DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Nurol Maslak Plaza Ayazağa
Mah. Büyükdere Cad.
A ve B Blok No:255-257 Kat:5
Maslak/İstanbul, Türkiye
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
18 Haziran 2014
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2014/71
KONU
Ar-Ge Merkezi Kurulabilmesi İçin Gereken Ar-Ge Personel Sayısı 30 Olarak
Belirlendi.
Hatırlanacağı üzere, 19.2.2014 Resmi Gazete tarihli 6518 sayılı Kanun ile 5746 sayılı Araştırma
ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun’ un Uygulama ve denetim esasları
başlıklı 4 üncü maddesine eklenen fıkra ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin artırılmasına
yönelik olarak, Ar-Ge Merkezi kurulabilmesi için gereken elli tam zamanlı Ar-Ge personel
sayısını otuza kadar indirme veya sektörler itibarıyla farklılaştırma konusunda Bakanlar
Kuruluna yetki verilmiştir.
Bakanlar Kurulu, bu yetkisini kullanarak, 18 Haziran 2014 tarihli ve 29034 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 2014/6400 sayılı Karar ile Ar-Ge merkezlerinde istihdam edilebilecek en az
tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli sayısını 50’den 30’a indirmiştir.
Söz konusu Karara aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
Karar Sayısı: 2014/6400 - 5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi
Hakkında Kanun Kapsamında Ar-Ge Merkezlerinde İstihdam Edilebilecek Ar-Ge Personeli
Sayısının Tespitine Dair Karar
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
2014Y/71
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel
çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım, danışmanlık
alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal veya ticari
kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana başvurmanız tavsiye edilir.
Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim
A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve onun üye firmaları ve bunların
iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili sarih veya zımni bir beyan ve ga rantide
bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine veya belirli performans ve kalite
kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bilgileri kullanımınız sonucunda ortaya
çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluk tamamen
tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere)
sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı
sorumlu tutulamaz.
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download

İnsan Kaynakları Zirvesi 2015 Ana Oturum Notları