T.C.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Faks : 0 ( 312 ) 207 87 57
e-posta: [email protected]
01 Nisan 2015
BASIN DUYURUSU
Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı, bu kapsamda çalışıp sigortalı
sayılan kişiler ile çalıştıran ve işverenlerin hak ve yükümlülükleri, 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ek-9 uncu maddesi ile
düzenlenmiş olup, ek-9 uncu madde 1 Nisan 2015 tarihi itibariyle yürürlüğe
girmiştir.
Ek-9 uncu madde uyarınca; temizlik, yemek, ütü yapma, çamaşır, bulaşık
yıkama, alışveriş, bahçe işleri gibi gündelik işler ile çocuk, yaşlı veya özel
bakıma ihtiyacı olan kişilerin bakım işleri olarak sayılabilecek “Ev
Hizmetlerinde” hizmet akdiyle çalışanların sigortalılığı ile uygulamanın usul
ve esaslarının Kurumumuzca belirleneceği öngörülmüştür.
Bu kapsamda ev hizmetlerinde çalıştıran, işveren ve sigortalılara yönelik
hak ve yükümlülüklerin usul ve esaslarının belirlendiği “Ev Hizmetlerinde
5510 Sayılı Kanunun Ek 9 Uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı
Çalıştırılması Hakkında Tebliğ” 01 Nisan 2015 tarihli ve 29313 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
BAŞKANLIĞI
Adres: Ziyabey Cad. No:6 06510 Balgat/ANKARA Tel: 0 (312) 207 80 43 Fax: 0312- 207 87 57
Download

CACHEID=7e76b850-5e9f-45e7-9758-68a7219c228e