T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü
03.09.2014
DUYURU
BEDELİ ÖDENECEK İLAÇLAR LİSTESİNDE YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA DUYURU
Ödeme Komisyonunun 2014/1 inci Dönem, çalışmaları tamamlanmış olup; bu çalışmalar
sonucu yapılan düzenlemeler 30.09.2014 tarihli, 29104 sayılı Resmi Gazete’de Sosyal
Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ olarak
yayımlanmıştır.
Söz konusu Ödeme Komisyonu Kararları gereği, Sağlık Uygulama Tebliği eki Bedeli Ödenecek
İlaçlar Listesinde (Ek-4/A) yapılan düzenlemeler eklidir. Yürürlük tarihi 06.09.2014’dür.
Tüm ilgililere önemle duyurulur.
Uzm. Dr.İsmet KÖKSAL
Genel Müdür
EK-1:Ek-4/A Listesine İlave Edilen İlaçlar Listesi
EK-2:Ek-4/A Listesinde Düzenlenen İlaçlar Listesi
EK-3:Ek-4/A Listesinden Çıkarılan İlaçlar Listesi
EK-4:Ek-4/A Listesinde Pasiflenen İlaçlar Listesi
EK-5:Ek-4/B Listesine İlave Edilen İlaçlar Listesi
…/…/2014 Uzm.Ecz.H.S.URGANCIOĞLU
…/…/2014 Şb.Md.G.Ecz.A.KALABALIK
…/…/2014 Dai.Bşk.Uzm.Ecz.S. T.DOĞRU
…/…/2014 Gen.Md.Yrd.Uzm.Dr.A.SÜZEN
Birim Adı: Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü / İlaç ve Eczacılık Daire Başkanlığı
İrtibat : Dai.Bşk.Uzm.Ecz.S.Tolga DOĞRU E-posta : [email protected] Tlf:(312) 2078120
Adres
: Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat / ANKARA
Download

Duyurunun aslı için tıklayınız