laboratuar sarf malzemeleri
23
balonlar - “dibi düz & yuvarlak” - “þilifli”
dibi düz
þilifli balonlar
dibi yuvarlak
þilifli balonlar
030.01.050
030.01.051
030.01.052
030.01.053
030.01.100
030.01.101
030.01.102
030.01.103
030.01.250
030.01.251
030.01.252
030.01.500
030.01.501
030.01.900
030.01.901
030.01.902
030.01.904
030.02.050
030.02.051
030.02.052
030.02.053
030.02.100
030.02.101
030.02.102
030.02.103
030.02.250
030.02.251
030.02.252
030.02.500
030.02.501
030.02.900
030.02.901
030.02.902
030.02.904
erlenler - “þilifli”
Isýya ve hemen hemen
tüm kimyasallara
dayanýklý borosilikat 3.3
camdan üretilirler.
Isýya ve hemen hemen
tüm kimyasallara
dayanýklý borosilikat 3.3
camdan üretilirler.
DIN 12348’e uygun kalite
standartlarýna göre
üretilmiþlerdir.
DIN 12387’ye uygun kalite
standartlarýna göre
üretilmiþlerdir.
Þilif ölçüleri DIN 12242
standartlarý ile uyumludur.
Þilif ölçüleri DIN 12242
standartlarý ile uyumludur.
Diðer teknik ve fiziksel
özellikler, þilifsiz balonlar
ile aynýdýr.
Diðer teknik ve fiziksel
özellikler, þilifsiz erlenler
ile aynýdýr.
hacim
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
250 ml
250 ml
250 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
boyun þilifi
NS ölçüsü
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
NS 24/29
NS 29/32
NS 24/29
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
erlenler - “vidalý kapaklý” - “P.P”
katalog
no
028.01.050
028.01.051
028.01.052
028.01.053
028.01.100
028.01.101
028.01.102
028.01.103
028.01.250
028.01.251
028.01.252
028.01.300
028.01.500
028.01.501
028.01.502
028.01.901
028.01.902
hacim
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
100 ml
100 ml
100 ml
100 ml
250 ml
250 ml
250 ml
300 ml
500 ml
500 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
vida
boyutu
GL 40
GL 40
GL 52
GL 52
GL 52
þilif
NS ölçüsü
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
erlenler - “vidalý kapaklý” - “cam”
Þeffaf polipropilenden
üretilmiþlerdir.
Borosilikat 3.3 camdan
üretilmiþlerdir.
Gövde üzerindeki hacim
ölçeði yaklaþýk deðerler
olup plastik için özel
üretilmiþ mavi boya ile
basýlmýþtýr.
Kültür numunelerinin
kontamine olmadan
muhafaza edilmesi için
ideal ürünlerdir.
Kesin sýzdýrmazlýk saðlayan
ve ko n t a m i n a s y o n u
engelleyen vidalý kapak
ile birlikte teslim edilirler.
Kesin sýzdýrmazlýk saðlayan
ve ko n t a m i n a s y o n u
engelleyen vidalý kapak
ile birlikte teslim edilirler.
katalog
no
028.03.050
028.03.100
028.03.250
028.03.500
028.03.901
yükseklik
85 mm
85 mm
85 mm
85 mm
100 mm
100 mm
100 mm
100 mm
140 mm
140 mm
140 mm
156 mm
175 mm
175 mm
175 mm
220 mm
270 mm
hacim
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
katalog
no
027.03.100
027.03.250
027.03.500
027.03.901
vida
boyutu
GL 32
GL 32
GL 32
GL 32
hacim
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Download

Ürün detayları için tıklayınız