Evrak Tarih ve Sayısı: 25/05/2014-71858
*BE3RZKF2*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
Sayı
Konu
:18235917-929:Öğretim Üye ve Okutman Talebi
İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
2014-2015 eğitim-öğretim döneminde Türkistan'da görev yapmak isteyen öğretim üyeleri ve
okutmanlar hakkında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nden alınan 20.05.2014
tarihli, 232 sayılı yazı ve eki ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
e-İmzalı
Prof. Dr. Sedat MURAT
Rektör V.
EK :
2
DAĞITIM
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
İktisat Fakültesi Dekanlığı
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı
Hukuk Fakültesi Dekanlığı
İşletme Fakültesi Dekanlığı
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Fen Fakültesi Dekanlığı
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Yabancı Diller Bölümü Başkanlığı
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BE3RZKF2
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Gülay ŞEN Dahili : 10362
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih-İSTANBUL
Tel : 0 212 440 00 00 Fax : 0 212 440 00 35
e-posta : http://personel.istanbul.edu.tr Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
K_ AXMET HCAYH an-ımara
HOCA AHMET YESEVÎ
XAJIHKAPAJIblK
ULUSLARARASI
{
TYPIK-KA3AK, YHHBEPCHTETIHm
TÜRK - KAZAK ÜNİVERSİTESİ
OKIJİETTI KEHEC BAC^APMACEI
MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANL ĞI
AHKAPA
Sayı :
ANKARA
AHMET YESEVI
ÜNİVERSİTESİ
> L?}J2-ŞJ,
2c. /o..r/.-s-c/y
Konu:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE
İLGİ: a) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Türkistan şehrinde Uluslararası Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi Kurulmasına Dair
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun, (4 Mayıs 1993 tarih ve 21571
sayılı Resmi Gazete),
b) "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nin İşleyişine Dair Anlaşmanın
Onaylandığına İlişkin 05.03.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı, (23 Mart 2012 tarih ve 28242
sayılı Resmi Gazete).
Ahmet Yesevi Üniversitesi, ilgi (a) Kanunla kurulan ve ilgi (b) Bakanlar Kurulu Kararı ile
taraf ülkelerin hak ve yükümlülükleri yeniden düzenlenen, uluslararası ortak devlet üniversitesi
olup, merkezi Kazakistan'ın Türkistan şehrindedir.
2014-2015 eğitim ve öğretim döneminde, Türkistan şehrinde görev yapmak üzere, ekteki
alanlarda öğretim üyeleri ve okutmanlar görevlendirilecektir. İlgilenen öğretim üyelerinin,; 15
Haziran 2014 tarihine kadar aşağıdaki internet adresine veya posta yoluyla başvurmaları
gerekmektedir.
ilgililere duyurulmasını tensiplerinize arz ederim.
> *
^•""Prof. Dr. Osman HORATA
Mütevelli Heyet Başkam
Detaylı Bilgi İçin:
Web
: www.yesevi.edu.tr
E-posta : [email protected]
Tel
: (0312)2160625
Taşkent Caddesi Şehit Temel Kuloğlu Sokak No: 30
06490 Bahçelievler/ANKARA • Te l: 0 312 216 0600 • Faks: 0 312 215 2209
Evrak Tarih ve Sayısı: 21/05/2014-19795
2014 -2015 EĞİTİM DÖNEMİ TÜRKİYE'DEN GÖREVLENDİRİLMESİ PLANLANAN
PERSONEL KONTENJANLARI
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
•
* *
* * #
Bölümü
Öğretim Üyesi
*
Ilahivat
iktisat
Uluslararası ilişkiler
Uluslararası Hukuk
Finans
isletme
Turizm (Otel işletmeciliği)
Siyaset Bilimi
Türk Dili ve Edebiyatı
Bilişim Sistemleri
Otomasvort ve Yönetim
Coğrafya
BiyolojL
İstatistik
Bilgisayar Mühendisliği
Sağlık Yönetimi
Tıp Iç Hastalıkları
Diş Hekimliği
Diğer Tıp Bilimleri (Hastane) ***
Türkçe Okutman
ingilizce Okutman
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Ölçme ve Değerlendirme
Makine (Tesisat Doaaiaaz)
İnşaat Mühendisi / İnşaat Teknikeri
Sınıf öğretmeni ****
Okutman
**
Uzman
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 kişi
1 kişi
1 kişi
1 kişi
1 kişi
1 kişi
1 kişi
1 kişi
1 kişi
1 kişi
1 kişi
1 Kişi
1 kişi
1 kişi
' ıL
ıtlfft
5
3
1
1
1
1
1
Tercihen Prof., Doç. veya Yrd.Doç. olmak. Doktorasını tamamlavarıiar da değerlendirmeye alınacaktır.
Doktora ve Yüksek Lisans yapmakta olan öğrenciler başvuru yapabilir.
Doktora ve Yüksek Lisansını tamamlayanlar tercih nedenidir.
Hastane yöneticiliği konusunda tecrübesi olan tercih nedenidir.
Top lam
1 çişi
1 ;isi
1 :İSİ
5 kişi
3 kişi
1 kişi
1 ilişi
1 ijişi
1 klişi
1 klişi
Download

Öğretim Üye ve Okutman Talebi - İşletme Fakültesi