-VERGİ SİRKÜLERİSayı: Vergi/2014.033
Tarih: 22.09.2014
KONU: 6552 SAYILI KANUN (TORBA YASA)
Kamuoyunda Torba Yasa adı ile bilinen, 6552 Sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun
11.09.2014 tarih ve 29116 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Buna göre özetle;
SGK’nın edindiği ve devrettiği taşınmazlarda KDV istisnası getirilmiştir.
Gelir Vergisi ve Kurumlar Vergisi Kanunları’ndaki Yardım Kampanyalarına Yapılan
Bağışlara İlişkin Düzenleme yapılmıştır.
Kıymetli Taşlarda ÖTV Kaldırılmış KDV Getirilmiştir. (16.09.2014 tarih ve Vergi/2014.032
sayılı sirkülerimizde detaylı açıklanmıştır.)
Ödenmemiş Vergi Borçlarının 6552 Sayılı Yasa Kapsamında Yeniden Yapılandırılması
saplanmıştır.
Kasa ve Ortaklar Cari Hesabının Düzeltilmesi kolaylığı getirilmiştir.
Türk Ticaret Kanunu’na göre Limited ve Anonim Şirketler’de artırılması gereken asgari
sermaye tutarlarının tarihi uzatılmıştır.
Söz konusu 6552 sayılı yasaya ve detaylara ulaşmak için tıklayınız.
1
ÖNEMLİ HATIRLATMA: Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır ve belirli bir konunun veya konuların çok geniş
kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımaktadır. Materyalleri ve içeriğindeki
bilgileri kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara
dair risk ve sorumluluğu tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. Konular ile ilgili karar vermeden önce uzman bir danışmandan
görüş ve destek alınması tavsiye olunur. Şirketimiz; söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) sözleşmeyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai
tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
Cevizli Mh. Tugay Yolu Cd. Kurşunlu Sk. No:2
Teknik Yapı Deluxia Dragos K:21 D:421 Maltepe-İSTANBUL
Tel: +90 216 338 00 72
Fax: +90 216 338 28 07
E-Posta: [email protected]
İnternet Sitesi: www.dmr-tr.com
DMR is a member firm of Kudos International Network
Download

6552 Sayılı Kanun (Torba Yasa)