Evrak Tarih ve Sayısı: 30/04/2014-57349
*BEBPN9BS*
T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Personel Daire Başkanlığı
Sayı :18235917-101.03.01Konu :Bölüm İsim Değişikliği
İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA
Üniversitemiz Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yer alan Uluslararası İlişkiler
Bölümü ve Kamu Yönetimi Bölüm adlarının "Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
Bölümü ve Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Bölümü" olarak değiştirilmesi Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığının 15.04.2014 tarihli, 22975 sayılı yazısı ile uygun görülmüştür.
Bilgilerinizi rica ederim.
e-İmzalı
Prof. Dr. Yunus SÖYLET
Rektör
DAĞITIM
Gereği için:
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığına
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına
Bilgi için:
Tümö Birimlere
EK :
YÖK yazı Fot.
Doğrulamak İçin:http://194.27.128.66/envision.Sorgula/Validate_Doc.aspx?V=BEBPN9BS
Ayrıntılı bilgi için irtibat : Rabia GÜNEY Dahili : 10496
İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü, 34452 Beyazıt/Fatih-İSTANBUL
Tel : 0 212 440 00 00-10040 Fax : 0 212 440 00 35
e-posta : [email protected] Elektronik Ağ : www.istanbul.edu.tr
Bu belge 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5. Maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.
Evrak Tarih ve Sayısı: 22/04/2014-15082
Download

Bölüm İsim Değişikliği - İşletme Fakültesi