TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İŞLETME AYRINTILI GELİR TABLOSU
31,12,2012
Önceki Dönem 2011
Ayrıntısı
A-BRÜT SATIŞLAR
1-Yurtİçi Satışlar
422.843.268,10
2-Yurtdışı Satışlar
0,00
3-Diğer Gelirleri
10.119.251,69
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ ( - )
1-Satış İadeleri (-)
150.786,12
2-Satış İskontoları (-)
3-Diğer İndirimler (-)
1.242.237,67
C-NET SATIŞLAR (A-B)
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)
1-Satılan Mamüller Maliyeti (-)
211.220.531,55
2-Satılan Ticari Mallar Mali. (-)
79.923.280,19
3-Satılan Hizmet Maliyeti (-)
0,00
4-Diğer Satışların Maliy.
(-)
5.133.237,10
I-BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI (C-D)
E-FAALİYET GİDERLERİ (-)
1-Araştırma ve Geliştirme Gid. (-)
1.474,54
2-Pazarlama Satış ve Dağ. Gid.(-)
7.104.179,69
3-Genel Yönetim Giderleri
(-)
95.790.353,42
II-FAALİYET KARI VEYA ZARARI
F-DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GEL.ve KAR.
1-İştiraklerden Temettü Gelir.
0,00
2-Bağlı Ortaklardan Temettü Gelir.
0,00
3-Faiz Gelirleri
1.362.377,98
4-Komisyon Gelirleri
0,00
5-Konusu Kalmayan Karşılıklar
0,00
6-Menkul Kıymetler Satış Kârları
7-Kambiyo Kârları
55.227,06
8-Reeskon Faiz Gelirleri
6-Enflasyon Düzeltme Kârları
0,00
10-Faal.İlgili Diğ.Ola.Gelir ve Kar.
35.754.386,97
G-DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GİD.ve ZAR(-)
1-Komisyon Giderleri
2-Karşılık Giderleri
3-Menkul Kıymet Satış Zararları
4-Kambiyo Zararları
5-Reeskon Faiz Giderleri
0,00
6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları
0,00
7-Faaliyetle İlgi.Diğ.Ola.Gider ve Zar.
11.214.781,78
H-FİNANSMAN GİDERLERİ
1-Kısa Vadeli Borçlanma Gid. (-)
3.204.095,38
2-Uzun Vadeli Borçlanma Gid.(-)
III-OLAĞAN KAR VEYA ZARAR (II+F)-(G+H)
I-OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
1-Önceki Dönem Gelir ve Karlar
816.661,60
2-Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar
7.727.710,27
J-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)
1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zarar (-)
9.564.040,78
2-Önceki Dönem Gider ve Zarar (-)
22.470.543,84
3-Diğer Olağandışı Gider ve Zarar (-)
1.560.741,37
IV-DÖNEM KARI VEYA ZARARI (III+İ)-(J)
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL.YÜK.
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
Tümü
432.962.519,79
Cari Dönem 2012
Ayrıntısı
Tümü
385.004.168,29
358.345.274,82
12.161.894,01
14.496.999,46
1.393.023,79
583.764,53
265.117,74
86.034,24
232.612,55
431.569.496,00
296.277.048,84
384.420.403,76
241.438.620,50
225.359.724,69
8.906.935,20
0,00
7.171.960,61
135.292.447,16
102.896.007,65
142.981.783,26
112.116.357,83
21.317,12
7.420.343,37
104.674.697,34
32.396.439,51
37.171.992,01
30.865.425,43
41.859.636,76
0,00
0,00
474.445,73
0,00
0,00
0,00
193.585,94
0,00
0,00
41.191.605,09
11.214.781,78
22.272.464,32
756,00
12.015,46
0,00
36.342,08
0,00
0,00
22.223.350,78
3.204.095,38
3.762.934,38
3.762.934,38
55.149.554,36
8.544.371,87
46.689.663,49
6.737.612,70
148.842,53
6.588.770,17
33.595.325,99
37.604.387,05
12.156.362,44
25.012.942,11
435.082,50
30.098.600,24
15.822.889,14
30.098.600,24
15.822.889,14
Download

2011-2012