Download

10.2 Bilanço I- Dönen Varlıklar A. Hazır Değerler 253.253.260,79 B