Mazeret Sınavı Başvuru Formu
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
KİMLİK BİLGİLERİ (Tüm Bilgiler Doldurulacaktır.)
ÖĞRENCİNİN
ADI SOYADI
ÖĞRENCİ NOSU
BÖLÜMÜ
SINIFI
T.C.KİMLİK NO
TELEFON
E POSTA
YAZIŞMA ADRESİ
Ekte belirtmiş olduğum mazeretimden* dolayı sınavına giremediğim aşağıda belirtmiş olduğum
ders/dersler için mazeret sınavına girmek istiyorum.
Gereğinin yapılmasını arz ederim.
İmza:
Tarih:
MAZERET SINAVI TALEBİNDE BULUNULAN DERSİN/DERSLERİN KODU VE ADI
DERSİN
DERSİN DÖNEMİ
SINAV TARİHİ
DERSİ VEREN
S.NO KODU
DERSİN ADI
ÖĞRETİM ELEMANI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MAZERETLİ OLDUĞU GÜN (VARSA) GİRDİĞİ SINAVLAR
DERSİN
DERSİ VEREN
S.NO
DERSİN ADI
KODU
ÖĞRETİM ELEMANI
SINAV TARİHİ
1
2
3
4
İLGİLİ YÖNETMELİK MADDELERİ
Bingöl Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim - Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
MADDE-25 (7) /e) Mazeret sınavı: İlgili fakülte veya yüksekokul yönetim kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir
nedenden dolayı ara sınavlara katılamayan öğrenciler için açılan sınavlardır. Mazeretleri ilgili yönetim kurullarınca kabul
edilen öğrenciler sınav haklarını akademik takvimde belirlenen tarihler arasında kullanır. Kısa süreli sınavlar, yarıyıl/yıl
sonu ile bütünleme sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.
MADDE 35 – (1) Aşağıda belirlenen haklı ve geçerli bir sebeple mazeret beyan eden öğrenciler, mazeret tarihinden
itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili dekanlığa/müdürlüğe bildirmek zorundadır. Bu süre içerisinde bildirilmeyen
mazeretler kabul edilmez.
MADDE 36 – (1) /ç) Öğrenciler, mazeretli kabul edildikleri süre içinde sınavlara giremez, girenlerin sınavı geçersiz
sayılır.
*Eklenecek Belge/Belgeler:
1- Mazeretini gösterir belge
Download

Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi