TÜRKİYE BİSİKLET FEDERASYONU
24.10.2014 TARİHLİ GELİR TABLOSU
1 ( TL )
A - BRÜT SATIŞLAR
1- Yurtiçi Satışlar
2- Yurtdışı Satışlar
3- Diğer Gelirler
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - )
1- Satıştan İadeler ( - )
2- Satış İskontoları ( - )
3- Diğer İndirimler ( - )
C - NET SATIŞLAR
D - SATIŞLARIN MALİYETİ ( - )
1- Satılan Mamüller Maliyeti
2- Satılan Ticari Mallar Maliyeti (- )
3- Satılan Hizmet Maliyeti ( - )
4- Diğer Satışların Maliyeti ( - )
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI
E - FAALİYET GİDERLERİ ( - )
1- Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( - )
2- Pazarlama, Satış ve Dağıtım Gider.( - )
3- Genel Yönetim Giderleri ( - )
FAALİYET KARI VE ZARARI
F - DİĞER FAALİYET,OLAĞAN GELİR VE KARLAR
1- İştiraklerden Temettü Gelirleri
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri
3 Faiz Gelirleri
4- Komisyon Gelirleri
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar
6- Menkul Kıymet Satış Karları
7- Kambiyo Karları
8- Reeskont Faiz Gelirleri
10- Diğer Olağan Gelir ve Karlar
G - DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR ( - )
1- Komisyon Giderleri ( - )
2- Karşılık Giderleri ( - )
3- Menkul Kıymet Satış Zararları ( - )
4- Kambiyo Zararları ( - )
5- Reeskont Faiz Giderleri ( - )
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)
7- Diğer Olağan Gider ve Zararlar ( - )
H - FINANSMAN GİDERLERİ ( - )
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( - )
2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri ( - )
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1- Önceki Dönem Gelir ve Karları
2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
J - OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR ( - )
1- Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları ( - )
2- Önceki Dönem Gider ve Zararları ( - )
3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( - )
DÖNEM KARI VEYA ZARARI
K - DÖNEM KARI VER.VE DİĞ.YAS.YÜK.KRS. ( - )
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Önceki Dönem
11,454,361.37
10,034,154.99
0.00
1,420,206.38
0.00
0.00
0.00
0.00
11,454,361.37
11,972,721.52
0.00
0.00
11,972,721.52
0.00
-518,360.15
89,841.12
0.00
0.00
89,841.12
-608,201.27
67,618.26
0.00
0.00
8,997.88
0.00
0.00
0.00
58,620.38
0.00
0.00
79,406.63
0.00
0.00
0.00
79,406.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-619,989.64
4,033.71
0.00
4,033.71
50.06
0.00
0.00
50.06
-616,005.99
0.00
-616,005.99
Cari Dönem
10,704,960.77
8,516,401.37
0.00
2,188,559.40
0.00
0.00
0.00
0.00
10,704,960.77
12,307,585.41
0.00
0.00
12,307,585.41
0.00
-1,602,624.64
55,146.42
0.00
0.00
55,146.42
-1,657,771.06
28,856.65
0.00
0.00
22,900.23
0.00
0.00
0.00
3,881.68
0.00
2,074.74
38,015.32
0.00
0.00
0.00
38,015.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,666,929.73
2,213.06
0.00
2,213.06
14.33
0.00
0.00
14.33
-1,664,731.00
0.00
-1,664,731.00
Download

2014 Gelir Tablosu - Türkiye Bisiklet Federasyonu