İTÜ
MAKİNA FAKÜLTESİ
70. YIL SEMİNERLERİ
2015
2-Supaplı Dizel Motorunda 3D-CFD ile MR-Process Simülasyonu
Öğr. Gör. Dr. Alper Tolga ÇALIK
04 Mart 2015, 14:00
İTÜ Makina Fakültesi, Mavi Salon, Gümüşsuyu
http://www.mkn.itu.edu.tr/live (Canlı Yayın)
Spark Plug
Turbulizer
Özet
MR-Process 4-supaplı motorda 2 emme manifoldu ve özel yanma odası (YO) şekli kullanılarak
yaratılan çift döngülü akış koşullarındaki iki aşamalı yanma mekanizmasına verilen addır. Bu
çalışmada, 2-supaplı ve tek emme manifoldlu motorda yapılacak değişiklikler ile Sanki MR-Process
mekanizması (çift döngülü akış) elde edilebilir mi konusu araştırılmıştır. Sanki MR-Process 2-supaplı
ve modifiye edilmiş YO’lı (MR-2 CC) tek silindirli deney motorunda LPG ve Dizel yakıt kullanarak
daha önce başarı ile denenmiş olmakla birlikte, YO içinde öngörülen çift-döngülü akışın 2-supaplı
deney motorunda gerçekleşip gerşekleşmediği, YO içine optik erişim olmadığı için, belirsizdir. Bu
çalışmada amacımız KIVA3V-R2 3B CFD yazılımı yardımı ile, 2-supalı dizel motorlarında, çift döngü
ve hava/yakıt karışım oluşumunun incelenerek YO içindeki akışın anlaşılmasına katkı sağlamaktır.
Döngü hareketi (swirl), karışım oluşumu ve dizel yanması ile ilgili sonuçlar verilmiştir.
Özgeçmiş
Alper Tolga Çalık, İTÜ Makine Müh. Bölümünden 1996 yılında mezun olmuş ve 1998 yılında İTÜ
Otomotiv Yüksek Lisans Programını bitirmiştir. Doktora derecesini Prof. Dr. Metin Ergeneman (İTÜ)
ve Doç. Dr. Valeri Golovitchev (Chalmers University of Technology) danışmanlığında “CFD Modeling
of Emissions Formation and Reduction In Heavy Duty Diesel Engines” konusunda 2008 yılında
tamamlamıştır. Dr. Çalık, İTÜ Makine Fakültesi Otomotiv Laboratuvarında Öğr. Gör. Dr. olarak
çalışmakta, motor deney odası tasarımı, deney motoru kontrolü ve veri toplanması, motor deneyleri,
tip onay testleri konusunda tecrübeli olmakla birlikte güncel çalışma alanı, İçten Yanmalı Motorlarda
emisyon ve yanmanın modellenmesidir. Society of Automotive Engineers (SAE) üyesi, evli ve bir
çocuk babasıdır.
Download

İTÜ Özet Özgeçmiş