T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı
Sayı
Konu
:
:
58271140
Ortak Hizmet Binaları
ACELE VE GÜNLÜDÜR
........................VALİLİĞİNE
(Halk Sağlığı Müdürlüğüne)
Sağlık hizmetlerinin insan odaklı bir yaklaşım ile hakkaniyet ilkeleri ışığında
planlanarak ülkemizin her köşesine ulaşmasını sağlayacak şekilde geliştirilerek
yaygınlaştırılması hedefi çerçevesinde kırsal bölgelerde sağlık hizmetleri ağırlıklı olarak
sağlık evleri vasıtasıyla veya gezici sağlık hizmeti kapsamında verilmektedir. Ancak bazı
kırsal yerleşim birimlerinde kamuya ait bina bulunmaması, başta sağlık hizmetleri olmak
üzere birçok kamu hizmetinin uygun olmayan fiziki mekânlarda sunulmasına sebebiyet
vermektedir.
Bu nedenle kırsal yerleşim birimlerinde başta sağlık hizmetleri olmak üzere kamu
hizmetlerinin daha iyi fiziki şartlarda sunulmasını, kamu kaynaklarının daha etkin ve verimli
kullanılmasını sağlamak amacı ile kamu kurumlarının (Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim
Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, köy muhtarlığı, vb.) ortak kullanabilecekleri muayene odası, gebe izlem odası,
muhtar odası, 1 adet çok amaçlı oda, depo/arşiv odası, yaklaşık 20 kişilik eğitim salonu ile
yeterli sayıda WC-lavabosu bulunan ortak hizmet binalarının yapılması planlanmaktadır.
Bu kapsamda Bakanlığımıza /Kurumumuza veya diğer kurumlara ait olup
Kurumumuzun kullanımına verilen ve yukarıda yapılması planlanan ortak hizmet binalarına
dönüştürülebilir nitelikte olan, kullanılabilir durumda veya bakım onarım ile kullanılabilecek
durumdaki sağlık evi binalarına ait verilerin 25.02.2015 tarihine kadar excel formatında
[email protected] adresine ve resmi yazı ile Kurumumuza gönderilmesi
hususunda;
Bilginizi ve gereğini rica ederim.
Dr. Alev YÜCEL
Bakan a.
Kurum Başkan Yardımcısı
EK: Bina Bilgi Formu ve Örneği (2 sayfa)
DAĞITIM:
81 İl Valiliği
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Planlama ve Organizasyon Daire Başkanlığı
Ayrıntılı bilgi için: S.ÖZYIKILMAZ
0 312 565 59 50
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 3c0b28cd-0e5b-48b7-bc91-2d951b676583 kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Resmi yazıyı görüntülemek için tıklayınız