Evrak Tarih ve Sayısı: 30/09/2014-200437
*BELM9J55*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
Sayı :18235917-050.99Konu :Kurul Toplantısı
Dağıtım
İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkındaki Yönetmeliğin Çalışma ve Usulleri başlıklı
9.maddesi uyarınca Biriminizde oluşturulan İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu toplantı
tutanakların 9 Ekim 2014 tarihine kadar İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğüne ait
[email protected] adresine gönderilmesini, sözkonusu kurul toplantısı yapılmamış ise ivedi
olarak yapılmasını ve sözkonusu toplantıların biriminiz tehlike sınıfı dikkate alınarak
yönetmelikte belirtilen sürelerde yapılmasının usul haline getirilmesi hususunda bilgilerinizi ve
gereğini arz ederim.
e-İmzalı
Prof. Dr. Mahmut AK
Rektör V.
DAĞITIM
Genel Sekreterlik
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
İktisat Fakültesi Dekanlığı
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
İşletme Fakültesi Dekanlığı
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Florence Nıghtıngale Hemşirelik Fakültesi
Dekanlığı
Hukuk Fakültesi Dekanlığı
Fen Fakültesi Dekanlığı
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı
Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
Veteriner Fakültesi Dekanlığı
Orman Fakültesi Dekanlığı
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Adli Tıp Enstitüsü Müdürlüğü
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BELM9J55
Ayrıntılı bilgi için irtibat : İlkay KEŞ Dahili : 10348
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih-İSTANBUL
Tel : 0 212 440 00 00-10040 Fax : 0 212 440 00 35
e-posta : [email protected] Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BELM9J55*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
Kardiyoloji Enstitüsü Müdürlüğü
Onkoloji Enstitüsü Müdürlüğü
Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürlüğü
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Müdürlüğü
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü
İletişim Fakültesi Dekanlığı
30/09/2014 B.İşl.
30/09/2014 D.Bşk.
30/09/2014 Gen.Sek.
: İ.KEŞ
: B.HAFIZMEHMETOĞLU
: M.KÜÇÜK
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BELM9J55
Ayrıntılı bilgi için irtibat : İlkay KEŞ Dahili : 10348
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih-İSTANBUL
Tel : 0 212 440 00 00-10040 Fax : 0 212 440 00 35
e-posta : [email protected] Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Download

Birim Kurul Toplantı Tutanakları hakkındaki tamim