EMPERYALĠZM VE ERMENĠ MESELESĠ
18-19 Nisan 2015
Ankara
18 Nisan 2015 Cumartesi
10:00-10:15
AçılıĢ KonuĢmaları
Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BĠLGĠN – Sempozyum Koordinatörü
M. Recai KUTAN – ESAM Genel BaĢkanı
Prof. Dr. Metin DOĞAN – Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü
10:15-11:30
Protokol KonuĢmaları
11:30-13:30
AçılıĢ Oturumu: Ermeni Meselesi’nin Dünü, Bugünü, Yarını
Prof. Dr. Yusuf HALAÇOĞLU
Prof. Dr. Justin MC CARTHY
Hasan Celal GÜZEL
13:30-14:30
Ara
14:30-16:00
I. OTURUM: Osmanlı’da Birlikte Yaşama Kültürü
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Oya AKGÖNENÇ

Prof. Dr. Orhan ATALAY, Müslim-Gayrimüslim Birlikte Yaşamanın Kur’anî Temelleri: “Medine
Vesikası”

Doç. Dr. Mustafa ALKAN, Osmanlı’da Millet Sistemi


Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BĠLGĠN, Osmanlı’da Birlikte Yaşama Kültürü Maraş’ta Türkler ve Ermeniler
Dr. Hatem CABBARLI, Ermenilerin Birlikte Yaşama Anlayışı: Erivan ve Karabağ Örnekleri
16:00-16:30
Ara
16:30-18:00
II. OTURUM: Tarihsel Süreçte: Ermeni Meselesi (Olaylar ve Kavramlar)
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL

Prof. Dr. Hikmet ÖKSÜZ, Ermeni Meselesi’nin Ortaya Çıkışı: Tehcir ve Yüzleşme

Prof. Dr. Ali ARSLAN, Ermeni Meselesi’nde Ermeni Kilisesi

Doç. Dr. Gaffar M. ÇAKMAKLI, Ermeni Meselesi’nin Azerbaycan Boyutu

Prof. Dr. Nedim ĠPEK, Ermeni Meselesi’nin Rusya Boyutu
Ziyabey Cad. 1416. Sk. (Eski 13. Sk.) No: 22/2 Balgat - Ankara / Türkiye
T: +90 312 287 63 76 / F: +90 312 287 63 86
www.esam.org.tr & [email protected] / [email protected]
EMPERYALĠZM VE ERMENĠ MESELESĠ
18-19 Nisan 2015
Ankara
19 Nisan 2015 Pazar
09:30-11:00
III. OTURUM: 1915 Olayları
Oturum BaĢkanı: Doç. Dr. Mustafa ALKAN
 Yrd. Doç. Dr. Recep ÇELĠK, Tehcire Giden Süreç ve Tehcir

Prof. Dr. Erol KÜRKÇÜOĞLU, Doğu Anadolu Bölgesinde Ermeni Mezalimi, Erzurum’da Kazı
Çalışmaları

Prof. Dr. Yusuf SARINAY, Ermeni Tehciri Sırasında Alınan Tedbirler

Dr. Mevlüt YÜKSEL, Suriye’de Ermenilere Yönelik İskân Uygulaması
11:00-11:30
Ara
11:30-13:00
IV. OTURUM: Ermeni Meselesinde Aktörler
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Mustafa Sıtkı BĠLGĠN
• Yrd. Doç. Dr. Yıldız Deveci BOZKUġ, Geçmişten Günümüze Ermeni Meselesi’nin Tarihçesi ve
Diaspora
• Doç. Dr. BarıĢ ÖZDAL, 1915 Olaylarına İlişkin Ermeni İddialarının Türkiye – AB İlişiklerine Etkileri
• James DICKIE, Ermeni Lobileri
• Ramazan Erhan GÜLLÜ, Türkiye Cumhuriyeti'nde İstanbul Ermeni Patrikhanesi'nin İdari Yapısı ile
İlgili Düzenlemeler
13:00–14:30
Ara
14:30-16:00
V. OTURUM: Bölgesel Bir Sorun Olarak Ermeni Meselesi: Büyük Ermenistan Projesi
Oturum BaĢkanı: Prof. Dr. Ahmet KANKAL

Prof. Dr. Kamer KASIM, Bölgesel Bir Sorun Olarak Ermeni Meselesi


Alev KILIÇ, Bölgesel Bir Sorun Olarak Ermeni Meselesi: Büyük Ermenistan Projesi
Christopher GUNN, The Eastern Anatolian Project: The Territorial Ambitions of ASALA & the
Dashnak Party

Prof. Dr. Ġbrahim KAYA, Uluslararası Siyaset Açısından Ermeni Meselesi
16:00-16:30
Ara
16:30-18:00
•
VI. OTURUM: Türkiye Açısından Tehditler, Tedbirler ve Yeni Bir Yol Haritası
Oturum BaĢkanı: Temel KARAMOLLAOĞLU
18:00-19:00
•
Prof. Dr. Mehmet Seyfettin EROL, Milli Güvenlik Sorunu Olarak Ermeni Meselesi ve Yeni Bir Yol
Haritası
•
•
•
Prof. Dr. Sencer ĠMER, Sosyo-Psikolojik Boyut
Dr. Nazim CAFEROV, Türkiye – Ermenistan Sınırının Açılmasının Stratejik Sonuçları
Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA, Ermeni Meselesi’nin Uluslararası Hukuk Boyutu
Genel Değerlendirme
Ziyabey Cad. 1416. Sk. (Eski 13. Sk.) No: 22/2 Balgat - Ankara / Türkiye
T: +90 312 287 63 76 Fax: +90 312 287 63 86
www.esam.org.tr & [email protected] / [email protected]
Download

Sempozyum PROGRAM - Yıldırım Beyazıt Üniversitesi