-VERGİ SİRKÜLERİSayı: Vergi/2014.036
Tarih: 20.10.2014
KONU: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Geçici vergi dönemlerinde yeniden değerleme oranı ile ilgili 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
Sirküleri yayımlanmıştır. Sirküler aşağıda sunulmuştur:
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ
NO: 35
Konusu: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi: 15/10/2014
Sayısı: KVK-35/2014-5/Yatırım İndirimi-24
İlgili olduğu maddeler: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298
Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve
Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi
dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2014 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %8,59 (yüzde sekiz virgül elli dokuz) olarak
tespit edilmiştir.
Duyurulur.
Gelir İdaresi Başkanı
ÖNEMLİ HATIRLATMA: Sirkülerlerimiz bilgilendirme amaçlı hazırlanmıştır ve belirli bir konunun veya konuların çok geniş
kapsamlı bir şekilde ele alınmasından ziyade genel çerçevede bilgi vermek amacını taşımaktadır. Materyalleri ve içeriğindeki
bilgileri kullanmanız sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü risk tarafınıza aittir ve bu kullanımdan kaynaklanan her türlü zarara
dair risk ve sorumluluğu tamamen tarafınızca üstlenilmektedir. Konular ile ilgili karar vermeden önce uzman bir danışmandan
görüş ve destek alınması tavsiye olunur. Şirketimiz; söz konusu kullanımdan dolayı, (ihmalkarlık kaynaklı olanlar da dahil olmak
üzere) sözleşmeyle ilgili bir dava, kanunlar veya haksız fiilden doğan her türlü özel, dolaylı veya arızi zararlardan ve cezai
tazminattan dolayı sorumlu tutulamaz.
Cevizli Mh. Tugay Yolu Cd. Kurşunlu Sk. No:2
Teknik Yapı Deluxia Dragos K:21 D:421 Maltepe-İSTANBUL
Tel: +90 216 338 00 72
Fax: +90 216 338 28 07
E-Posta: [email protected]
İnternet Sitesi: www.dmr-tr.com
DMR is a member firm of Kudos International Network
1
1
Download

KONU: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı