T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
25.03.2015
DUYURU
2015/1.DÖNEM TIBBİ VE EKONOMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU KARARLARINA
İSTİNADEN BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA
DUYURU
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği oluşturulan “Ödeme
Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönerge’nin 8-H ve 8-I maddelerine göre
“Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi” nde yapılan düzenlemeler ekte yer almaktadır.
Bu düzenlemeler 30.03.2015 tarihinde yürürlüğe girecektir.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.
EK-1:Ek-4/A Listesine İlave Edilen İlaçlar Listesi
EK-2:Ek-4/A Listesinde Düzenlenen İlaçlar Listesi
Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı
İrtibat : Dai.Bşk.Uzm.Ecz.S.Tolga DOĞRU E-posta : [email protected] Tlf:(312) 2078120
Adres
: Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA
Download

null