Tarih ve Sayı: 10/03/2015-74459
*BEAM3T8YF*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi
Sayı :53185207-604.99Konu :'AB Horizon 2020 Marie
Sklodowska-Curie RISE Programı
Bilgi Günü' duyurusu
SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNE
İstanbul Üniversitesi ve Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi ile TÜBİTAK AB
Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi işbirliğinde 13 Mart 2015 Cuma günü İstanbul
Üniversitesi Konge Kültür Merkezinde 'AB Horizon 2020 Marie Sklodowska-Curie RISE
Programı Bilgi Günü' düzenlenecektir. Etkinlik dili ingilizce olacaktır, katılmak
isteyenler http://anket.tubitak.gov.tr/index.php?sid=31662&newtest=Y&lang=tr linkinden
kayıt yaptırabilecektir.
İlgili etkinliğin duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
e-İmzalı
Prof. Dr. Gürhan Raif ÇİFTÇİOĞLU
Koordinatör
EK :
Etkinlik Programı
DAĞITIM
Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanlığı
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı
Eczacılık Fakültesi Dekanlığı
Edebiyat Fakültesi Dekanlığı
Fen Fakültesi Dekanlığı
Florence Nıghtıngale Hemşirelik Fakültesi
Dekanlığı
Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Dekanlığı
Hukuk Fakültesi Dekanlığı
İktisat Fakültesi Dekanlığı
İlahiyat Fakültesi Dekanlığı
İletişim Fakültesi Dekanlığı
İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığı
İşletme Fakültesi Dekanlığı
Mühendislik Fakültesi Dekanlığı
Orman Fakültesi Dekanlığı
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BEAM3T8YF
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Funda ALKAN
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih - İstanbul
Tel : 212 440 19 02-03 Fax : 212 440 19 01
e-posta : [email protected] Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
*BEAM3T8YF*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Avrupa Birliği ve Uluslararası Projeler Ofisi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı
Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığı
Veteriner Fakültesi Dekanlığı
Adli Tıp Enstitüsü Müdürlüğü
Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü
Müdürlüğü
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
Müdürlüğü
Avrasya Enstitüsü Müdürlüğü
Çocuk Sağlığı Enstitüsü Müdürlüğü
Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Müdürlüğü
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Kardiyoloji Enstitüsü Müdürlüğü
Nörolojik Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Onkoloji Enstitüsü Müdürlüğü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü
Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Müdürlüğü
Devlet Konservatuvarı Müdürlüğü
Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu
Müdürlüğü
Güvenlik ve Koruma Bilimleri Meslek
Yüksekokulu Müdürlüğü
Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Ormancılık Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
Müdürlüğü
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BEAM3T8YF
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Funda ALKAN
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih - İstanbul
Tel : 212 440 19 02-03 Fax : 212 440 19 01
e-posta : [email protected] Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Download

AB Horizon 2020 Marie Sklodowska Curie RISE Programı Bilgi