DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve
Bağımsız Denetim A.Ş.
Deloitte Values House
Maslak No1 34398 İstanbul
Tel: + 90 (212) 366 60 00
Fax: + 90 (212) 366 60 15
www.deloitte.com.tr
www.verginet.net
02 Ocak 2015
VERGİ SİRKÜLERİ
NO: 2015/14
KONU
2015 Yılının İlk Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk
Zammı Tutarı Belirlendi.
Maliye Bakanlığı 31 Aralık 2014 tarih ve 27998389-010-06-02-[913]-11868 sayılı Genelge ile
01/01/2015 – 30/06/2015 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarını aşağıdaki
şekilde belirlemiştir.
Dönem
Aylık Katsayısı
Taban Aylık Katsayısı
Yan Ödeme Katsayısı
01.01.2015 – 30.06.2015
0,079308
1,24144
0,025149
Buna göre 2015 yılının ilk yarısında uygulanacak; Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Zammı
Tutarı 01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde olacaktır.
1. 2015 Yılının İlk Yarısında Uygulanacak Kıdem Tazminatı Tavanı
Dönemi
01.01.2015 - 30.06.2015
Tutarı (TL)
3.541,37 TL
(Kıdem tazminatı hesaplama sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.)
1.1 Kıdem Tazminatı Hesaplama
Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir
hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememektedir.
Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenmekte olan emeklilik ikramiyesinin hesabında
aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınmaktadır:
2015Y/14
Aylık Gösterge
Ek Gösterge
Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi
Taban Aylık Göstergesi
(Aylık Gösterge + Ek Gösterge)
X
X
X
X
X
Aylık Katsayısı
Aylık Katsayısı
Aylık Katsayısı
Taban Aylık Katsayısı
Aylık Katsayısı X 2 (% 200)
Bu çerçevede en yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için
ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır;
1.500
8.000
500
1.000
(1.500+8.000)
Toplam
2.
X
X
X
X
X
0,079308
0,079308
0,079308
1,24144
0,079308 X 2 (% 200)
=
=
=
=
=
118,962
634,464
39,654
1241,44
1506,852
3.541,37
2015 Yılının Birinci Yarısında Uygulanacak Azami Çocuk Yardımı
Dönemi
0 – 6 Yaş Tutarı (TL)
6 Yaşından Büyükler (TL)
01.01.2015 – 30.06.2015
Hesaplama şekli
39,65
(500 x 0,079308)
19,83
(250 x 0,079308)
3.
Şahıs Sigorta Poliçeleri Kapsamında (7 Ekim 2001 Tarihinden Önce İmzalanan),
Sigorta Şirketleri Tarafından Sigortalılara Yapılan Ödemelerde Uygulanan İstisna
Tutarı
Aylık Ödemelerde (TL)
6.317,15 TL
Toplu Ödemelerde (TL)
106.241,10 TL
Söz konusu Genelgeye aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.
31 Aralık 2014 tarihli ve 27998389-010-06-02-[913]-11868 sayılı Genelge
Saygılarımızla,
Deloitte Türkiye
2
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
2015Y/14
Sirkülerlerimizde yer alan bilgiler belli bir konunun veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade
genel çerçevede bilgi vermek ve yorum yapmak amacını taşımaktadır. Bu sirkülerler ile amacımız muhasebe, vergi, yatırım,
danışmanlık alanlarında veya diğer türlü profesyonel bağlamda tavsiye veya hizmet sunmak değildir. Bilgileri kişisel finansal
veya ticari kararlarınızda yegane dayanak olarak kullanmaktan ziyade, konusuna hakim profesyonel bir danışmana
başvurmanız tavsiye edilir. Bu sirkülerler ve içeriğindeki bilgiler, oldukları şekliyle sunulmaktadır; "DRT Yeminli Mali
Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş." ve İngiltere mevzuatına gore kurulmuş olan “Deloitte Touche Tohmatsu Limited” ve
onun üye firmaları ve bunların iştirakleri ve filyalleri (bundan böyle ayrı ayrı veya birlikte "Deloitte"), bunlarla ilgili s arih veya
zımni bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. "Deloitte", söz konusu sirkülerlerin ve içeriğindeki bilgilerin hata içermediğine
veya belirli performans ve kalite kriterlerini karşıladığına dair bir güvence vermemektedir. Sirkülerleri ve içeriğindeki bil gileri
kullanımınız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair
risk ve sorumluluk tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. "Deloitte", söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı
olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmesel bir dava, kanun veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi
zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
3
Member of Deloitte Touche
Tohmatsu Limited
Download

Sirküleri indirmek için tıklayın. (222,83 KB)