laboratuar sarf malzemeleri
35
huniler - “laboratuar” - “toz için” - “P.P”
huniler - “laboratuar” - “toz için” - “cam”
Þeffaf, saf polipropilenden
üretilmiþ olup toz ürünlerin
aktarýmý için özel tasarýma
sahiptir.
Sývý formdaki ürünlerin
aktarýmý için de uygundur.
katalog
no
041.07.065
041.07.080
041.07.100
041.07.120
huni
çapý
65 mm
80 mm
100 mm
120 mm
sap
çapý
15 mm
21 mm
22 mm
26 mm
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
60° koni açýsý ve kýsa sap
ile borosilikat 3.3 camdan
üretilirler.
Kullanýmý pratik olan bu
huniler, sývý ve toz
malzemelerin dolumu için
uygundurlar.
huni
çapý
60 mm
80 mm
100 mm
120 mm
katalog
no
041.08.060
041.08.080
041.08.100
041.08.120
erkek þilif
NS ölçüsü
NS 14/23
NS 19/26
NS 24/29
NS 29/32
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
huniler - “Bühner”
Sýrlý porselenden veya P.P’den
üretilmiþlerdir.
Delikli destek plakasý filtre kaðýdýný
tutar ve filtrasyon hýzýný arttýrýr.
P.P hunilerde üst parça alt parça
kolaylýkla monte olur ve vakum
oluþturarak sýzdýrmazlýk saðlar.
Parçalar kolaylýkla birbirinden
ayrýlarak temizlenebilir.
huniler
huniler
huni
ambalaj
porselen
P.P
çapý
adedi
042.01.070 042.02.070 70 mm
1 adet
042.01.110 042.02.110 110 mm
1 adet
huniler - “Gooch” - “sinter cam filtreli”
Isýya ve hemen hemen her çeþit kimyasala dayanýklý sinterlenmiþ entegre
cam filtreye sahip gooch (bühner) huniler geniþ kapsamlý olup boroslikat 3.3
camdan üretilirler. Herhangi bir filtre kaðýdý gerektirmediklerinden, kullanýmlarý
oldukça pratiktir. Asit içeren korozif reaktiflere karþý oldukça dayanýklýdýrlar.
katalog
no
043.01.051
043.01.052
043.01.053
043.01.054
043.01.071
043.01.072
043.01.073
043.01.074
043.01.121
043.01.122
043.01.123
043.01.124
043.01.501
043.01.502
043.01.503
043.01.504
nominal
hacim
50 ml
50 ml
50 ml
50 ml
75 ml
75 ml
75 ml
75 ml
125 ml
125 ml
125 ml
125 ml
500 ml
500 ml
500 ml
500 ml
gözenek
ölçüsü
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
tip
3D
3D
3D
3D
11 D
11 D
11 D
11 D
17 D
17 D
17 D
17 D
25 D
25 D
25 D
25 D
filtre
çapý
35 mm
35 mm
35 mm
35 mm
45 mm
45 mm
45 mm
45 mm
60 mm
60 mm
60 mm
60 mm
95 mm
95 mm
95 mm
95 mm
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Download

Ürün detayları için tıklayınız