T.C
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
İzleme Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı
Sayı
Konu
:
:
44141763/042
Veri Girişi
…………………………………………..
KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE
İlgi
:27.11.2014 tarih ve 5782.338 sayılı Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun yazısı.
Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun ilgi sayılı yazısında, Kurumumuza bağlı sağlık
tesisleri tarafından “Kriz ve İntihar Girişimi” ve
“Kadına Yönelik Şiddet” verilerinin
elektronik ortama girilmediği belirtilmektedir.
Bu kapsamda, Genel Sekreterliğinize bağlı sağlık tesislerinin “Kriz ve İntihar
Girişimi” ve “Kadına Yönelik Şiddet” verilerinin elektronik ortama girilmesi yönünde
gerekli hassasiyetin gösterilmesi ve bu konuda teknik sorunlar nedeniyle veri girişi
yapamayan sağlık tesislerin Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü’nden teknik destek
almasının sağlanması hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Uzm. Dr. Merve AKIN
Kurum Başkanı a.
Kurum Başkan Yardımcısı
Ek: Yazı (1 sayfa)
Dağıtım:
Gereği:
88 Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine
Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No:4 Balgat/ANKARA
Ayrıntılı bilgi için: TKHK İstatistik, Analiz ve Raporlama Daire Başkanlığı - Tlf: 0312 705 14 58
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden 745934b1-cacf-4734-a084-b6f4fe860782 kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Aç - Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu