Evrak Tarih ve Sayısı: 20/06/2014-98617
*BE5FETNM*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
Sayı :18235917-929Konu :IV.Uluslararası Terörizm ve
Sınıraşan Suçlar Sempozyumu
İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
5-7 Aralık 2014 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan IV.Uluslararası
Terörizm ve Sınıraşan Suçlar Sempozyumu hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü Polis
Akademisi Başkanlığından alınan 09.06.2014 tarihli, 25-1521 sayılı yazı ve eki ilişikte
gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
e-İmzalı
Prof. Dr. Mahmut AK
Rektör a.
Rektör Yardımcısı
EK :
2
DAĞITIM
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Fen Fakültesi Dekanlığı
Florence Nıghtıngale Hemşirelik Fakültesi
Dekanlığı
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Hukuk Fakültesi Dekanlığı
İktisat Fakültesi Dekanlığı
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
İletişim Fakültesi Dekanlığı
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı
İşletme Fakültesi Dekanlığı
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BE5FETNM
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Gülay ŞEN Dahili : 10362
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih-İSTANBUL
Tel : 0 212 440 00 00 Fax : 0 212 440 00 35
e-posta : http://personel.istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BE5FETNM*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Orman Fakültesi Dekanlığı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı
Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
Veteriner Fakültesi Dekanlığı
Adli Tıp Enstitüsü Müdürlüğü
Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü
Müdürlüğü
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü
Müdürlüğü
Avrasya Enstitüsü Müdürlüğü
Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürlüğü
Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Deniz Bilimleri İşletmeciliği Enstitüsü
Müdürlüğü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Kardiyoloji Enstitüsü Müdürlüğü
Nörolojik Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Onkoloji Enstitüsü Müdürlüğü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğü
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
Müdürlüğü
Güvenlik ve Koruma Bilimleri Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğü
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BE5FETNM
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Gülay ŞEN Dahili : 10362
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih-İSTANBUL
Tel : 0 212 440 00 00 Fax : 0 212 440 00 35
e-posta : http://personel.istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
*BE5FETNM*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BE5FETNM
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Gülay ŞEN Dahili : 10362
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih-İSTANBUL
Tel : 0 212 440 00 00 Fax : 0 212 440 00 35
e-posta : http://personel.istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Evrak Tarih ve Sayısı: 19/06/2014-27452
Download

IV.Uluslararasi Terorizm ve Sinirasan Suclar