-VERGİ SİRKÜLERİSayı: Vergi/2014.032
Tarih: 16.09.2014
KONU: KIYMETLİ TAŞLARDA KDV İSTİSNASI KALDIRILMIŞTIR
Katma Değer Vergisi Kanununun Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar başlıklı, 17nci
maddesinin Diğer İstisnaları kapsayan dördüncü fıkrasının(g) bendindeki: “Külçe altın, külçe gümüş,
kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia)” ibaresi
11/Eylül/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;
“Külçe altın ve külçe gümüş teslimleri ile kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet,
inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek
üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi,” şeklinde değiştirilmiştir.
Bu değişiklik neticesi;
A) Kanunda zikredilen kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci)
Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere ithali,
borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi katma değer vergisinden istisnadır.
B) Borsa ve Borsa üyeleri dışındaki piyasada Kanunda zikredilen kıymetli taşların (elmas, pırlanta,
yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik virconia) alış ve satışı % 18 Katma Değer
Vergisine tabidir.
C) KDV Kanunu 23/ f gereği “Maliye ve Gümrük Bakanlığı işin mahiyetini göz önünde tutarak özel
matrah şekilleri tespit etmeye yetkilidir.”
Bu yetkisini KDV Uygulama tebliği 4.7.3. Kıymetli Taş Teslimleri bölümünde aşağıdaki şekilde
kullanmıştır:
“3065 sayılı Kanunun (17/4-g) maddesi ile kıymetli taşlardan elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet,
inci, kübik virconia (zirconia) teslimleri de istisna kapsamına alınmıştır. Bu taşların oldukları gibi teslim ve
ithalinde KDV uygulanmaz. Bu taşları ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın teslim ve ithalinin ise 3065
sayılı Kanunun (23/f) maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye dayanılarak özel matrah şekli uygulanmak suretiyle
vergilendirilmesi uygun görülmüş olup, uygulamaya ilişkin açıklamalara Tebliğin (III/A-4) bölümünde yer
verilmiştir.”
Cevizli Mh. Tugay Yolu Cd. Kurşunlu Sk. No:2
Teknik Yapı Deluxia Dragos K:21 D:421 Maltepe-İSTANBUL
Tel: +90 216 338 00 72
Fax: +90 216 338 28 07
E-Posta: [email protected]
İnternet Sitesi: www.dmr-tr.com
DMR is a member firm of Kudos International Network
1
Bu taşları ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın teslim ve ithalinde özel matrah uygulamaya
devam edilecek midir sorusu açıklığa kavuşturulmalıdır. Bu durumda iki yaklaşım ortaya çıkmaktadır.
1-Tebliğin ilgili bölümü yürürlükten kaldırılmadığı veya bakanlık bu konuda kararını belirlemediği
sürece eski uygulamanın devam etmesi gerekir.
2-Muhasebenin temel kavramlarından ihtiyatlılık gereği idarenin bu konuda kararı beklenmeden Bu
taşları ihtiva eden veya bu taşlardan yapılmış eşyanın teslim ve ithalinde altın ve gümüş külçe bedelleri
düşüldükten sonraki kısma %18 KDV uygulanmalıdır.
Kanaatimizce ikinci yaklaşım tarzını benimsek ihtiyatlılık gereği daha uygun bulunmaktadır.
ÖNEMLİ HATIRLATMA: Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır ve belirli bir konunun
veya konuların çok geniş kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek
amacını taşımaktadır. Materyalleri ve içeriğindeki bilgileri kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her
türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara dair risk ve sorumluluğu
tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. Konular ile ilgili karar vermeden önce uzman bir danışmandan
görüş ve destek alınması tavsiye olunur. Şirketimiz; söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık
kaynaklı olanlar da dahil olmak üzere) sözleşmeyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksız fiilden doğan her
türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
Download

Kıymetli Taşlarda KDV İstisnası Kaldırılmıştır