laboratuar sarf malzemeleri
24
balonlar - “kalp”
DIN 12383 standardýna
uygun olarak borosilikat
camdan üretilmiþlerdir.
Þilif ölçüleri DIN 12242
standartlarý ile uyumludur.
hacim
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
DIN 12383 standardýna
uygun olarak borosilikat
camdan üretilmiþlerdir.
Þilif ölçüleri DIN 12242
standartlarýna uygun olup
yan boyun 25° açýya
sahiptir.
hacim
25 ml
50 ml
100 ml
25 ml
50 ml
100 ml
merkez boyun
NS ölçüsü
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
NS 19/26
NS 19/26
NS 19/26
merkez boyun
NS ölçüsü
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
katalog merkez boyun katalog merkez boyun katalog merkez boyun
no
no
no
NS ölçüsü
NS ölçüsü
NS ölçüsü
030.50.025 NS 19/26
030.50.050 NS 19/26 030.51.050 NS 24/29 030.52.050 NS 29/32
030.50.100 NS 19/26 030.51.100 NS 24/29 030.52.100 NS 29/32
030.50.250 NS 19/26 030.51.250 NS 24/29 030.52.250 NS 29/32
balonlar - “kalp” - “yan boyunlu”
with
side neck
030.53.025
030.53.050
030.53.100
030.54.025
030.54.050
030.54.100
katalog
no
030.49.010
030.49.025
030.49.050
030.49.100
030.49.250
hacim
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
yan boyun
NS ölçüsü
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
NS 14/23
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
balonlar - “dibi yuvarlak” - “amber”
DIN 12394 standardýna
uygun olarak amber renkli
borosilikat camdan
üretilmiþlerdir.
Diðer tüm teknik ve fiziksel
özellikler þilifsiz balonlar
ile aynýdýr.
katalog
no
030.12.053
030.12.103
030.12.252
030.12.501
030.12.901
hacim
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
balonlar - “buharlaþtýrma & toplama”
DIN 12383’e uygun yüksek kalite standartlarýný
karþýlayacak þekilde, borosilikat 3.3 camdan üretilirler.
buharlaþtýrma toplama ambalaj
buharlaþtýrma toplama
balonlarý
balonlarý hacim NS ölçüsü KS ölçüsü adedi
030.55.100 030.56.100 100 ml NS 29/32
KS 35 1 adet
KS 35 1 adet
030.55.250 030.56.250 250 ml NS 29/32
030.55.500 030.56.500 500 ml NS 29/32
KS 35 1 adet
KS 35 1 adet
030.55.901 030.56.901 1000 ml NS 29/32
boyun þilifi
NS ölçüsü
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32
NS 29/32
ambalaj
adedi
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
1 adet
Download

123 - Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü