım fakat ikinci bir kez daha merkezi yatay ile başka bir üniversiteye geçiş yapabilir miyim ?
Hayır yapamazsınız, Merkezi yatay geçiş hakkı sadece bir kereye mahsus verilmektedir.
AGNO’m 2.00’nin altında Merkezi yatay geçiş yapabilir miyim?
Evet yapabilirsiniz, Çünkü merkezi yatay geçişler öğrencinin başarılı olup olmamasına bakmaz; Öğrencinin sadece YGS,LYS de aldığı puana
bakar.
Üniversite içerisinde bölümler arası nasıl yatay geçiş yapılabilir?
İlgili birimlerin (Fakülte/Yüksekokul) eşdeğer düzeyde Diploma programlarına ilgili Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar
dahilinde Yatay Geçiş yapılabilir. Bunun içinde geçiş yapmak istediği bölüm ile okumuş olduğu bölüm müfredatlarının en az %80’inin uyuşması
gerekmektedir.










Yaz okulu süresi ne kadardır?
Yaz okulunun süresi 7 haftadır. Ancak yaz okulunda açılan her ders için normal dönemde yapılan toplam ders saati kadar ders yapılır.
Yaz okulu ne kadar derse kayıt yaptırılabilir?
Her yaz okulunda bu ders sayısı veya kredisi değişmektedir.
Başka bir üniversitede ,yaz okulunda aldığım dersler benim üniversitede harf notu mu yoksa muaf olarak mı işlenir?
Öğrencinin not karteksine muaf olarak işlenir.
Yaz okulunda üstten ders alınabilir mi? Şartları nelerdir?
AGNO’su 2.5 ve üzeri olan öğrenciler üst yarıyıllara ait dersleri de yaz okulunda alabilirler.
Öğrenci Belgemi Üniversite dışındayken nasıl alabilirim?
e-Devlet aracılığıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı linki üzerinden öğrenci belgesi alınabilir.
** Bunların dışındaki sorular için Öğrenci Danışmanınız, Fakülte/Yüksekokul Öğrenci İşleri Biriminiz veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından
detaylı bilgi alabilirsiniz.
Üniversitemize ait Yönetmelik için http://www.agri.edu.tr/tr/idari/ogrenciisleri/kategori/odb-yonetmelikler
Üniversitemize ait Yönerge için http://www.agri.edu.tr/tr/idari/ogrenciisleri/kategori/odb-yonergeler linklerini tıklayabilirsiniz.
Tüm Öğrencilerimize başarılar dileriz…
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ
BAŞKANLIĞI
ARZ EDERİZ.
Download

PowerPoint Sunusu - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi