T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayı
Konu
:
:
23776858/770
Ulusal Kanser Haftası Kayıtçılık
ve Tarama Eğitimleri
TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU BAŞKANLIĞI
(Müşterek Hizmetler Sağlık Daire Başkanlığı)
İlgi:20.02.2015 tarih ve 8401779 sayılı yazımız.
01-03 Nisan 2015 tarihleri arasında Ankara’da Başkanlığımız,
Hacettepe
Üniversitesi, Ortadoğu Kanser Konsorsiyumu (MECC), Amerikan Klinik Onkologlar Derneği
(ASCO), Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), Sağlık Dernekleri
Federasyonu(SADEF), Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği, Kritik Bakım Derneği ve Evde
Sağlık ve Sosyal Hizmetler Derneği, Kadın Sağlıkçıları Dayanışma Derneği ( KASAD-D),
Kansere Karşı El Ele Federasyonu, Sağlıkta Umut Vakfı ve Genç Birikim Derneği
(GENÇBİRDER) işbirliği ile “Ulusal Kanser Haftası Kayıtçılık ve Tarama Eğitimleri”
düzenlenecektir.
Söz konusu eğitimlerin düzenlenebilmesi amacı ile yapılacak olan ihale iptal edildiği
için Palyatif Bakım Kursuna katılacak 81 kişi ve ana salonda yapılan eğitimlere katılacak olan
personellerin bütün masrafları kendi kurumlarınca karşılanacaktır.
Söz konusu kursun 81 İl Genel Sekreterliğine duyurularak, 2015 yılında kurulacak
olan Palyatif Bakım Merkezlerinde çalışacak olan personellerden 81 ilden birer kişinin
katılımının sağlanması, katılacak olan personelin eğitim masraflarının ve sair giderlerinin,
Genel Sekreterlik harcama kaleminden karşılanması ile programın hastanelerde duyurulması
konusunda gereğini arz ederim.
Dr.Kamil TÜRKMEN
Kurum Başkan Yardımcısı
KANSER DAİRE BAŞKANLIĞI
Ayrıntılı bilgi için: N.ORAL TEL:0 312 565 60 13 FAKS:0 312 565 60 32 İLKİZ SOK.NO.4
SIHHİYE/ANKARA
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden dbb304a3-4b92-41a5-8c1e-5c3864e8c452 kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Palyatif Bakım Kursu - Türkiye Halk Sağlığı Kurumu