Evrak Tarih ve Sayısı: 07/05/2014-30948
*BEKV6VA1*
T.C.
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Pedagojik Formasyon Programı Komisyon
Başkanlığı
Sayı
Konu
:31361088-104.01.07/
:Formasyon Programları (Öğretmenlik
Sertifikası vb.)
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
İlgi :
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 06.05.2014 tarih ve 27446 sayılı yazısı
İlgi yazı gereğince Lisans öğrencileri için pedagojik formasyon ön kayıt başvuruları
başlamıştır ve 13 Mayıs 2014 tarihinde sona erecektir. Başvurular Eğitim Fakültesi
bünyesindeki Pedagojik Formasyon Birimine yapılacaktır. YÖK'ün belirlediği atamaya esas
olan öğretmenlik alanları, bu alanlara başvurabilecek yükseköğretim programları ve ön kayıt
başvuru formu "http://egitim.erciyes.edu.tr" adresinde yayınlanmıştır.
Bilgilerinizi ve formasyon eğitimi almak isteyen öğrencilere duyurulması hususunda
gereğini arz/rica ederim.
Prof.Dr. Ahmet ŞAHİN
Dekan
EK :
Yükseköğretim Kurulu Yazısı (1 sayfa)
DAĞITIM
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığına
Eczacılık Fakültesi Dekanlığına
Edebiyat Fakültesi Dekanlığına
Fen Fakültesi Dekanlığına
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığına
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Hukuk Fakültesi Dekanlığına
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığına
İlahiyat Fakültesi Dekanlığına
İletişim Fakültesi Dekanlığına
Mimarlık Fakültesi Dekanlığına
Mühendislik Fakültesi Dekanlığına
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığına
Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanlığına
Turizm Fakültesi Dekanlığına
Veteriner Fakültesi Dekanlığına
Evrakı Doğrulamak İçin : http://193.255.88.15/enVision-Sorgula/validate_doc.aspx?V=BEKV6VA1
Erciyes Üniversitesi Talas Yolu Melikgazi 38039 KAYSERİ
Telefon: +90 352 437 32 06
E-Posta: [email protected]
Pin : 29051
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Osman Kaya
Faks: +90 352 437 88 34
Elektronik Ağ: http://egitim.erciyes.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Download

Formasyon Programları (Öğretmenlik Sertifikası vb.)